SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Přijímací řízení 2020 aktualizováno 30. 6.

Domů » Novinky » Aktuálně » Přijímací řízení 2020 aktualizováno 30. 6.

Třídní schůzky – v pondělí 29. 6. od 17.00 hodin učební obory – video konference s ředitelem školy, od 17.30 hodin maturitní obory.

Zde najdete záznam z video třídní schůzky, včetně odpovědí na dotazy rodičů:   

https://youtu.be/PJ-ysbhdBYQ

V průběhu video třídních schůzek budete moci psát dotazy řediteli školy.

Nejčastější dotazy:

IS – praxe si domlouvá žák v průběhu prázdnin, praxi bude mít vždy v pondělí po celý školní rok, smlouvy najdete v horním menu v odkaze školní dokumenty, praxe je učební, není tedy finančně ohodnocená. Praxi je možné domluvit např. v – knihovnách, knihkupectví, na úřadech, v cestovních kancelářích, v turistických centrech, tedy všude tam, kde se pracuje s informacemi. Praxe budou zahájeny 7. 9. 2020. Smlouvy žáci přinesou 1. 9. a škola je ihned zaúřaduje.

Domov mládeže bude otevřený od 31. 8. od 17.00 hodin, na DM jsou k dispozici klávesy a kytary. Nástup je možný i v pondělí 1. 9. v průběhu dne. 

První týden v září je SUDÝ. 

 

Žákem naší školy se každý přijatý uchazeč stává až dnem 1. 9., proto můžeme různá potvrzení vystavovat až od tohoto data. Všichni žáci první den školy obdrží mimo jiné potvrzení o studiu. Poslední týden v srpnu potvrzujeme průkazky na autobusy a vlaky. Je však třeba je mít předvyplněné a mít na nich nalepenou fotografii. 

 

od 17.30 hodin maturitní obory – video konference s ředitelem školy.  

Vysvětlivky: AR1 = obor Aranžér, první ročník. CPE1 = společná třída cukrářů a pekařů, první ročník.

IS1 = Informační služby, první ročník. PG1 = Předškolní a mimoškolní pedagogika, první ročník.

Další informace – program třídní schůzky, učebnice a pomůcky… naleznete zde:

{module [241]}

Výsledky přijímacího řízení – maturitní obory:

Informační služby 

Přijati – 166, 193, 78, 198, 280, 339, 204, 82, 83, 305, 285, 171, 336, 261, 175, 215, 173, 100, 123, 118, 187, 105, 259, 323, 180, 133, 149, 74, 111, 109, 251, 260, 106.

Zápisový lístek odevzdejte do 5 pracovních dní /do 23. 6./ nebo oznamte neprodleně, že do naší školy nenastoupíte, aby mohli být přijati další úspěšní uchazeči, kteří nemohli být přijati pro naplněnost třídy. Nejlepší uchazeč získal 83 bodů, nejhorší přijatý 60 bodů. Zveřejněno 15. 6. 2020

Nepřijati – 114, 155, 135, 354, 315, 93, 293, 344, 290, 144, 345, 224, 292, 160, 351, 246, 168, 245, 343, 255 –  

Obchodník

Pro malý počet úspěšných uchazečů nebude obor otevřen – současná pravidla MŠMT neumožňují otevřít třídu s měnším počtem žáků.   

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijati – 147, 220, 228, 229, 236, 151, 128, 196, 141, 142, 99, 158, 252, 242, 170, 219, 310, 281, 210, 321, 150, 104, 107, 169, 191, 162, 201, 181, 241, 301, 200, 131, 238, 95, 316, 237, 183, 230, 132, 206, 102, 304, 320, 124, 291, 227, 233, 117, 226, 164, 202, 190, 240, 232, 119, 284

Nepřijati – 250, 356, 148, 161, 197, 235, 146, 98, 231, 234, 317, 221, 139, 77, 249, 222, 89, 209, 313, 143, 288, 87, 108, 90, 59, 225, 140, 86, 129, 319, 306, 314, 239, 318, 174, 309.

Zápisový lístek odevzdejte do 5 pracovních dní /do 23. 6./ nebo oznamte neprodleně, že do naší školy nenastoupíte, aby mohli být přijati další úspěšní uchazeči, kteří nemohli být přijati pro naplněnost třídy. Nejlepší uchazeč získal 87 bodů, nejhorší přijatý 55 bodů.

 

Při vstupu do školy používejte prosím roušku. 

 

A co nyní? Informace pro přijaté uchazeče a jejich rodiče.

Letošní situace v naší zemi nám malinko komplikuje nadcházející dny. Abychom rodiče nestresovali náročnou logistikou, zašleme všem přijatým uchazečům do 27. června mail, ve kterém budou kompletní informace ke studiu na naší škole. V něm budou i seznamy učebnic a další pomůcky, pracovní oblečení a obutí, nejdůležitější data, poplatky a podobně. Tyto informace zveřejníme i zde na webu školy. 

Následovat bude on-line video třídní schůzka, které je naplánovaná na 29. června od 17.00 hodin pro učební obory a od 17.30 hodin pro maturitní obory. Podrobnosti včetně odkazu zveřejníme také do 27. června. V průběhu schůzky bude možné pokládat řediteli školy dotazy. S budoucími žáky prvních ročníků a s jejich rodiči se uvidíme v úterý 1. září u nás ve škole. 

Důležitá informace!!! Neprodleně je třeba řešit umístění na domově mládeže. Naše škola od září pro veliký zájem otevírá druhý domov mládeže. Společná kapacita tak bude 70 ubytovaných. Kontaktujte prosím naši školu.  

Pokud máte dotazy již nyní, můžete je psát na e-mail s tím, že do předmětu zprávy napíšete “Dotaz – 1. ročník”

Štefan Klíma, ředitel školy

 

 

Uchazeči o studium maturitních oborů! V pondělí 8. 6. vás čekají písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Přicházejte prosí do školy dle rozpisu na obrázku. Před vchodem si nasaďte roušku, tu mějte až do doby, kdy vám vyučující povolí její sundání. U vchodu bude recepce, kde odevzdáte prohlášení o bezinfekčnosti (bez něj není vstup do školy možný – prohlášení je níže v tomto článku). Na recepci vám povíme, do jaké učebny se máte vydat – až půjdete po schodech, vždy naproti schodišti jsou rozpisy učeben se šipkami. Před vstupem do učebny změříme žákům teplotu. Mezi testy z M a ČJ budou mít žáci volný čas na nadýchání čerstvého vzduchu. Opět si při opuštění třídy nasadí roušky. A budou moci být v prostoru okolo školy. Přineste si s sebou pití a něco malého k jídlu. Pijte a jezte výhradně venku. Respektujte prosím všechny pokyny našich zaměstnanců. Přejeme všem úspěšný pondělní den a hodně moc štěstí. 🙂 Výsledky a seznamy přijatých žáků + další postup najdete v tomto článku poté, co nám výsledky písemné části zašle Cermat. 

 

Písemné testy z ČJ  a M se budou psát dne 8. 6. 2020. Dnes 13. 5. byly všem uchazečům poslány do mailů pozvánky. Kritéria přijímacího řízení a další podrobnosti najdete na našem webu.

 

U vchodu do školy bude každý den přijímacích zkoušek recepce, kde obdržíte aktuální informace. Do školy přicházejte na čas, mějte roušku a všechny potřebné pomůcky. V učebně odevzdejte prohlášení o bezinfekčnosti:

 

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika čekají ještě přijímací zkoušky z odborných dovedností:

27. – 29. 5. 2020, ředitel školy připraví časový rozpis žáků, který bude třeba dodržet. Časový rozpis zveřejňujeme zde (evidenční číslo žáka (přihlášky) najdete na pozvánce, která vám “přistála” v mailu):

27. 5. v 7:45 – 242, 147, 228, 210, 170, 181, 162, 220, 142, 128, 131, 236, 321, 235, 77.

27. 5. v 11:45 – 161, 99, 206, 158, 190, 86, 169, 240, 229, 164, 107, 221, 141, 310, 140, 252.

28. 5. v 7:45 – 219, 288, 191, 196, 316, 132, 320, 222, 117, 150, 317, 87, 108, 201, 231.

28. 5. v 11:45 – 89, 146, 209, 139, 95, 202, 90, 249, 200, 227, 237, 281, 284, 143, 301, 148.

29. 5. v 7:45 – 226, 234, 59, 183, 102, 233, 238, 151, 250, 241, 313, 232, 98, 356, 230.

29. 5. v 11:45 – 225, 319, 239, 119, 124, 174, 314, 318, 304, 291, 104, 129, 309, 197, 306. 

V těchto dnech a časech bude dovednostní část přijímacích zkoušek z TV, HV a pohovor. Je třeba si přinést cvičební úbor, sportovní přezůvky se světlou podrážkou (neklouzavé), švihadlo a k pohovoru výkres.

 

Dovednostní test z VV (výkres) – na čtvrtku A3 vytvořte svůj návrh automobilové značky dle ukázky. Výkres musí obsahovat – přírodní pozadí, identifikační písmena a čísla auta v černé barvě, název státu. Technika – pastelky. Je třeba zachovat formát. Výkres každý uchazeč odevzdá při pohovoru u ředitele školy. Hodnotí se nápaditost, provedení, čistota práce. Případné dotazy – tel.: 724 292 704 ve dnech 22. – 25. května. 

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nezbytně nutné dodržet příchod do školy v uveřejněném čase – termín a čas nelze měnit.

Vstup do školy bude realizován hlavním vchodem, za kterým se každý uchazeč přihlásí na recepci. Uchazeči přichází do školy s nasazenou rouškou na ústech a na nose. Doporučujeme si s sebou přinést nápoje a svačinu.

Dotazy zodpoví ředitel školy na mailu:

 

Informační služby a Obchodník – uchazeči dělají pouze jednotnou písemnou zkoušku z ČJ  a M. 

Výsledky přijímacího řízení by měly být 16. 6. 2020.

 

Držíme vám všem palce a přejeme hodně štěstí. 🙂

 

Výsledky přijímacího řízení – zveřejněno 22. 4. 2020

Cukrář

Přijatí – 113, 223, 350, 205, 76, 178, 257, 269, 138, 126, 84, 172, 120, 340, 207, 270, 96, 272, 307, 130, 73, 266, 264, 265, 136, 302, 327.

Nepřijatí – 192, 295, 217, 125, 156, 268, 167, 80, 329, 71, 177, 213, 263, 330, 328, 115, 194, 214, 324, 289, 286, 303, 185.

 

Pekař

Přijatí – 289, 112, 85, 92, 121, 333, 157, 311, 248, 267, 79, 145, 127, 273, 176, 116, 212, 348.

Nepřijatí – 332, 159, 334.

 

Aranžér

Přijatí – 199, 331, 211, 326, 163, 294, 275, 218, 188, 279, 341, 253, 247, 337, 355, 208, 189, 277, 283, 134, 342, 165, 244, 271, 243, 274, 91, 282, 276, 72, 308, 338, 184, 179, 256, 195, 296.

Nepřijatí – 287.

 

Zápisový lístek

Uchazeči, kteří obě přihlášky podali na učební obor, doručí střední škole do 10 dnů (do 7. května 2020) zápisový lístek – poštou na adresu ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206, Mladá Boleslav  293 80. Nezasílejte doporučeně. Na obálku napište „ZÁPISOVÝ LÍSTEK“ a vlevo nahoru napište odesílatele.

Pokud se rozhodnete nenastoupit, informujte nás prosím neprodleně (telefonicky či mailem), abychom mohli přijmout další uchazeče.

Pokud jste mezi nepřijatými uchazeči, můžete kontaktovat ředitele školy na tel.: 724 292 704.

Uchazeči, kteří mají druhou přihlášku na maturitní obor, mohou zápisový lístek odevzdat až pět dní od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na maturitní obor (termín určí MŠMT – zatím není znám). O tomto však informujte ředitele školy prostřednictvím mailu:

Rozhodnutí zveřejněno 22. 4. 2020                                                     Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Přijímací řízení maturitních oborů se řídí pokyny státu. Termín stanoví MŠMT. 

U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude školní část redukována. TV – zůstane pouze švihadlová školka. VV – práce žáci vypracují den předem doma a přivezou s sebou do školy. HV – zůstane zazpívat rozloženě akord. Čtenářské dovednosti budou posouzeny při pohovoru. Termíny budou každému žákovi načasovány a bude třeba přesně dodržovat časové rozpětí. Taktéž bude třeba si s sebou přivézt veškeré potřebné pomůcky (včetně švihadla). I školní část proběhne až po návratu žáků do škol. 

V pondělí 20. 4. a v úterý 21. 4. mezi 9.00 a 16.00 hodinou bude ředitel školy pokračovat v telefonických pohovorech, tentokrát přijde řada na obory Informační služby a Obchodník. Mějte připravené své telefony a nezapomeňte si dát zvonění nahlas. 
Rozhodnutí o přijetí  do učebních oborů vydá ředitel v řádném termínu – 22. 4. 2020 a zveřejní zde na webu školy. 
Přijímacího řízení pro učební obory – pohovory budou nahrazeny telefonickým rozhovorem s uchazečem. Ředitel školy zveřejní termíny telefonických rozhovorů s žáky zde: Cukrář – 14. 4. 2020 mezi 9.00 a 12.00 hodinou – pohovory byly ukončeny. Pekař – 14. 4. 2020 mezi 10.00 a 13.00 hodinou – pohovory byly ukončeny. Aranžér – 14. 4. 2020 mezi 12.00 a 15.00 hodinou – pohovory byly ukončeny.