SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Přijímací řízení 2023 – výsledky

Domů » Přijímací řízení » Přijímací řízení 2023 – výsledky

Aktualizováno 27. 5. 2023

Přijímací řízení je v tuto chvíli v naší škole u učebních oborů uzavřené – nemáme ani jedno volné místo. U maturitních oborů se nám podařilo ještě mírně navýšit počet přijímaných žáků. V případě zájmu kontaktujte prosím ředitele školy na tel. čísle 724 292 704. Připravte si prosím výsledek JPZ z českého jazyka a z matematiky.  Pro přijetí na maturitní obor v naší škole je potřeba nejméně 35 bodů z českého jazyka a 20 bodů z matematiky. Na oba obory se následně konají ještě školní části přijímacího řízení.

Gratulujeme přijatým a nepřijatým přejeme hodně štěstí. Vážíme si všech zájemců o naši školu (rádi bychom ji zvětšili, ale nejde to). I nadále neváhejte telefonicky kontaktovat pana ředitele v případě, že potřebujete poradit či se zeptat na volné místo. 🙂 

K dispozici jsou volná místa na našem domově mládeže.

V tuto chvíli vypršel čas na dodání zápisového lístku na učební obory. Obor aranžér – designér je plně obsazený. Obor pekař je také plně obsazený. U oboru cukrář čekáme na úterní dodání pošty (ZL lísky jsou ještě na cestě). Druhé kolo tedy u učebních oborů nebudeme vypisovat. 

U maturitních oborů vyprší termín 16. května. Již nyní je ale jasné, že u oboru Informační služby – cestovní ruch či mediální tvorba několik lidí neodevzdá ZL. Budeme tedy řešit odvolání či případné přijetí žáků s výbornými výsledky JPZ.

Třídní schůzky přijatých žáků jsme naplánovali na 19. června. Časový rozpis: 15.30 PG,  16.00 IS,  17.00 CU,  17.00 PE,  17.30 AR. Účast maminky či tatínka a přijatého žáka je nezbytně nutná. 🙂 

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte ve škole v těchto dnech:

Obory – cukrář, pekař, aranžér – designér – 2. a 3. května mezi 7:00 a 16.00 hodinou

Obory – pedagogika a informační služby (cestovní ruch či mediální tvorba) – 9. a 10. května mezi 7.00 a 16.00 hodinou.

V případě dotazů můžete kontaktovat ředitele školy Štefana Klíma na telefonním čísle: 724 292 704, a to:

Pokud nebudete chtít nastoupit, co nejdříve zavolejte nebo pošlete zprávu, abychom mohli přijmout další uchazeče. 

Odvolání proti nepřijetí zasílejte nebo přineste po převzetí rozhodnutí o nepřijetí – do tří dnů. Doporučujeme ale nejdříve případné odvolání konzultovat s ředitelem školy.

Před vydáním rozhodnutím má právo uchazeč a jeho zákonný zástupce dle §36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto možnost lze využít pro učební obory dne 21. 4. 2023 a pro maturitní obory dne 3. 5. 2023 v čase 10.00 – 11.00 hodin na sekretariátu školy. 

Zde najdete výsledky přijímacího řízení:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijatí 224, 142, 268, 274, 254, 257, 260, 220, 270, 146, 277, 271, 228, 237, 265, 273, 253, 239, 147, 255, 139, 150, 143, 272, 244, 158, 80, 151, 267, 229, 159, 241, 238, 202, 246, 79, 82, 155, 258, 252, 222, 269, 84, 219, 148, 275, 250, 217, 249, 256, 264, 77, 138

Nepřijatí 514, 598, 613, 599, 261, 153, 149, 259, 223, 225, 187.

Neudělali přijímací zkoušku 243, 191, 280, 245, 221, 177, 263, 78, 266, 230, 240, 156, 262, 207, 83, 235, 154, 227, 276, 206, 279, 236, 141, 152, 212, 179, 251, 278, 218, 242, 81, 157, 378, 145, 381.

Informační služby

Přijatí 352, 292, 310, 302, 166, 287, 192, 303, 345, 354, 284, 330, 356, 316, 288, 335, 283, 160, 163, 304, 168, 336, 165, 320, 337, 309, 169, 329, 301, 178, 347, 311, 313.

Nepřijatí 341, 317, 339, 208, 161, 344, 282, 297, 333, 286, 315, 171, 357, 290, 312, 338, 201, 351, 164, 88, 326, 346, 306, 86, 289, 211, 162, 291, 87, 349, 173, 308, 319, 205, 305, 327, 293, 174, 307, 321, 332, 296, 298, 299, 342, 170, 314, 91, 209, 167, 340, 318, 85, 90, 295, 334, 281, 331, 89, 180, 343, 175, 172, 328, 285, 348, 358, 199, 300, 294, 353, 355.

Cukrář

Přijatí  127, 393, 400, 115, 409, 387, 134, 398, 125, 392, 390, 408, 396, 124, 388, 421, 181, 193, 410, 413.

Nepřijatí 721, 653, 521, 755, 702, 611, 420, 416, 126, 365, 216, 131, 417, 364, 204, 92, 133, 183, 213, 130, 360, 394, 407, 116, 372, 377, 404, 391, 96, 210, 122, 397, 363, 403, 95, 94, 419, 197, 386, 371, 395, 385, 418, 401, 411, 234, 380, 384, 405, 185, 412, 132, 399, 129, 128, 415, 389, 406, 367, 414.

Aranžér – designér

Přijatí 465, 473, 200, 462, 441, 188, 464, 442, 456, 450, 214, 452, 463, 469, 459, 449, 457, 359, 445, 215, 203, 100, 468, 460, 455, 461, 453.

Nepřijatí 529, 530, 609, 466, 101, 439, 451, 362, 370, 444, 446, 454, 447, 448, 470, 440, 458, 472, 443, 123, 467, 189, 366, 474.

Pekař

Přijatí 427, 432, 375, 114, 121,433, 182, 194, 361, 424, 184, 97, 93, 103, 402, 373, 422, 118, 429, 210, 413, 131, 126, 133, 94.

Nepřijatí 604, 528, 761, 712, 434, 428, 117, 120, 426, 435, 113, 233, 198, 119, 186, 376, 431, 423, 190, 425, 430, 410.

Počty přijatých uchazečů jsou konečné a nelze je měnit (jsou to státem schválené počty). Zápisový lístek je potřeba doručit do školy do 10 dnů!!!

Termíny:

  1. Kolo JPZ 13. dubna
  2. Kolo JPZ 14. dubna
  3. Přijímací řízení PMP (PG) 18. dubna
  4. Přijímací pohovory IS (cestovní ruch, mediální tvorba) 13. a 14. dubna
  5. Pohovory (CU, PE, ARA) 20. dubna
  6. Výsledky přijímacího řízení na učební obory – 22. dubna
  7. Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory – 28. dubna

Ještě jednou vám děkujeme za zájem o studium v naší škole a přejeme vám hodně štěstí.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Aktualizace 21. 3. 2023

Pozvánky k přijímacímu řízení na maturitní obory jsme odeslali do mailových schránek uchazečů. Pozvánky učebních oborů budeme rozesílat do mailů koncem týdne, případně na začátku příštího týdne.

Přijímací pohovory – časový rozpis:

IS – 1. skupina 13. 4. od 12.30 do 19.00 hodin

        2. skupina 14. 4. od 12.30 do  19.00 hodin

PG – 18. 4. prezence v 7.00 hodin, zahájení v 7.15 hodin a cca do 19.00 hodin

Cukrář – 20. 4. v 7.00 hodin první skupina, v 9.00 hodin druhá skupina

Aranžér – designér – 20. 4. od 12.00 hodin

Pekař – 20. 4. od 14.00 hodin

Upozorňuji uchazeče, že je nezbytně nutné, aby přišli včas. Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu bude pevně stanovené pořadí uchazečů vygenerované na základě předem stanovených kritérií. 

Každý příchozí se nahlásí na recepci u hlavního vchodu. Zde zároveň obdrží informace o dalším průběhu dne. Hodně štěstí 🙂 

Vážení uchazeči, vážení rodiče, před pár hodinami vypršel termín pro podávání přihlášek na střední školy. Děkuji, že jste si vybrali právě naši školu.

V následujících dnech budeme přihlášky postupně zpracovávat. Počet přihlášek se blíží tisíci, proto jistě chápete, že nám evidence přihlášek zabere několik týdnů. Pokud na přihlášce budou zjištěné nedostatky, budeme vás kontaktovat. Při tak vysokém počtu přihlášek nejsme schopni reagovat na vaše telefonické dotazy.

Co je pro vás nyní klíčové?

Sledujte svoji e-mailovou schránku, kterou jste uvedli na přihlášce. Na tu vám kolem po dvacátém březnu přijde pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) či na pohovor. Dodržte prosím den i čas.