SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Už je to tady, už je to tady…

Konečně se všichni žáci školou povinní dočkali a začaly jim prázdniny. Do léta vkročte s úsměvem na rtu a pravou nohou. 😊Přeji vám, aby prázdniny utíkaly co nejpomaleji, abyste prožili spoustu dobrodružství, aby se vám podařilo najít nové přátele a aby se vám podařilo plnit své sny. 😊 Domů dnes donesou žáci vysvědčení. Někteří s lepším jiní s horším prospěchem.

Přál bych si, aby na vysvědčení byly i jiné předměty, ve kterých bychom hodnotili například: spolupráci, silné stránky žáka, respekt ke druhým, efektivnost komunikace, umění hledání řešení problémů, umění pomoci druhým, zvládání stresu, lidskost, vývoj osobnosti…

Vážení rodiče, čtěte prosím vysvědčení svých ratolestí s rozmyslem. Ono není proroctvím o tom, jaká bude budoucnost vašich dětí. Ani to není zpráva o tom, zda je váš potomek skvělý či nemožný. Vysvědčení je zhodnocením toho, jak se podařilo naplnit cíle toho, co se má vaše dcera či váš syn naučit v daném pololetí. Někdy je signálem, že by bylo potřeba se vzdělávání věnovat více. Jindy je oceněním snahy. Až budete své děti hodnotit, myslete na to.

Vážení žáci, i vy si v hlavě vyhodnoťte svá vysvědčení v klidu a s upřímností. Pokud nemáte samé jedničky (těm, co je mají gratuluji), mohli jste udělat více pro to, abyste se naučili více dovedností? Chcete být lepší? Většinou není tak náročné se posunout. Jen musíte chtít… 😊

Kolegyně, kolegové, paní učitelky, páni učitelé, vám všem bych chtěl poděkovat za cca 300 dní, ve kterých jste se mladé generaci věnovali. Vaše práce je obdivuhodná! Těchto 300 dní skrývá nespočet hodin, kdy jste ukazovali, vysvětlovali, vyprávěli, motivovali, inspirovali a vůbec dělali vše pro to, aby mladá generace získala dovednosti, které bude ve svém životě potřebovat. Vážím si vaší práce a opět před vámi smekám klobouk. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám… 😊

Závěrem mi dovolte poděkování i ostatním pracovníkům škol – všem do jednoho, ale také rodičům. My všichni jsme ti, kdo se starají o rozvoj našich potomků. Jsme jako lego. Kostička do kostičky…a jedině, když vše zapadne do sebe, funguje celek. Pamatujte na to. 😊 Ještě jednou všem děkuji a přeji krásné léto. 😊