SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

SPgŠ a ISŠ, Mladá Boleslav, škola pro vaši budoucnost

Domů » Novinky » Z médií... » SPgŠ a ISŠ, Mladá Boleslav, škola pro vaši budoucnost

Pane řediteli, co znamená slovo “integrovaná” v názvu vaší školy?

Znamená to, že naše škola společně v jedné budově vzdělává absolventy maturitních i učebních oborů. Jeden z nich nabízí dokonce kombinaci studia maturitního oboru zároveň s možností získání výučního listu.

Jak je to možné?

Studenti našeho oboru Obchodník, který je po čtyřech letech zakončen státní maturitní zkouškou, mohou využít toho, že učivo koresponduje částečně s učivem učebních oborů, a ve třetím ročníku mohou na svou vlastní žádost získat po rozšíření výuky možnost absolvovat zkoušku zakončenou výučním listem. Pokud ve čtvrtém ročníku pak ještě složí úspěšně maturitu, mají na trhu práce poměrně velkou možnost uplatnění – od manažerských pozic u obchodních firem až po pozici vyučeného odborníka.

A co znamená zkratka SPgŠ?

Zkratka SPgŠ = Střední pedagogická škola. Jen pro upřesnění, jsme státní škola a školné se u nás neplatí.

Které další obory vaše škola budoucím studentům nabízí?

Z maturitních oborů nabízíme, kromě již zmiňovaného Obchodníka, studium v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika a v oboru Informační služby (Cestovní ruch). Z učňovských oborů to jsou Pekař,  Cukrář a Aranžér. Je až skoro neuvěřitelné, že se do naší školy hlásí žáci i z více než 100 km vzdálenosti (od Děčína až po Brno).

Informační služby …. Ty nějak souvisí s technikou a počítači?

Obor Informační služby (Cestovní ruch) velmi často volí ti, kteří chtějí studovat obor s širokým uplatněním a nejsou ještě nijak blíže orientováni. S technikou a počítačovými technologiemi nijak zvlášť nesouvisí. Jeho absolventi se uplatňují v oboru knihovnictví, pracují jako zaměstnanci muzeí, galerií, informačních center, městských úřadů, ve státních archivech, knižních nakladatelstvích a také se učí psát články a reportáže, což může je zajímavý odrazový můstek pro žáky, kteří chtějí studovat žurnalistiku.

V průběhu studia se učí, jak získávat, zpracovávat a využívat informace z různých zdrojů, promýšlet a realizovat kulturní a společenské akce, poskytovat veřejné a knihovnické služby – to vše nejen teoreticky, ale i prakticky…  Ve třetím ročníku studia si mohou zvolit specializaci Cestovní ruch, která jim umožní uplatnit se v průvodcovských a cestovatelských službách. Studenti tohoto oboru často pokračují dále ve studiu na vysoké škole vzhledem k tomu, že obor jim poskytuje široké spektrum všeobecných znalostí a dovedností. Jsme jednou z mála škol v České republice, která tento perspektivní obor studentům středních škol nabízí.

To zní opravdu dobře, ale vraťme se ještě k Předškolní a mimoškolní pedagogice. Rozumím tomu dobře, že ji studují budoucí učitelky v mateřské škole?

Ano, rozumíte. Ale studují jej i budoucí učitelé – studenti. I když dívky jsou samozřejmě ve velké přesile…  Tento obor připravuje studenty nejen na práci s dětmi v mateřských školách, ale také na práci vychovatelů v družinách, v domech dětí a mládeže, internátech apod. V současné době jde o studium, na kterém má stát velký zájem, loni jsme otevírali dvě třídy. Praxe u tohoto oboru probíhá přímo v mateřských školách, studenti musí zvládnout nejenom pedagogickou stránku, ale také různé dovednosti z oblasti hudebního projevu, dramatiky a tělesné výchovy. Jedná se o poměrně širokou škálu dovedností a teoretických znalostí. Velkou výhodou pro zájemce je to, že naše škola si při přijímacím řízení prověří hudební sluch a další schopnosti uchazečů, ale sportovní dovednosti či hrát na hudební nástroj naučíme studenty sami.

Pořádáte také nějaké veřejné akce, kde je možné se s vašimi studenty setkat?

To víte, že ano. V současné době probíhá intenzivní nácvik naší každoroční akce „Karmel jde do Betléma“, která už se stala tradicí. Jedná se o hudební vystoupení studentů a učitelů naší školy, které se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Letos proběhne 7. prosince, již tradičně ve Sboru českých bratří na Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi. V adventním období se toto vystoupení stalo velmi oblíbeným, často nám lidé píší, že je náš „Betlém“ opravdu vánočně naladil a přinesl jim uvolnění, klid a pohodu. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo i letos, nechceme své příznivce zklamat.

Studentky 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika můžete vidět v připravovaném „Muzikálu z Karmelské střední 4“, který se uskuteční 2. dubna 2020 v budově Muzea Škoda. Studentky zde v rámci závěrečného ročníku předvedou ukázku svých dovedností z hudební, dramatické a tělesné výchovy. Také Muzikál z Karmelské střední již řadíme k tradičním vystoupením.

Na závěr ještě zmíním krásnou a voňavou akci s názvem „Karmelské slavnosti“, jejíž součástí je cukrářská a pekařská, barmanská či aranžérská soutěž s výstavou soutěžních výrobků. Součástí budou opět i módní přehlídky a další doprovodné akce. Nově pozveme do soutěžní cukrářské přehlídky i cukrárny z naší oblasti. Slavnosti probíhají v areálu Na Karmeli (v naší škole, ale i v kostele na Karmeli a také v sousední vysoké škole. V letošním školním roce to bude 19. března 2020. Věřte mi, že jejich návštěvy nebudete litovat. Jedná se o největší takovouto akci nejen ve Středočeském kraji.

Převzato z Deníku.