SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Zde najdete výsledky přijímacího řízení. Žáci přijatí na jiné školy zde nejsou uvedeni (pro lepší přehlednost vzhledem k vysokému počtu uchazečů).

Od letošního roku se nejen nevydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, ale ani uchazeči již neodevzdávají zápisový lístek.

V případě nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat ředitele školy na telefonním čísle 724 292 704, a to v čase mezi 7.00 a 20.00 hodinou. Předem si připravte tyto informace – obor, na který jste se hlásili, jméno a příjmení uchazeče, evidenční číslo. Obvykle nebývá úplně jednoduché se dovolat (telefonuje hodně lidí), mějte tedy trpělivost. 🙂 Určitě se všem budu věnovat. 🙂 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – Třídní schůzky dne 18. 6. v 16.30 hodin.

Pedagogické lyceum – Třídní schůzky dne 19. 6. v 16.30 hodin.

Informační služby – Třídní schůzky dne 19. 6. v 16.30 hodin.

Designér – Třídní schůzky dne 18. 6. v 16.30 hodin.

Cukrář – Třídní schůzky dne 18. 6. v 16.30 hodin.

Pekař – Třídní schůzky dne 18. 6. v 16.30 hodin.

V případě, že se někdo vzdá svého místa na naší škole, budeme o tom neprodleně informovat na webu školy.