SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení rodiče, vážené žákyně a vážení žáci, naše škola se ve středu 6. 11. připojí ke stávce. Proč? Důvodů je bohužel mnoho. Od zoufalého podfinancování celého školství, přes neustále bobtnající administrativu až po neplnění slibů, které nám vláda dala. Kolik z Vás by chtělo pracovat za 30,- Kč na hodinu? Kolik z Vás by chtělo rok co rok poslouchat, že učitelům byly přidány tisíce, ale skutečnost by byla zcela jiná? Podle tabulek je čistá mzda začínajícího VŠ učitele 21 tisíc. Moc bych si přál, abyste

Vy rodiče i Vy žáci pochopili, že všechny kroky děláme proto, aby naši žáci získali co nejlepší vzdělání. Bojujeme za lepší budoucnost našeho národa! Chceme, aby stát více podporoval učňovské školství. Současná podpora ze strany státu činí 300,- Kč na jednoho žáka. To vše jsou zoufalá data. A věřte, že navyšováni mezd ve školství v posledních třech letech je jen o 3% vyšší, nežli v celé ČR. Všem předem děkuji a rád každému cokoli dovysvětlim. Víte, když budu chtít luxusní a bezpečné auto, musím za něj náležitě zaplatit. Když všichni společně chceme výborné vzdělávání, musí do něj stát investovat potřebné finance. Krásné dny všem. 
Organizace stávky – škola bude uzavřená, výuka nebude probíhat. Domov mládeže – taktéž stávkuje, ale provoz bude nepřerušen. Karmelka – stávkuje, otevíraci doba bude zkrácená od 10:00 do 15:00 hodin. Praxe na pracovištích probíhaji normálně.
Štefan Klíma, ředitel školy za zaměstnance školy