SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Organizace závěrečných zkoušek 2009/2010

Písemná ZZ 3.6.2010

Praktická ZZ 7.6. až 11.6.2010

Ústní ZZ P3 16.6.2010

Ústní ZZ CA3 17.6.2010

Ústní ZZ OP2 18.6.2010

Vyřazení absolventů učebních oborů

22.6.2010 ve 14 hodin ve Sboru českých bratří