SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Přijímací řízení 2023

Domů » Novinky » Aktuálně » Přijímací řízení 2023

Přijímací řízení 2023

Zájemcům o naši školu přinášíme základní informace, které jim mohou pomoci při rozhodování:

Počty přijímaných uchazečů a otevírané obory:

Maturitní obory

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – 2 třídy – 55 žáků
  • Informační služby (cestovní ruch a mediální tvorba) – 1 třída – 30 žáků

Učební obory

  • Cukrář – 1 skupina – 12 žáků
  • Aranžér – designér – 2 skupiny – 23 žáků
  • Pekař – 2 skupiny – 30 žáků

Vyšší počty přijímaných nejsou možné vzhledem k naplněnosti školy. 

Přihlášky na všechny obory je třeba zaslat do školy do 1. března. Zkontrolujte na přihlášce zejména kontaktní údaje. Upozorňujeme, že veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (mailem). Sledujte i naše webové stránky.

Všechny přihlášky musí být potvrzené lékařem (všechny obory). U “předškolní a mimoškolní pedagogiky” je nutné i speciální potvrzení – najdete jej v kritériích přijetí. 

Pokud podáváte přihlášku na obor “aranžér – designér”, je nezbytně nutné dodat i práce stanovené v kritériích přijetí (najdete je u oboru v horním menu).

Vzhledem k velkému převisu přihlášek na některé obory (PMP, CU) doporučujeme dobře zvažovat volbu oborů v souvislosti se známkami na ZŠ. Přijetí na maturitní obor je s více trojkami málo pravděpodobné (samozřejmě ale bude hodně záležet na výsledcích jednotné přijímací zkoušky z ČJ  a M). U zájemců o obor cukrář zase doporučujeme zvážit i obor pekař – obory budou spojené do jedné třídy a budou působit i na stejných dílnách. Větší část výrobků je pro obory shodná. Navíc pekaři mají možnost získat řadu certifikátů oboru cukrář. 

Všem zájemcům o naši školu nabízím konzultace – při dni otevřených dveří 19. ledna – osobně. Můžete využít i telefonické konzultace na tel. čísle ředitele školy – 724 292 704, a to vždy v pracovních dnech mezi 15.00 a 18.00 hodinou. 

Pokud máte velký zájem o přijetí na naši školu, rozhodně ji uveďte na prvním místě na přihlášce. K přihlášce můžete při pohovorech dodat i portfolio činností uchazeče. 

Termíny JPZ a pohovorů najdete v kalendáři školy (duben 2023).

Přejeme vám hodně štěstí a úspěch u přijímacích zkoušek na vysněnou školu.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy