SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Studium na ISŠ Mladá Boleslav

Studium maturitních oborů je zakončeno maturitní zkouškou. Jako přípravu na státní maturitní zkoušky studenti absolvují ” Maturitu nanečisto”, kde si ověřují svoje znalosti. Studenti těchto oborů procházejí testováním vědomostí od druhého ročníku. Po složení maturitní zkoušky někteří odcházejí na VŠ nebo VOŠ. Úspěšnost těchto studentů je poměrně vysoká. Z absolventů naší školy jsou právníci, inženýři – ekonomové, učitelé, odborníci na počítače, ale i záchranáři.

Žáci učebních oborů se zúčastňují soutěží ve svých oborech, především cukráři a aranžéři obsazují pravidelně přední místa. Tito žáci končí studium závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání – NZZ. Tato zkouška je stále ve stádiu ověřování, ale přínosem je srovnatelnost v rámci celé České republiky. Po složení zkoušky žáci obdrží certifikát, který je opravňuje pracovat v celé EU. Nejlepší žáci vybraných oborů dostávají ještě osvědčení od Hospodářské komory o svých praktických dovednostech.