SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

Domů » Novinky » Slovo ředitele » Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

Vážení žáci, vážení rodiče, vážený sbore zaměstnanců,

do konce školního roku zbývají již jen hodiny. Poohlédněme se za obdobím, které nikdo z nás nejen že nečekal, ale ani až doposud nezažil. Bylo to období, které přineslo mnoho smutku, obav, omezení či komplikovaných dní a týdnů. Období, kdy jsme si navzájem byli mnohdy velmi blízko, ale zároveň tak daleko. Prožili jsme měsíce,

jež nutily každého z nás žít jinak, než jsme byli až dosud zvyklí. Museli jsme se učit novému způsobu života, novým pracovním dovednostem, ale třeba i novému využití času a novým zvyklostem v soužití s našimi blízkými. Nebyl to lehký rok. Byl však i velmi inovativní!

V naší škole jsme od jara roku 2020 neustále pracovali na zlepšování distanční výuky. Připomenu, že od počátku jsme měli nastavené tři druhy vyučovacích hodin – video hodiny (řádově polovina z běžného rozvrhu), konzultační hodiny, které byly zaměřené na individuální přístup k žákům a tzv. asynchronní hodiny. Snažili jsme se „distančku“ zpestřovat projektovou výukou, neboť jsme cítili s přibývajícími měsíci, že distanční výuka je svým způsobem pro všechny únavná, stereotypní a zároveň pro zdraví člověka rozhodně ne ideální. Řada projektů byla žáky luxusně zpracovaná. Připomenu třídní časopis, videa, poznávací cesty a další. Musím všem žákům na tomto místě poděkovat. Byli a jsou „super“.

Je pravda, že školní rok 2020/2021 přinesl razantní změny do výuky. Zcela jistě jsme nemohli žáky naučit to, co ve škole. Jsem však přesvědčen, že jsme je naučili maximum možného. A za to patří celému pedagogickému sboru veliké poděkování. Kolegyně, kolegové – moc vám všem děkuji! Zároveň se ukázalo, že můžeme naučit naše žáky i spoustu jiných dovedností a znalostí. A troufám si tvrdit, že se tomu tak i stalo. Až budoucnost ukáže, jak na tom současná generace žáků bude. Osobně jsem ale přesvědčen, že vzdělávací systém je natolik dlouhý a pružný, že tento školní rok nebude s odstupem času hodnocen negativně.

Složitou situaci prožívali žáci končících ročníků spolu se svými učiteli. Ukázalo se, že náš školní systém byl nastaven rozumně. Úspěšnost žáků učebních oborů u závěrečných zkoušek byla, jak už je v naší škole tradicí, téměř neuvěřitelná. Z 55 žáků úspěšně zvládlo závěrečné zkoušky 54 žáků! Chce se zvolat: “Paráda“. Ukázalo se, jak důležitá je pozitivní motivace a náš školní pozitivní přístup i k nelehkým dobám. Obdobně úspěšné byly i maturitní ročníky, kde ve srovnání s minulými lety bylo „první kolo“ maturit cca stejně úspěšné. Maturanty nyní čeká mimořádný termín pro opravu didaktických testů, a to 7. až 9. července. Všem úspěšným maturantům a jejich učitelům gratuluji a neúspěšným přeji hodně štěstí a dokončení zkoušky z dospělosti v nejbližším možném termínu.

Často jsem všechny ty měsíce myslel na rodiče žáků. To oni měli možná z nás všech nejtěžší úlohu. To na nich bylo zabezpečení všeho potřebného pro výuku z domova. A řekněme si, že mnohdy se jednalo o naprosto „sisyfovské úsilí“. Vážení rodiče, dovolte mi před vámi všemi smeknout. Máte můj obdiv za to, jak jste pomáhali a jak jste vše zvládli. Děkuji vám!

Závěrem mi dovolte ještě pár slov k pedagogům naší školy. Chtěl bych zdůraznit, že ani nás nikdo na situaci nepřipravoval. Museli jsme se naučit spoustu nových věcí. Museli jsme změnit své životy. I my jsme se báli o své blízké. Museli jsme toto vše prožít takzvaně „za pochodu“. I paní učitelky a kolegové učitelé mají své rodiny a museli zvládat učit z domova, vytvořit podmínky pro své děti a obecně pro chod rodiny. Mohli jsme na cestě školním rokem udělat chyby. Kdo je však nedělá. Nikdo není dokonalý! Přesto bych chtěl závěrem sklonit poklonu zaměstnancům školy. Za vše. Za to, jak zvládli těžkou dobu. Jak se s ní vypořádali. Jsem hrdý na naše zaměstnance – a nejen na učitele. I ostatní pracovníci školy měli situaci nelehkou.

Žákyně a žáci, rodiče, kolegyně a kolegové, přeji vám všem pohodové a opravdu zasloužené prázdniny a dovolené. Odpočívejte, načerpejte energii do dalších měsíců. Sportujte a věnujte se „koníčkům“.

A hlavně, dbejte o svoji imunitu a buďte zdraví. Hezké dny, Štefan Klíma