SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2014/2015. Pořadí uchazečů po přijímacím řízení odpovídá zveřejnění. Děkujeme všem zájemcům o naši školu a všem úspěšným přejeme hodně štěstí při studiu. Informace pro neúspěšné – budeme otevírat druhé kolo na tyto obory – Informační služby, Ekonomik a podnikání, Aranžér a Pekař.

Výsledky pro obor “CUKRÁŘ“: přijatí – 184, 324, 104, 103, 142, 269, 236, 171, 210, 190, 277, 127, 124, 336, nepřijatí – 362, 152, 361, 155, 179, 182, 180, 307, 238, 173, 105, 240, 270, 209, 178, 177, 390, 241, 391, 402, 403, 383, 319, 333, 88, 401, 211, 290, 133, 69, 86, 281, 280, 272, 364, 271, 130, 365, 394, 237, 408, 393, 94, 118, 409, 363, 378. Zveřejněno dne 22. 4. 2014 ve 13.00 hodin. Pro odvolání  – 0 míst.

Výsledky pro obor “PEKAŘ“: přijatí – 153, 154, 141, 267, 189, 240, 95, 279, 237, 69, 130, 147, 183, 112, 164, 325, 271, 268, 328 nepřijatí – 266, 308, 306, 125, 117, 350. Zveřejněno dne 22. 4. 2014 ve 13.00 hodin.

Výsledky pro obor “Ekonomika a podnikání“: přijatí – 253, 158, 244, 335, 149, 214, 330, 339, 126, 115, 243, 217, 314, 106, 148, 345, 129, 202, 322, 232, 346, 169, 379, nepřijatí – 122, 300, 135, 201, 382, 301, 302, 170, 389, 242, 303, 366, 311, 247, 168, 162, 139, 245, 128, 380, 174, 246, 318. Zveřejněno dne 22. 4. 2014 v 18.00 hodin.

Výsledky pro obor “Informační služby“: přijatí – 167, 256, 165, 58, 196, 255, 313, 163, 65, 384, 220, 175, 278, 63, nepřijatí – 200, 222, 199. Zveřejněno dne 22. 4. 2014 v 18.00 hodin.

Výsledky pro obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika“: přijatí – 123, 160, 262, 116, 185, 228, 261, 818, 159, 264, 110, 181, 85, 338, 204, 96, 296, 297, 400, 140, 263, 207, 71, 137, 138, 66, 203, 208, 298, 145,377, nepřijatí – 817, 299, 282, 283, 230, 212, 89, 136, 206, 205, 397, 260, 231, 343, 344, 186, 111, 312, 375, 374, 340, 166, 331, 376, 107, 156, 284, 323. Zveřejněno dne 25. 4. 2014 v 10.35 hodin. Pro odvolání 0 míst.

Výsledky pro obor “Aranžér“: přijatí – 221, 215, 254, 216, 191, 144, 353, nepřijatí – 109, 102, 305, 87, 235, 251. Zveřejněno dne 24. 4. 2014 v 11.35 hodin.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v Integrované střední škole, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7 školského zákona).

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy