Obory Pečovatelka a Pedagog MŠ a volného času budou otevřeny ve školním roce 2013 / 2014  

Organizace závěrečných zkoušek 2009/2010 Písemná ZZ - 3.6.2010 Praktická ZZ - 7.6. až 11.6.2010 Ústní ZZ P3 16.6.2010 Ústní ZZ CA3 17.6.2010 Ústní ZZ OP2 18.6.2010 Vyřazení absolventů učebních oborů 22.6.2010 ve 14 hodin ve Sboru českých

Organizace maturitních zkoušek 2009/2010 Třída   O4   Obchodně podnikatelská činnost 63-41-M/ 006 Písemná maturitní zkouška z českého jazyka    -  7. 4. 2010 Praktická maturitní zkouška      -   28. 4. 2010 Ústní maturitní zkouška            -   24. 5. – 27. 5. 2010

Studium na ISŠ Mladá Boleslav Studium maturitních oborů je zakončeno maturitní zkouškou. Jako přípravu na státní maturitní zkoušky studenti absolvují " Maturitu nanečisto", kde si ověřují svoje znalosti. Studenti těchto oborů procházejí testováním vědomostí od druhého ročníku.

Škola pořádá sportovní kurz v příjemném prostředí areálu na Čížovce. Kurzu se pravidelně zúčastňují studenti třetích ročníků studijních oborů. (Pokračování textu…)