SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

9. 9. 2021

Dnes jsme dokončili třetí sadu testování. Všichni naši žáci i zaměstnanci byli vždy negativní. 🙂

 

31. 8. 2021

Sluncem prozářenou cestu a hvězdy do černo černé noci

Vážení kolegové, žáci a žákyně, rodiče,

jako voda v řece plynuly prázdninové dny a čím jich bylo více, tím se jejich tok ještě zrychloval. Dva měsíce odpočinku a pohody jsou za námi. Nastává zlom v našich životech a přichází dny plné poznání, záhad, zajímavých okamžiků, ale také nových přátelství, lásek, seznámení. Opět nám všem začne vstávání i těšení se na další zajímavé dny. Pamatujte, ne nadarmo se říká: „Jaký si to uděláš, takový to máš“. Ano, tak to prostě je. ?

Věřím, že v naší škole budeme společně trávit hezké chvíle. Že si navzájem budeme opět pomáhat, vytvoříme fajn kolektiv a že my, učitelé, i vy, žáci, budeme společně vytvářet náš projekt = naši školu a příjemnou atmosféru.

Za pedagogický sbor mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby spravedlnost vždy zvítězila. Budeme i nadále v naší škole vytvářet bezpečné a útulné prostředí. Protože vím, že problémy v životě byly, jsou a budou, počítáme s nimi, jsme na ně připraveni a pomůžeme je vždy vyřešit.

Přestože budeme opět přísní a troufám si tvrdit, že i ještě o kousek přísnější, víme, že to děláme pro vás, žáci. Naším cílem je totiž připravit vás co nejlépe na váš další život. Studentský či pracovní. Budeme tedy přísní, ale zároveň se budeme snažit o výuku zajímavou, pestrou, tvůrčí, praktickou i zábavnou. Tak jako žáci se budou každým dnem učit a zdokonalovat, i my učitelé, na sobě budeme neustále pracovat.

Vážení rodiče, rádi vám budeme nápomocni při řešení všech záležitostí v souvislosti se studiem vašich dětí. Nebojte se nás oslovit. Mnohdy pouhé vysvětlení situace vše vyřeší.

V novém školním roce bychom chtěli navázat na dosavadní výborné výsledky naší školy. Opět bychom byli rádi, kdyby úspěšnost u závěrečných zkoušek dosáhla 100 %, jako v uplynulém roce. I úspěšnost u maturit nad 90 % bychom rádi minimálně udrželi. Zároveň jsme připravili významnou modernizaci oborů „Designer – aranžér“ a „Informační služby – cestovní ruch či mediální tvorba“. Výuka se v těchto oborech významně posune do praktické roviny. Ostatní obory – „Předškolní a mimoškolní pedagogika“, „Cukrář“ a „Pekař“ si i nadále budeme piplat a hýčkat. ?

Závěrem představím několik „přání“ pro nový školní rok:

Benjamínkům přeji, aby se naše škola pro ně stala radostným a podnětným místem, kam se budou těšit, a aby si brzy zvykli, a chodili mezi nás rádi.

Všem učitelům přeji, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet své žáky, aby byli lidští, laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.

Nám všem přeji, aby školní rok probíhal v klasických kolejích, aby nás čekalo co nejméně komplikací a překážek a abychom jej všichni ve zdraví úspěšně zvládli. V jeho průběhu zažijte co nejvíce úsměvů, inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů a především pohody.

Pamatujte, že každá cesta životem není jen zalitá slunečními paprsky. Na každé cestě se občas něco přihodí, zatáhne se či přijdou bouře, hromy a blesky. Ale také pamatujte, že každá černočerná tma se jednou rozplyne, či ji prozáří hvězdy, které vám opět ukáží cestu.

 

Mgr. Štefan Klíma

 

 

30. 8. 2021

Aktuální epidemiologická pravidla – v učebnách a při konzumaci nápojů a pokrmů žáci a zaměstnanci mohou volně dýchat. Ve společných prostorech mají respirátor. Prvního, šestého a devátého září se testujeme ag testy, které jsou podobné těm, co jsme měli v červnu. Každý žák se testuje sám. Očkovaní a “180 dní protilátek” přinesou potvrzení, které třídní učitelé zaznamenají do systému. Všichni se prosím chovejte ohleduplně ke svému okolí a zároveň si vytvořme ve škole pohodovou atmosféru. Myjte si prosím ruce a pokud na sobě cítíte příznaky nemoci, nechoďte do školy. Před vstupem do odborných učeben – PC, HV, TV, ateliér – vždy dezinfikujte ruce. Pro stravování máme opět v obou jídelnách vyčleněný čas od 11.00 do 11.20 hodin. 

Ve středu si s sebou přineste poznámkový blok a psací potřebu, přezůvky, čipové karty (vyšší ročníky), finance na “čipovky”, klíče…

 

27. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že stavební práce v suterénu u zadního vchodu nebudou včas ukončené, rozhodl ředitel školy, že až do odvolání bude suterén uzavřen – pro všechny zaměstnance a žáky. Do kiosku bude přístup od hlavního vchodu. Posilovna a taneční sál budou po tuto dobu mimo provoz – výuka bude probíhat venku. O provozu šatních skříněk v suterénu budou žáci informování třídními učiteli. Do jídelny a na parkoviště se bude chodit hlavním vchodem. Věřím, že toto omezení nebude trvat dlouho. Děkuji všem za pochopení. Přeji vám všem hezký a poklidný víkend.     

 

24. srpna 2021

Podle vyjádření MŠMT se žáci oboru PG při praxi v MŠ nebudou testovat. Souvislá týdenní či 14 denní praxe oboru IS proběhne dle plánů. Předem žáci budou kontaktovat pracoviště, zda bude vyžadovat testy. Naopak průběžná praxe oboru IS nebude možná. Pracoviště budeme informovat v nejbližších dnech. Praxe oboru OB zůstává v nezměněné podobě.

Autobusové nádraží u Bondy prochází rekonstrukcí, která potrvá do konce roku. Bedlivě si proto pravidelně ověřujte, ze kterého stanoviště vám autobusy odjíždějí.

Ubytovaní v DM BN budou moci v pátek ponechat svá zavazadla na DM a při cestě ze školy si je vyzvednout. 

Prosím všechny žáky, kteří půjdou do školy v pátek či v pondělí, aby dbali zvýšené opatrnosti, neboť ve škole ještě pracují stavební firmy. Nezapomeňte také nasadit respirátor.

 

     20. srpna 2021

1. 9. 2021 – zahájení máme naplánované na 8:00 hodinu. Bohužel nám pravidla MŠMT neumožňují udělat naše klasické slavnostní zahájení. Žáci se sejdou ve svých učebnách. Rozpis zveřejním později. Předpokládáme, že druhé a vyšší ročníky budou první den ve škole cca hodinu a půl. První ročníky asi do půl jedenácté.

S sebou si přineste přezůvky, poznámkový blok, psací potřebu, čipovou kartu (ti, co už ji mají), peníze na klíček od šatní skříňky a na čipovou kartu (první ročníky), potvrzení o očkování či o 180 dnech s protilátkami. Respirátor si nasaďte při vstupu do školy a ponechte, prosím, do kontroly ve své učebně. Následně již budete moci být (po otestování) v učebnách bez ochrany úst a nosu, ve společných prostorech bude potřeba respirátor. Buďte ohleduplní a respektujte druhé. 🙂 

Druhého a třetího září bude výuka odborného výcviku dle rozpisu (klasicky). Teoretická výuka bude probíhat do 12:15 hodin. První ročníky se budou ve čtvrtek a v pátek seznamovat a poznávat školu, Mladou Boleslav a studium na SŠ. Výuka dle rozvrhu jim začne v pondělí 6. 9. 2021.

Domovy mládeže

Příjezdy – 31. 8. od 17:00 do 20:00 hodin, nebo 1. 9. dopoledne po zahájení školního roku. Po příchodu na DM žák předloží doklad o očkování nebo o 180 dnech s protilátkami, či se otestuje. Bohužel na DM nesmí vstupovat žádné jiné osoby – tudíž ani rodiče. Na pokojích jsou ubytovaní bez ochrany úst a nosu, ve společných prostorech ji ale musí mít nasazenou. 

DM1 – Jaselská ulice – žáci 1. – 3 . ročníku oboru PG.

DM2 – Boženy Němcové – žáci 4. ročníku PG a žáci všech ostatních oborů.

Školní kiosek

Obchod ve škole bude otevřený od čtvrtka 2. září. 🙂

Dopravní situace

Příjezd do Mladé Boleslavi i průjezd městem je jen “pro otrlé”. Bohužel hlavní tepna od České Lípy na Prahu se opravuje a je uzavřená. Počítejte tedy s komplikacemi a vyjeďte do školy s předstihem. Parkoviště pro dojíždějící – parkovací dům u nemocnice. V nejbližším okolí školy není parkování povoleno, což je přísně městskou policií postihováno. Pozor také na to, že nadzemní parkoviště u Bondy je dlouhodobě uzavřené.

Karmelské slavnosti

Konečně se dočkáme – 30. září. A budou určitě. Připravili jsme tři varianty tak, abychom vyhověli požadavkům aktuálních předpisů. 

Dobré zprávy

Designerský ateliér i nové malé divadlo budou od září v provozu. 🙂 

Do dvou měsíců bude otevřený nově zrekonstruovaný bazén kousek od školy. 🙂

O prázdninách jsme vybudovali nové TOP výukové pracoviště pro nejlepší cukráře na Karmelce. Dokončujeme nové televizní studio a redakci. 🙂

Další žáci se dočkají nových dřevěných šatních skříněk. 🙂

Na DM v BN jsme provedli rekonstrukci vodovodů a odpadů, zadaptovali další dva pokoje a do konce prázdnin bychom měli nainstalovat nové vchodové dveře. 🙂

Pro DM Jaselská jsme zajistili téměř milion korun na rekonstrukci posledního patra a na další vylepšení. 🙂

Dokončili jsme pátou počítačovou učebnu. 🙂

I v tělocvičně najdete celou řadu vylepšení (zmíním jen nové profi basketbalové koše s odpružením). 🙂

Naši žáci se budou moci od září připravovat na prestižní Cambridge zkoušky z AJ, které se budou konat přímo v naší škole. 🙂

 

Štefan Klíma, ředitel školy