SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

V odkaze “Přijímací řízení” i u jednotlivých oborů jsem dnes zvěřejnil “Kritéria pro přijetí” na jednotlivé obory. Přihlášky pro všechny obory je třeba do školy doručit do 15. 3. 2016. Všechny přihlášky musí být opatřeny potvrzením od lékaře a funkční mailovou adresou, na kterou škola zašle informace a pozvánky k přijímacímu řízení. Š. Klíma