SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Škola uskutečnila ve školním roce 2007/2008 v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci výjezd žáků 2. a 3. ročníku do Španělska. Účelem tohoto výjezdu bylo získání nových zkušeností, zlepšení komunikačních schopností, podpora vlastního sebevědomí, protože si v praxi vyzkouší, zda jsou se svými znalostmi konkurenceschopní na trhu práce. Po absolvování stáže získali studenti europas (tj. mezinárodní osvědčení).