SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Už zítra  …zase nám ten náš dům – velký, ale příjemný a voňavý osiří a bude v něm smutno, pusto a prázdno.  Už v něm nebudou slyšet jásavé hlasy a štěbetání na chodbách, už v něm nebudou všude zářit pestré barvy žáků a žaček. Po schodech už nebudou klopýtat žáci při úprku do školního kiosku. Ani omamná vůně čerstvého pečiva, která ráno vždy provoněla celou školu, už nebude putovat školou. Nikdo nám nebude zvonit na dveře zoufalý z toho, že se nemůže do své milované školy dostat, neboť vstupní čip ponechal kdesi doma….

Ani vtipné, jemné, krásné, přátelské a obdivuhodné paní učitelky v něm nebudou. Elegance, s níž proplouvají chodbami, se ze školy na dlouhé týdny vytratí. A co teprve kolegové, jež všechny žákyně obdivují. Kolegové, kteří mužnými hlasy a přísnými pohledy “ovládají zdivočelý dav” skoro stejně dobře jako Krokodýl Dundee divokou zvěř.  I ti se na dva měsíce vypaří jak pára nad hrncem.

Kdo ví, možná i duchové jeptišek se přestanou potulovat mezi škamnami Karmele. 🙂

Inu, budeme to muset vydržet. V době prázdnin ve škole samozřejmě neutichne všechen ruch. Budeme opět pracovat a zvelebovat školu. Tentokráte se zaměříme na zpříjemnění “pobytu ve škole” našim paním učitelkám a pánům učitelům. Zcela jistě si to zaslouží. To oni jsou ti hlavní, co pečují o své žáky jako o své vlastní děti. 🙂 Nezapomeneme ani na naše žáky a i je čekají od září různá překvapení.

V nejbližších dnech se budete postupně moci na facebooku školy seznámit s výsledky SWOT analýzy. Nejprve “uvolníme” perličky a věřte, bude to velice zajímavé čtení. 🙂

Na tomto místě je též třeba několik poděkování. V první řadě všem zaměstnancům za to, jak zvládli náročný školní rok. Rok, který přinesl škole, žákům i pedagogům nesčetné množství úspěchů. Za úspěch nepovažuji jen medailové umístění v soutěžích, ale i to, že mnozí dosud neúspěšní žáci poznali právě v naší škole, co je to úspěch. Úspěchem je i velký ohlas na naše různá divadelní vystoupení a akce pro mateřské školy či jiné organizace. Úspěch ve škole zažilo hodně žáků a to je super. Naše paní učitelky a kolegy učitele považuji za úspěšné  i proto, že maturitu a závěrečné zkoušky zvládla již nyní většina žáků končících ročníků. Patří jim všem nejen můj dík!!! 🙂

Inu, Karmeláci, hodně krásných a slunečných dní, hodně zábavy, spoustu super zážitků, nějaké to tajemno a hlavně, ať vše vždy dobře dopadne a jste šťastní a spokojení a prvního září se zase všichni sejdeme. Mějte se fajn Karmeláci!!! Užijte si prázdniny, kolegyně a kolegové, žákyně a žáci, a načerpejte sílu do dalších “lítých bojů” nevšedních školních dní. Radujte se nad dobrým vysvědčením a vy, co se radovati nemůžete, neklesejte na mysli a slibte sami sobě, že příště bude líp. Ale nezapomeňte – “Sliby se mají plnit nejen o Vánocích.”
Štefan Klíma, ředitel školy