SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Proměna školy – dvanáct let na cestě

Domů » Novinky » Aktuálně » Proměna školy – dvanáct let na cestě

Proměna školy – dvanáct let na cestě 

Dnešním dnem byla dokončena první část naší cesty za lepší školou, za kvalitnějším a smysluplnějším vzděláváním našich žáků. V uplynulých letech jsme některé obory vzdělávání opustili a jiné nově zavedli. V současnosti škola stojí na třech pilířích, které se vzájemně doplňují.

První pilířem je maturitní obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. V tomto oboru se vzdělává nejvíce žáků. Přestože je to nejnáročnější středoškolský obor, dosahujeme v něm výrazných úspěchů.

Druhým pilířem je maturitní obor „Informační služby“, který inovujeme. Žáci si v něm mohou vybrat jednu ze dvou specializací – cestovní ruch nebo mediální tvorbu. Vytváříme pro něj moderní podmínky, například televizní a rozhlasové studio, exkurze po ČR i do zahraničí, Cambridge zkoušky z anglického jazyka…

Třetím pilířem jsou učební obory „Cukrář“, „Pekař“ a „Aranžér – designér“. Pro ně jsme ve škole vybudovali prostory pro odborný výcvik, o kterých se většině škol ani nezdá. Vše zastřešuje naše školní bistro a náš školní obchod Karmelka. Provozujeme tak skutečnou firmu a žáci se v ní učí tomu nejlepšímu jak v odborné, tak ve finanční oblasti.

Symbióza všech tří pilířů je příčinou úspěchu školy a cestou za co nejvyšší kvalitou vzdělávání. I díky ní můžeme ve škole vytvářet optimální a zároveň bezpečné a přívětivé prostředí.

To vše nás dovedlo k cíli první fáze cesty.  Završením je změna názvu školy tak, aby lépe
odpovídal současnému systému ve škole.

Jsem rád, že mohu oznámit, že naše škola se nově od 1. března bude jmenovat:

Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav.

Zkratka: SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Tento název odpovídá tomu, že počet žáků oboru PG činí téměř polovinu žáků školy. Slovo „služeb“ vyjadřuje všechny další obory – IS, CU, PE, ARA. Všichni jsou tak zahrnuti v novém názvu školy.

I nadále zůstáváme příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem a studium tak v naší škole zůstává bezplatné.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům ale i žákům, kteří přispěli svým dílem na naší společné cestě.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy