SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

8. 6. 2021

Pro přijaté žáky do prvních ročníků a jejich rodiče jsme připravili on-line třídní schůzky:

28. června 

Cukrář, Designer, Pekař – 17.00 hodin,     Informační služby – 18.00 hodin,    Předškolní a mimoš. pedagogika 19.00 hodin

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení – maturitní obory: 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Přijatí – 111, 137*, 73, 275, 115, 172, 276, 171, 135, 60, 110, 170, 130, 139, 237, 134, 149, 158*, 251, 136, 197, 273, 195*, 131, 153, 147, 67, 105, 138, 152, 133, 146, 252, 250.

Nepřijatí –  194, 58, 249, 151, 272, 173, 97, 95.     Neudělali přijímací zkoušky – 145, 169, 199, 84, 236,  132, 198, 261, 100, 90, 75, 71, 192, 196, 155, 193, 266, 200, 103, 253.

* s podmínkou

INFORMAČNÍ SLUŽBY

Přijatí – 85, 279, 61, 129, 157, 203, 278, 70, 91, 128, 72, 186, 160, 150, 57, 127, 190, 259, 202, 185, 89, 205, 62, 260, 184, 289, 187, 183, 188, 154, 109.

Nepřijatí – 189, 280, 204, 277, 65, 121.

 

Výsledky přijímacího řízení – učební obory:

ARANŽÉR

Přijatí –  93, 226, 126, 285, 163, 232, 159, 228, 114, 64, 66, 223, 229, 267, 233, 224, 144, 120, 112, 281, 167, 164, 56, 225, 222.

Nepřijatí –  230, 234, 231, 283, 286, 255, 227, 282, 235, 265, 161, 257.

 

CUKRÁŘ

Přijatí – 215, 108, 213, 141, 162, 125, 245, 116, 241, 219, 107, 256, 210, 212, 92, 216, 269, 119, 140, 217, 214, 74, 284, 218, 211, 94, 208, 98, 101, 270.

Nepřijatí – 148, 113, 59, 156, 268, 81, 63, 104, 207, 123, 315, 143, 264, 106, 124, 209, 244, 242, 314, 206, 96, 102, 263, 243, 258, 262.

 

PEKAŘ

Přijatí –  271, 83, 142, 246, 117, 221, 118, 166, 300, 99, 248, 106, 315, 286, 148, 264, 265.

Nepřijatí –  220, 191, 247

Pokud jste přijati, odevzdejte neprodleně zápisový lístek na sekretariátu školy (nejpozději do 10 dní). Pozor na správné vyplnění – nezapomeňte na podpis uchazeče a na podpis rodiče. Vše vyplňujete jen jednou. 

Pokud jste nebyli přijati, neváhejte mě kontaktovat (ředitele školy) mezi 7.30 a 19.30 hodinou na tel.: 326 321 649, 724 292 704. Rád vám vysvětlím další postup, možnosti a sdělím vám podrobnosti.  

Gratuluji všem úspěšným a držím palce neúspěšným. Mgr. Štefan Klíma

7. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení najdete 19. května (nebo později – až nám dodá Cermat výsledky testů z ČJ a M) zde. Držíme všem uchazečům palce 🙂

7. 5. 2021

Z rozhodnutí MŠMT došlo k úpravě v termínech JPZ takto:  https://www.msmt.cz/file/55317/

6. 5. 2021

Informace k organizaci přijímacích zkoušek v pátek 7. května – Cukrář/Pekař – časový rozpis přijímacích pohovorů:

8:00 – 8:30

81/148/241/270/162/284

8:30 – 9:00

125/256/106/102/141/245

9:15 – 9:45

209/124/108/63/116/258

9:45 – 10:15

113/94/104/268/219/218

10:30 – 11:00

244/59/207/208/242/210

11:00 – 11:30

156/123/315/263/216/269

12:00 – 12:30

119/140/314/107/217/214

12:30 – 13:00

212/143/213/206/264/262/

13:15 – 13:45

74/98/101/211/243/92

13:45 – 14:15

215/96/248/191/247/300

 

4. 5. 2021

Informace k organizaci přijímacích zkoušek ve dnech 5. a 6. května

Rozpis dovednostních přijímacích zkoušek pro obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika”:

I. skupina         5. 5. 2021 v 7.30 hodin (cca do 12.30 hodin)

200-130-111-139-73-237-137-60-136-158-276-67-115-171-105-251-194-135-84-169-110-151-249-195-250

II. skupina        5. 5. 2021 ve 12.30 hodin (cca do 17.30 hodin)

172-131-145-236-197-155-273-147-149-170-152-198-90-132-97-173-193-275-272-134-58-103-138-266-199

III. skupina      6. 5. 2021 v 7.30 hodin (cca do 12.30 hodin)

146-261-71-253-133-192-252-100-95-196-153-75

Všichni uchazeči přijdou přesně na čas. Budou mít připravený doklad o negativním výsledku testování, který předloží na recepci u hlavního vchodu do školy. Zde bude každý nasměrován do příslušné učebny. Každá vstupující osoba předkládá potvrzení o negativním výsledku testu. 

Vzhledem k epidemiologické situaci rozhodl ředitel školy o následujících úpravách dovednostní části přijímacího řízení na tento obor:

TV – švihadlové desatero (švihadlová školka) – ostatní části se uchazečům odpouští a nebudou je konat

VV – výtvarnou práci budou žáci vytvářet doma. Zadání bylo zveřejněno zde na webu – v tomto článku.

Vše ostatní zůstává dle původních kritérií přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že neprobíhala klasická výuka, rozhodl ředitel školy, že nabídne všem uchazečům před dovednostním testem z HV možnost rozezpívání s kvalifikovanou paní učitelkou hudebních věd.

Uchazeči obor ARANŽÉR – DESIGNER

6. 5. od 13.00 hodin dle rozpisu 

13.00     227, 285, 282, 163, 226, 159

13.30     228, 232, 231, 56, 222, 112

14.15     64, 66, 230, 93, 120, 233

14.45     126, 281, 229, 225, 234, 164

15.15     161, 144 

Všichni uchazeči přijdou přesně na čas. Budou mít připravený doklad o negativním výsledku testování, který předloží na recepci u hlavního vchodu do školy. Zde bude každý nasměrován do příslušné učebny. Každá vstupující osoba předkládá potvrzení o negativním výsledku testu ze zdravotnického zařízení nebo ze ZŠ.  

 

30. 4. 2021

Informace k organizaci přijímacích zkoušek ve dnech 3. a 4. května. 

Vstup do školy – 7:40 – 8:15 hodin hlavním vchodem. Do školy vstupují uchazeči, jejich případní asistenti a výjimečně jeden z rodičů. Všechny vstupující osoby musí být zdravé a musí mít nasazený respirátor, nano roušku nebo chirurgickou roušku. Prosím, respektujte tato nařízení. 

Na recepci předloží všichni vstupující potvrzení (ne starší sedmi dnů) o negativním testu ze základní školy nebo z certifikovaného zdravotnického zařízení. Toto potvrzení musí být v písemné podobě. Negativní test nemusí mít žák pokud mu trvá 90 dní od nemoci Covid-19. Dále uchazeč bude mít připravenou pozvánku, na které si prosím zvýrazněte číslo učebny. Naše asistentky na recepci vysvětlí uchazeči cestu. Na každém patře navíc stojí stojany, které ukazují cestu k učebnám. Nemusíte tedy mít obavy, že správnou místnost nenajdete. Zadavatelé (naši učitelé) uchazečům vysvětlí všechny podorobnosti. Nezapomeňte si s sebou přinést povolené pomůcky (2x psací potřebu modré barvy, obyčejnou tužku, pravítko… pití, případně svačinu). 
Písemná práce z matematiky se píše od 8:30 hodin. Písemná práce z českého jazyka se píše od 11:10 hodin. Volný čas mezi oběma testy budou moci žáci trávit v prostoru za školou – doporučujeme pobyt venku ze zdravotních důvodů. Prostor je bezpečný. 

Žáci oboru “Informační služby” budou po písemném testu z českého jazyka přesměrování na chodbu u ředitelny, kde bude probíhat další povinná část přijímacího řízení – pohovory. Na pohovory není potřeba se speciálně připravovat. 🙂 Po pohovoru může uchazeč odcházet ze školy. Pokud to počasí dovolí, prosím rodiče, aby na své ratolesti počkali mimo budovu školy. Chápeme však, že situace je velmi složitá, proto připravíme v budově školy bezpečné prostředi i pro případné čekající… Žáci oboru “Předškolní a mimoškolní pedagogika” v pondělí a v úterý odchází po písemném testu z českého jazyka domů (sledujte v úterý večer tento článek – najdete zde aktuální podrobnosti k dovednostním testům).  

Sekretariát školy i ředitelnu najdete v prvním patře přímo naproti schodišti. 

Upozorňujeme rodiče, že ulice u školy (sjezd od Jaselské ke škole) je uzavřená. Nejbližší (byť placené) parkoviště u školy je přístupné z Jaselské ulice. Další parkování je možné v parkovacím domě u nemocnice – pěšky následně dorazíte ke škole cca za deset minut. 

V případě potřeba neváhejte a ptejte se naších zaměstnanců, rádi vám pomůžeme. 🙂 Pokud budete mít jakýkoli problém v pondělí či v úterý ráno, kontaktujte nás na telefonním čísle: 326 321 649. Umíme vyřešit téměř vše. Snažte se svým dětem způsobovat co nejméně stresu :). 

Poměrně velké množství uchazečů stále nedodalo veškerou dokumentaci. Prověřte prosím ve svých mailech, že jsme vám nezaslali žádost o dodání povinné dokumentace (např. zpráva od lékaře, speciální potvrzení lékaře pro obor PMP, zpráva z PPP, mailový kontakt a podobně). 

Přejeme všem uchazečům hodně štěstí a držíme pěsti, aby se jim splnilo přání studovat ne jejich vysněné škole. Klidný víkend a pevné nervy. 🙂 Štefan Klíma

 

29. 4. 2021

Dovednostní test z VV (výkres) – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – na čtvrtku A3 vytvořte svůj návrh automobilové značky dle ukázky. Výkres musí obsahovat – přírodní pozadí, identifikační písmena a čísla auta v černé barvě, název státu. Technika – pastelky. Je třeba zachovat formát – poměr stran – dlouhá strana značky = šírce čtvrtky A3. Výkres každý uchazeč odevzdá při pohovoru u ředitele školy. Hodnotí se nápaditost, provedení, čistota práce. Případné dotazy – tel.: 724 292 704 v pátek mezi 8.30 a 16.00 hodinou.  

 

23. 4. 2021

Rozpis dovednostních přijímacích zkoušek pro obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika”:

I. skupina         5. 5. 2021 v 7.30 hodin (cca do 12.30 hodin)

200-130-111-139-73-237-137-60-136-158-276-67-115-171-105-251-194-135-84-169-110-151-249-195-250

II. skupina        5. 5. 2021 ve 12.30 hodin (cca do 17.30 hodin)

172-131-145-236-197-155-273-147-149-170-152-198-90-132-97-173-193-275-272-134-58-103-138-266-199

III. skupina      6. 5. 2021 v 7.30 hodin (cca do 12.30 hodin)

146-261-71-253-133-192-252-100-95-196-153-75

Všichni uchazeči přijdou přesně na čas. Budou mít připravený doklad o negativním výsledku testování, který předloží na recepci u hlavního vchodu do školy. Zde bude každý nasměrován do příslušné učebny. Každá vstupující osoba předkládá potvrzení o negativním výsledku testu. 

Vzhledem k epidemiologické situaci rozhodl ředitel školy o následujících úpravách dovednostní části přijímacího řízení na tento obor:

TV – švihadlové desatero (švihadlová školka) – ostatní části se uchazečům odpouští a nebudou je konat

VV – výtvarnou práci budou žáci vytvářet doma. Zadání bylo zveřejněno zde na webu – v tomto článku.

Vše ostatní zůstává dle původních kritérií přijímacího řízení. 

 

14. 4. 2021

Manuál MŠMT, který právě dorazil do středních škol, umožňuje zahájit přijímací řízení na učební obory až 5. května. Z tohoto důvodu ve čtvrtek budeme na mailové adresy uvedené na přihláškách posílat nové pozvánky na pohovory s novým termínem (6. – 7. května). Omlouvám se všem za komplikace. 

Tato informace se týká uchazečů o obory Cukrář, Pekař, Aranžér – designer.

Nový termín pohovorů:

Cukrář, pekař – 7. 5. 2021 – časové rozpisy –  stejné časy

Aranžér – designer – 6. 5. 2021 – časový rozpis od 13.00 hodin

 

Podmínky pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách:

-negativní test

– respirátor

-žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Potvrzení vydá příslušná základní škola nebo je možné využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Spolu s uchazečem smí do budovy školy vstoupit pouze 1 doprovodná osoba (zákonný zástupce, podporující osoba). Upozorňujeme, že i tato osoba je povinna předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. 

8. 4. 2021

Prosím, mějte trpělivost. Nemůžeme zatím s ohledem na epidemiologickou situaci vydat další podrobnosti k dovednostním testům u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Upozorňujeme všechny uchazeče, že testování před přijímacími zkouškami bude probíhat v jejich základních školách. Na střední školu povezou uchazeči potvrzení o provedení testu a výsledek testu.

1. 4. 2021

Vážení uchazečni, vážení rodiče, v tomto článku najdete podrobnosti k organizaci přijímacího řízení. 

Pozvánky jsme uchazečům maturitních oborů zaslali na maily v úterý, uchazečům učebních oborů je posíláme dnes – ve čtvrtek. 

Informace vkládáme i do tohoto článku. Čtěte ale prosím pozorně, bude zde několik sekcí – dle oborů. Identifikační číslo žáka najdete v pozvánce v mailu.

Pokud jste na přihlášku neuvedli mailovou adresu, sdělíme vám identifikační číslo žáka vždy ve středu od 9.00 do 14.30 hodin na tel. čísle 326 321 649. Kromě jména a příjmení uchazeče si připravte ověřovací informace – obor studia, bydliště a rodné číslo. 

 

Přijímací řízení – obory PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA a INFORMAČNÍ SLUŽBY:

Vážená paní, vážený pane,

níže naleznete pozvánku k jednotným testům v rámci jednotné přijímací zkoušky spolu se základními informacemi ke konání didaktických testů.

Přeji úspěšné absolvování testů.

Prosím, čtěte pozorně!

Informační služby:
Vstup do školy – 8:00 – 8:15 hodin.
Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se bude konat takto:
3. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na prvním místě – přesně podle pozvánky Cermatu.
4. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na druhém místě – přesně podle pozvánky Cermatu.
Písemná práce z matematiky se píše od 8:30 hodin. Písemná práce z českého jazyka se píše od 11:10 hodin.

Následovat bude pohovor, která je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Žáci na pohovor vyčkají v předem určeném prostoru školy.
Epidemiologické podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy na adrese www.spgsmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. V tuto chvíli podrobnosti od MŠMT zatím nemáme. Předpokládáme, že pohovory budou probíhat od 13:00 do 17:00 hodin.

Předškolní a mimoškolní pedagogika:
Vstup do školy 8:00 – 8:15 hodin
Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se bude konat takto:
3. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na prvním místě – přesně podle pozvánky Cermatu.
4. 5. 2021 ve škole, kterou jste na přihlášku uvedli na druhém místě – přesně podle pozvánky Cermatu.
Písemná práce z matematiky se píše od 8:30 hodin. Písemná práce z českého jazyka se píše od 11:10 hodin.

Následující dva dny 5. a 6. 5. 2021 budou probíhat dovednostní testy a pohovor (vždy od 7.30 hodin cca do 16.00 hodin), které jsou povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Časový rozpis bude zveřejněn na webu školy – www.spgsmb.cz v tomto článku cca 23. 4. 2021.
Epidemiologické podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy na adrese www.spgsmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. 
Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).
Přejeme vám hodně štěstí. Štefan Klíma

 

Přijímací řízení – obory CUKRÁŘ a PEKAŘ:

Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.

Zveme vás na přijímací pohovor, který je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme vytvořili časový harmonogram, proto vás prosíme, abyste čas určený pro váš pohovor přesně dodrželi.

V úterý 20. 04. 2021 budou probíhat pohovory pro obory CUKRÁŘ a PEKAŘ. Pokud máte na naši školu obě přihlášky, k pohovoru vás zveme pouze jednou. V časovém harmonogramu se najdete pod přiděleným identifikačním číslem žáka.

8:00 – 8:30

81/148/241/270/162/284

8:30 – 9:00

125/256/106/102/141/245

9:15 – 9:45

209/124/108/63/116/258

9:45 – 10:15

113/94/104/268/219/218

10:30 – 11:00

244/59/207/208/242/210

11:00 – 11:30

156/123/315/263/216/269

12:00 – 12:30

119/140/314/107/217/214

12:30 – 13:00

212/143/213/206/264/262/

13:15 – 13:45

74/98/101/211/243/92

13:45 – 14:15

215/96/248/191/247/300

Epidemiologické podmínky přijímacího řízení a organizace vstupu do školy budou zveřejněny na webu školy na adrese www.spgsmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. 

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).

Přejeme vám hodně štěstí. Štefan Klíma 

 

Přijímací řízení – obor ARANŽÉR – DESIGNER:

Vážený uchazeči, vážení rodiče, jsme rádi, že jste si pro budoucí studium vybrali právě naši školu. Rádi bychom vás pozvali k přijímacímu řízení.

Zveme vás na přijímací pohovor, který je povinnou součástí přijímacího řízení na naši školu. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme vytvořili časový harmonogram, proto vás prosíme, abyste čas určený pro váš pohovor přesně dodrželi.

Ve středu 21. 04. 2021 budou probíhat pohovory pro obor ARANŽÉR – DESIGNER. Pokud máte na naši školu obě přihlášky, k pohovoru vás zveme pouze jednou. V časovém harmonogramu se najdete pod přiděleným identifikačním číslem žáka.

 

8:00 – 8:30

227/285/282/163/226/159

8:30 – 9:00

228/232/231/56/222/112

9:15 – 9:45

64/66/230/93/120/233

9:45 – 10:15

126/281/229/225/234/164

10:15 – 10:30

161/144

Epidemiologické podmínky přijímacího řízení a organizace vstupu do školy budou zveřejněny na webu školy na adrese www.spgsmb.cz – sledujte prosím náš web před přijímacími zkouškami. V tuto chvíli podrobnosti od MŠMT zatím nemáme.

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce. Do školy smí vstoupit pouze uchazeč a jeden z rodičů (maminka či tatínek).

Přejeme vám hodně štěstí.

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy