SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Výsledky přijímacího řízení:

Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří se rozhodli nenastoupit na naši školu, aby nám tuto skutečnost ihned sdělili, abychom mohli uvolněné místo nabídnout nepřijatým uchazečům. Je možno vyřídit i telefonicky na čísle 326 321 649. Děkujeme.

Maturitní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijatí – 262, 270, 179, 283, 243, 161, 167, 250, 265, 101, 246, 185, 301, 245, 202, 168, 194, 259, 205, 263, 127, 144, 248, 184, 238, 276, 169, 149, 218, 296, 264, 204.

Nepřijatí – 294, 272, 247, 123, 256, 188, 230, 239, 130, 134, 275, 233, 432.

Neudělali přijímací zkoušky – 282, 240, 300, 267, 299, 198, 206, 305, 186, 231, 260, 290, 170, 122, 253, 285, 196, 80, 236, 298, 234, 200, 252, 274, 308, 165, 258, 241, 227, 312, 433, 92, 244.

Uchazeč s nejvyšším počtem bodů – 88. Poslední přijatý uchazeč získal 57 bodů.

 

Informační služby (cestovní ruch a mediální tvorba)

Přijatí – 229, 88, 180, 216, 151, 303, 228, 152, 235, 147, 189, 307, 273, 142, 192, 279, 261, 95, 289, 187, 156, 195, 129, 297, 201, 193, 166,135, 139, 145, 164, 175.

Nepřijatí – 268, 197, 271, 237, 199, 277, 254, 304, 219, 293, 315, 181, 153, 288, 284, 132, 280, 295, 292, 302, 316, 251, 173, 148, 287, 278, 125, 313, 121, 269, 291, 203, 172, 257, 214, 232, 309, 266, 217, 306, 255, 207, 317, 281, 176, 191, 182, 215, 249, 138, 183, 137, 128, 310.

Uchazeč s nejvyšším počtem bodů – 90. Poslední přijatý uchazeč získal 55 bodů.

 

V případě nepřijetí můžete kontaktovat ředitele školy na telefonním čísle 724 292 704. Případná odvolání budou možná až po vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí. 

   Rozhodnutí o přijetí se dle školského zákona nevydává, přijetí je stvrzeno odevzdáním zápisového lístku, a to v termínu do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků. Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout na sekretariátu školy v těchto termínech: 27. a 28. dubna mezi 8.30 a 15.30 hodinou – učební obory. Maturitní obory – 4. a 5. května mezi 8.00 – 15.30 hodinou.

 

 

Učební obory – zveřejněno 21. dubna 2022

Cukrář – přijatí: 120, 150, 209, 350, 136, 327, 93, 353, 177, 143, 347, 329, 91, 211, 291, 364, 225, 94, 242, 338, 163, 337, 369.

 

Nepřijatí: 381, 140, 349, 99, 391, 89, 341, 208, 210, 222, 226, 82, 389, 343, 100, 374, 118, 351, 158, 154, 87, 355, 220, 340, 81, 362, 325, 83, 354, 346, 332, 371, 361, 352, 367, 162, 390, 396, 383, 223, 392, 335, 356, 357, 376, 224, 387.

 

Designér – aranžér – přijatí: 97, 336, 146, 382, 386, 98, 467, 442, 221, 440, 126, 160, 477, 377, 342, 328, 344, 190, 373, 141, 212, 84, 348, 213, 379, 363, 385, 479, 375, 333.

 

Nepřijatí: 331, 330, 365, 171, 326, 366, 359, 368, 85, 380, 388.

 

Pekař – přijatí: 124, 470, 441, 439, 96, 86, 119, 155, 90, 100, 159, 811.

 

Nepřijatí: 469, 339, 133, 324, 345, 360, 372, 157, 384, 334.

 

Pořadí bude upřesněno. Rozhodnutí o přijetí se dle školského zákona nevydává, přijetí je stvrzeno odevzdáním zápisového lístku, a to v termínu do 10 dní od zveřejnění výsledků. Rozhodnutí o nepřijetí bude možno vyzvednout na sekretariátu školy v těchto termínech: 27. a 28. dubna mezi 8.30 a 15.30 hodinou.

Přijatým uchazečům gratulujeme a těšíme se, že se uvidíme na červnové schůzce dne 21. 6. 2022.

Zákonný zástupce nepřijatého uchazeče může kontaktovat ředitele školy 22. 4. mezi 12.00 a 17.00 hodinou a v pondělí 25. 4. mezi 14.00 a 19.00 hodinou na telefonním čísle 724 292 704.  

V tuto chvíli naše škola nebude otevírat druhé kolo pro žádný z uvedených oborů pro úplnou obsazenost. 

 

 

V úterý 12. dubna začínají přijímací zkoušky. V tomto článku budeme informovat o termínech a systému přijímacích zkoušek na naši školu.

Jednotná písemná přijímací zkouška z ČJ  a M – maturitní obory “Předškolní a mimoškolní pedagogika” a “Informační služby (cestovní ruch, mediální tvorba)”:

12. a 13. dubna 2022 (pozvánku najdete v mailu). Náhradní termíny pro nemocné stanovilo MŠMT na 10. a 11. května. Případnou nepřítomnost je potřeba omluvit a doložit potvrzením od lékaře. 

Pohovory:

“Informační služby (cestovní ruch, mediální tvorba)” – 12. a 13. dubna, tedy každý žák v den, kdy píše “písemky” v naší škole. Pohovory budou zahájeny ve 13.00 hodin a předpokládaný konec je kolem 18.30 hodiny. Recepce školy bude zvát na pohovory dle předem daného systému, který není možné narušovat. Předem děkujeme za pochopení.

“Předškolní a mimoškolní pedagogika” – 19. dubna – pohovor a dovednostní testy z HV, TV, VV a logopedie. Zahájení v 7.30 hodin, kdy budou uchazeči rozděleni do několika skupin. Předpokládaný konec cca v 18.00 hodin. Nezapomeňte si s sebou přinést pastelky, sportovní oblečení a čistou sportovní obuv se světlou podrážkou. Nápoje a stravu je možné zakoupit přímo v našem školním bistru. Náhradní termín pro nemocné byl stanoven na 22. dubna 2022 (termín je potřeba si předem domluvit).

“Cukrář”, “Pekař”, “Designér” – 20. dubna 2022 – pozvánku najdete v e-mailu- včetně časového rozpisu. Buďte prosím dochvilní. 

Rozhodnutí o přijetí zveřejní naše škola 21. dubna (tento termín je první možný dle školského zákona) zde v tomto článku.

Zkontrolujte své e-mailové schránky. 

U vchodu do školy se vám každý den budou věnovat naši zaměstnanci a žáci na recepci. Těšíme se na vás a přejeme vám hodně štěstí. 🙂

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy