SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

 Výsledková listina přijímacího řízení 2015

Děkujeme všem zájemcům o naši školu a všem úspěšným přejeme hodně štěstí při studiu. Pro neúspěšné uchazeče budeme otevírat DRUHÉ KOLO v těchto oborech: EKONOMIKA a PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍK, INFORMAČNÍ SLUŽBY, CUKRÁŘ, PEKAŘ.

Aktualizováno 28. 4. v 17.00 hodin.

Ekonomika a podnikání

Přijatí žáci                                                                                        

288, 315, 352, 90, 287, 163, 229, 195, 238, 253, 114, 351, 221, 166, 69, 132, 223, 184, 353, 384, 331, 277, 346, 70

Nepřijatí žáci

89, 365, 334, 330, 168, 173, 260, 130, 280, 175, 105, 354, 217, 348, 359, 237, 324, 121, 239, 86, 257, 176

Informační služby

Přijatí žáci

151, 219, 134, 250, 283, 327, 235, 91, 339, 201, 301, 278, 143, 142, 161, 218, 112, 227, 306, 319

 Nepřijatí žáci

164, 259, 279, 333, 83, 322, 386, 87, 385, 79, 362, 318, 150, 118

Obchodník

Přijatí žáci

111, 169, 309, 254, 117, 355, 78, 186, 220, 386, 150, 334

Nepřijatí žáci

312

Pekař

Přijatí žáci

126, 325, 188, 208, 122, 286, 85, 124, 107,

Nepřijatí žáci

225, 216, 275, 203, 245, 350, 317, 183, 328

Cukrář

Přijatí žáci

276, 67, 113, 383, 152, 242, 202, 345, 256, 335, 159, 174, 119, 68, 88, 196, 205, 314, 338, 171, 154,

Nepřijatí žáci

361, 191, 207, 193, 274, 381, 110, 303, 302, 285, 433, 172, 84, 215, 125, 149, 106, 148, 243, 244, 281, 127, 349, 297

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

 Přijatí žáci                                                                                        

289,  99, 300, 94, 251, 316, 284, 230, 252, 240, 321, 192, 296, 363, 93, 177, 144, 358, 108, 389, 228, 71, 282, 120, 258, 146, 326, 290, 157, 291, 92,

Nepřijatí žáci

347, 204, 298, 320, 129, 82, 313, 233, 360, 305, 236, 222, 366, 343, 319, 185, 308, 329, 226, 153, 95, 224, 147, 109,

ARANŽÉR

Přijatí žáci

293, 156, 197, 304, 337, 357, 344, 214, 294, 255, 332, 176, 241, 295 

Nepřijatí žáci

210, 307, 194, 323 

PRODAVAČ

Přijatí žáci:

390, 234, 160, 170, 115, 123, 131, 246, 116, 292, 336, 182, 148, 187

Nepřijatí žáci

364, 388, 136, 382, 135, 96, 167, 133, 387, 206

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v Integrované střední škole, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7 školského zákona).

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy