SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Organizace výuky od března 2021

Domů » Novinky » Slovo ředitele » Organizace výuky od března 2021

4. 5. 2021

Tento článek dnes uzavíráme. Pro květen a červen budeme informace uveřejňovat v novém článku. 🙂

Pěkný projektový týden. 

30. 4. 2021

Z rozhodnutí MŠMT se od pondělí 3. 5. 2021 mění systém testování žáků a zaměstnanců takto: Každý žák a zaměstnanec se testuje pouze jednou týdně. Pokud to není v pondělí, tak vždy první den v týdnu pobytu ve škole.

Výsledky FOTOSOUTĚŽE:

Památka – 1. místo Fischová Kateřina IS1, 2. místo Tichá Dana CPE2, Jirků Martina PG3

Portrét – 1. místo Vyhlídková Adriana AR2, 2. místo Gombárová Kateřina CPE2, Slavík Martin CPE2

Příroda – 1. místo Richterová Žaneta AR1, 2. místo Šrajerová Daniela PG1.A, Vedral Jan PG1.B, Kolářová Anežka PG2.B, Mottlová Markéta PG2.B, 3. místo Vyhlídková Adriana AR2

Vítězné práce zveřejníme na facebooku školy. 🙂 Gratulujeme všem vítězům a chválíme všechny žáky za nádherné fotky. 🙂

29. 4. 2021

Čeká nás projektový týden (3. – 7. května). Připravili jsme pro žáky 4 sady balíčků, ze kterých se každá třída bude vybírat. Každý balíček obsahuje 4 projekty. Věřím, že tento projektový týden bude velmi zajímavý. Podrobnosti najdete zde: Projektový týden

21. 4. 2021

Ředitel školy vydal nový “pokyn” k provozu školy od 26. 4. 2021. Najdete jej zde: Pokyn ředitele školy k 26. 4. 2021

20. 4. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, v pondělí pro vás začalo „nové období“ vzdělávání žáků. Otevřeli jsme pro skupiny žáků (max. 6) školu. Fyzické konzultace jsme zaměřili na odborný výcvik a odborné předměty. Považuji to v tuto chvílí za nejlepší řešení, neboť právě v těchto předmětech byla distanční výuka nejméně efektivní. Naším cílem je připravit žáky závěrečných ročníků co nejlépe na závěrečné a maturitní zkoušky. Uděláme pro to vše. Musím však jasně říci, že ruku v ruce s tímto cílem jde naše snaha o zabezpečení co největší bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

V tuto chvíli považuji za důležité vám také napsat, že ředitelé škol měli pravomoc do konce března rozhodnout o úpravách závěrečných a maturitních zkoušek. Na základě situace jsem (na rozdíl od většiny ředitelů – což mě osobně překvapilo) přistoupil k následujícím změnám. Posunul jsem termín praktických zkoušek (maturitních i závěrečných) s tím, že vytvoříme časový prostor pro žáky tak, aby měli alespoň měsíc na fyzickou přítomnost ve škole a praxi či odborném výcviku. Dále jsem rozhodl, že žáci učebních oborů nebudou konat písemnou závěrečnou zkoušku. Maturanti nepíší písemné práce z českého a cizího jazyka. Mohou se rozhodnout, zda budou konat ústní MZ z českého a cizího jazyka. Ústní maturitní a závěrečné zkoušky jsme v naší škole také posunuli. Dále jsme připravili na období dubna, května a části června specifické rozvrhy pro žáky končících ročníků, které se specializují na výuku předmětů, které jsou součástí zkoušek.

Již nyní máme rozpracovaný systém výuky odborného výcviku o prázdninách (seznámíme vás s ním v červnu, až budou jasné epidemiologické podmínky). Myslíme samozřejmě na to, že žáci i učitelé potřebují odpočinek o prázdninách.

Myslíme i na nižší ročníky. Chápeme obavy některých žáků a jejich rodičů, jestli jim za rok nebudou chybět potřebné znalosti a dovednosti. Proto již nyní promýšlíme úpravy pro příští školní rok. A mohu se zaručit, že my, zaměstnanci, připravíme žáky, jak nejlépe to půjde.  Osobně nemám obavu, že by se vše při současné píli žáků nezvládlo.

V tuto chvíli čekáme na manuál MŠMT pro příští týden. Plány pro rozjezd klasického odborného výcviku všech ročníků a zároveň pro fyzické konzultace máme připravené. A věřte, moc se na žáky těšíme.

Od pondělí testujeme antigenními testy přítomné osoby. Potěšující je, že všech téměř 80 testovaných bylo negativních. ?

Vážení žáci, vážení rodiče, dovolte mi popřát vám pěkné dny následující. Dnes už konečně opět na nás svítí blahodárné sluneční paprsky. Užijme si je, věřím, že napomohou eliminovat současné problémy. Buďte i nadále opatrní, myslete na svoji imunitu a na své zdraví. Přeji vám všem, aby i to vaše bylo co nejpevnější. Hezké dny a pohodu na duši. ? Štefan Klíma

18. 4. 2021

Pokyn ředitele školy k fyzickým konzultacím ve škole najdete zde: Pokyn ředitele školy

16. 4. 2021

Podmínky pro umožnění účasti žáka u maturitních či závěrečných zkoušek:

-negativní test

– respirátor

-žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro MZ a ZZ platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na MZ a ZZ doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Potvrzení vydá příslušná základní škola nebo je možné využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Před vstupem do budovy si prosím nasaďte respirátor na ústa i nos. U vchodu dezinfikujte ruce.

13. 4. 2021

Vláda rozhodla, že fyzická přítomnost na odborném výcviku ve středních školách se odkládá. Bohužel! Přesto alespoň žákům končících ročníků nabídneme konzultace – třídám CP3 a APE3 právě na odborném výcviku. Dle rozhodnutí ministra školství budou na bázi dobrovolnosti. Nyní třídní učitelé zjišťují zájem. Vše vyhodnotíme a ve čtvrtek zveřejníme další postup. I třídám PG4 a ISO4 budou nabídnuty fyzické konzultace ve škole. Ředitel školy zjišťuje zájem – ve čtvrtek zveřejníme organizaci konzultací. I nadále platí, že do školy se smí pouze s respirátorem nasazeným na ústech i nosu a že všichni musí být testování. Testy máme zajištěné. Jeden jsem včera osobně vyzkoušel na sobě samém a musím konstatovat, že není žádný problém se otestovat. 

Pozdě večer vydalo MŠMT podrobnosti k přijímacím, závěrečným a maturitním zkouškám. Bohužel je v nich řada velice problematických bodů – jeden z nich je nutnost mít nasazený respirátor i při praktické maturitě, což považuji za nesmysl například při zpěvu. Dnes budu kontaktovat MŠMT, abych tuto problematiku řešil.

Na středu 14. až pátek 16. dubna jsme připravili projektové dny (netýkají se končících ročníků). Podrobnosti najdou žáci v týmu Studenti. 

Hezké dny. Štefan Klíma 

8. 4. 2021

Informace k systému od 19. dubna 2021 – všichni žáci musí mít nasazený respirátor FFP2

19. 4. bude zahájen odborný výcvik – na rozpisech již pracujeme.  Učitelé odborného výcviku žáky seznámí v průběhu příštího týdne všechny žáky s termíny.  Odborný výcvik bude zatím samozřejmě bez odměn za produktivní činnost, protože musíme upřednostnit výukovou složku. 

Odborný výcvik – ARA v CML, max. 8 žáků na jednu skupinu. CU – cukrářská dílna školy, max. 6 žáků, tři skupiny denně. PE – pekařská dílna, max. 6 žáků, tři skupiny denně. PRO – Karmelka, max. 5 žáků, dvě až tři skupiny denně. Odborný výcvik žáků, kteří jsou ubytovaní na DM (2+2), bude řešen individuálně. Rozpisy budou nastavené tak, aby každý žák zahajoval v pondělí či ve čtvrtek. 

Domovy mládeže – zatím je nelze otevřít (o termínech otevření budeme včas informovat). Rodiče měli zastavit platby, ale bohužel se tak nestalo.  Poplatky za DM za rok 2021 budou v plné výši vráceny.

Každý žák, který vstoupí do školy či na jakékoli naše školní pracoviště, musí od 19. 4. nejdříve podstoupit test AG. Z tohoto důvodu bude fungovat sekretariát v pondělí a ve čtvrtek od 5.50 hodin. Na sekretariátu bude vedena evidence. Testování bude ve škole probíhat v učebně č. 29 v prvním patře. 

Testování žáků – před odborným výcvikem – systém bude upřesněn příští týden.

Testování žáků před fyzickými konzultacemi – systém bude upřesněn do 20. dubna.

Třídnická hodina ve všech třídách proběhne dne 16. 4. 2021. Hlavním úkolem bude vytvoření seznamu žáků, na které budou u každého žáka informace – Pozitivita na Covid = termín. Termín, kdy případně žákovi vyprší 90 dní od pozitivity. Pokud žák prodělal Covid, v jaké formě (bez příznaků, lehká, střední, těžká = v nemocnici).  

Řešíme fyzické konzultace v naší škole. Budeme sledovat funkčnost testování ve dnech 12. – 15. dubna na ZŠ, následně vše vyhodnotíme a večer 15. 4. 2021 zveřejním datum, od kdy budou možné fyzické konzultace 6 členných skupin v naší škole. Rádi bychom k této analýze přidali vyhodnocení z otevření školy a testování odborného výcviku ve dnech 19. a 20. dubna. Pokud vše bude fungovat, budeme zvažovat zahájení fyzických konzultací u závěrečných maturitních ročníků od 21. dubna 2021. Ostatní třídy zahájí fyzické konzultace v pozdějším termínu. Naším cílem je zajistit všem žákům a zaměstnancům co nejvyšší bezpečí v naší škole. Naším prvořadým zájmem je zachovat kvalitu, zároveň vše důkladně promýšlíme, neboť nechceme udělat chybu. V případě nutnosti vždy  upravujeme co lze, vždy ve prospěch žáků.

     Prosím všechny žáky a rodiče, aby měli trpělivost. Manuál z MŠMT přišel včera pozdě večer a vzhledem k jeho značné obsáhlosti (kolem sto stran) a právní náročnosti bude jeho zpracování velmi náročné.  

Dítě nebo žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a jeho neúčast na testování nesmí být trestána. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na výuce = ve škole.

Testování se neprovádí, pokud osoba doloží negativní výsledek testu PCR ne starší než 48 hodin…a navíc tato osoba nesmí mít příznaky!

Netestuje se ani do 90 dnů od prokázané pozitivity, s tím, že osoba musí písemně toto doložit.

Pokud je někdo testován a jeho výsledek je pozitivní, je odeslán na izolaci. Nebo odchází ze školy.Pokud je výsledek testu nejasný, musí osoba podstoupit ihned nový test.

Pozitivně testovaný ihned kontaktuje svého lékaře a jde na PCR test. Pokud bude pozitivní, jde na izolaci. A všichni, kdo se s ním setkali, kontaktují následně svého lékaře a jdou na PCR test. Pokud budou pozitivní, jdou na izolaci. Pokud negativní jdou do karantény.

Normální tělesná teplota je do 37,0 st. C.

Případné dotazy mi žáci mohou pokládat ve svých týmech na Teamsech – vždy je potřeba ve zprávě použít označení – zavináč Klíma. Rodiče mohou pokládat dotazy na mail . Dnes budu při třídních schůzkách připraven reagovat.

Pěkné, klidné dny a hlavně pevné zdraví. 🙂 Štefan Klíma

7. 4. 2021

Na středu až pátek 14. – 16. dubna máme připravené další projektové dny (v tomto období nebude probíhat klasická výuka) – Karmelský poutník a fotosoutěž. Tyto projektové dny se netýkají končících ročníků. Podrobnosti sdělíme žákům v pondělí v Teamsech. Jsme rádi, že konečně můžeme realizovat projekty v přírodě a že žákům alespoň trochu můžeme kompenzovat neustálý pobyt u počítače. 🙂

1. 4. 2021

Přejeme všem hezké Velikonoce. Podle aktuální informace MŠMT bude i 12. dubna pokračovat pouze distanční výuka na středních školách. Nástup na odborný výcvik je odsunut na 19. dubna (neoficiálně). 

28. 3. 2021

Oficiální zpráva z MŠMT: Střední školy – Pouze praktická výuka (bez rotace), teoretická zůstává distančně. První kolo zahájení výuky ve školách – asi 12. 4. (zatím odhad)

V první vlně půjdou do naší školy všichni žáci v menších skupinách na odborné výcviky. Do 11. 4. vytvoříme rozpisy. CU, PE – skupiny po 6 žácích, zatím bez žáků DM, ARA – přednostně třetí ročník, skupiny po 8 žácích – opět zatím bez žáků DM. Prodavači – v menších skupinách na Karmelce.

14. 3. 2021 – PROJEKTY na 17. – 19. března

Vážení žáci, do Bakalářů jsem vložil seznam projektů, které jednotlivé obory čekají od středy 17. března. Tyto projekty se netýkají pouze oborů Cukrář, Pekař a Prodavač. Každý obor má tentokrát jiný projekt – zaměřený právě na daný obor. 

Všechny podrobnosti najdete v příloze zprávy. Budeme rádi, když budete kreativní a ukážete opět své kvality. 

Od středy 17. 3. do 19. 3. nebude probíhat klasická video výuka, ale je možné si domluvit individuální konzultace.

Výsledek svého projektu každý žák vloží do souboru své třídy přesně tak, jak je popsáno v příloze – do Teams.

Přeji vám všem hodně štěstí a věřím, že se vám toto zpestření distanční výuky bude líbit a že jej budete rádi plnit.
Pěkné dny a pevné zdraví všem.
Štefan Klíma

8. 3. 2021

Podařilo se nám zajistit pro naše žáky respirátory za rozumnou cenu. Je možné si je koupit na Karmelce od zítřejšího poledne. Cena za 1 ks je 15,- Kč. Je třeba ale předložit kartičku školy. Respirátorů je 500 ks.

Dnešním dnem začíná “Jarní FIT výzva č. 2” – pro všechny žáky. 

1. 3. 2021

Včera z MŠMT dorazily pokyny k pravidlům výuky od pondělí 1. 3., proto odsouváme slíbené projekty “Karmelský poutník” a “Foto soutěž”. Na čtvrtek je připraveno zahájení projektu “Marketingový balíček”. A můžete se těšit i na pondělí 8. 3., to bude zahájena “FIT výzva č. 2”, kterou právě ladíme. 

Prosím rodiče, kteří mají žáky na DM, aby po 15. 3. zastavili trvalý příkaz na úhradu DM. 

24. 2. 2021

Dámy a pánové, slečny a mladíci z Karmele, dnešní den nám tak trochu opět převrátil plány naruby. Školy se nebudou otevírat – což já osobně považuji za konečně rozumné řešení. A to píši při vědomí toho, že se fakt moc těším na návrat do škol. Musí však přijít ve správný okamžik.  Virová nálož bloudí naší republikou víc a víc. Bohužel i v řadách našich žáků se tato „potvora“ nějak více množí. Vůbec vám nechci psát mravokárné řádky. Nebojte. Přesto prosím, abyste dočetli až do konce. ?

Situace je, jaká je. Nebudeme kvůli ní panikařit. Přesto bych vám chtěl napsat, že nám záleží na každém jednom člověku z naší školy. Na všech těch krásných slečnách a sympatických mladících, na usměvavých ženách a samozřejmě v neposlední řadě i na životem a moudrostí ošlehaných mužích z řad zaměstnanců. Snažíme se pro vás všechny udělat vše, co je v našich silách. Vytváříme ve škole co nejoptimálnější prostředí. I nadále vylepšujeme distanční výuku a hned, jakmile zítra budeme vědět nová opatření, seznámíme vás s řadou zajímavých novinek, včetně dalších projektů.

Nemusíte mít ani obavy, že letošní školní rok zanechá výraznou stopu na vašich znalostech a dovednostech. Již nyní připravuji úpravy výuky, praxí a odborných výcviků tak, abychom v příštím školním roce zajistili doplnění všeho, co se zvládnout nyní nedalo. Školní vzdělávací programy jsou postavené tak, že vím, že to vše zvládneme. Máme promyšlenou i úpravu kurzů a dalších důležitých činností.

Dávejte na sebe pozor a budujte si silnou imunitu. Osobně věřím, že musíme překonat březen a že bude lépe. Pomůže nám sluníčko, které s přicházejícím jarem nabere na síle. Pomůže nám rozkvétající příroda. I proto přikládám právě ten obrázek, který vidíte pod textem. Věřím, že konečně zmoudří politici, kteří až doposud naprosto bez výjimek pokazili, co se pokazit dalo. Nyní je třeba, abychom se spojili a pomáhali si. Abychom zabojovali a smířili se i s tím, že pár týdnů budeme muset oželet některé vymoženosti, na které jsme zvyklí.        

Ještě jednou se vracím k imunitě. Snažte se myslet na zdravější stravu. Využijte naši FIT výzvu, či jógu a další projekt, který připravujeme (sportovní vycházky). Pamatujte také na to, že důležité je zbytečně se nestresovat. Snažte se dělat radost druhým, i to pomáhá. Nezapomínejte na své blízké, možná vás nyní budou potřebovat daleko více, než si myslíte. I my ve škole na vás myslíme. Na každého z vás. Včera bylo moc fajn sejít se v různých částech republiky s mnohými žáky či jejich maminkami (tatínky). Bylo to příjemné zpestření a zahřálo to moji duši. A to přesto, že jsem měl na ústech a na nose respirátor po celou dobu.  Dá se zvyknout. Minimálně na tu dobu, kdy bude potřeba.

Ve škole máme pro vás vše připravené. Nyní prostě pár dnů zvládneme a následovat už bude zlepšování situace. V neděli jsem sepsal deset bodů pro funkční a bezpečný návrat žáků do škol. Mezi pedagogickými pracovníky v celé ČR se setkal s pozitivním ohlasem. Třeba se i začne naplňovat. Věřím, že za pár týdnů přijde chvíle, kdy se náš sen o návratu do škol a o normálním životě splní. A vy se do té doby starejte o své zdraví a o své blízké.

Hezké dny a pevné nervy. Zvládneme to! Dokážeme to!

16. 2. 2021

Pokračujeme v sérii článků. Již brzy zde zveřejníme informace k výuce od 1. března 2021- Zatím mějte trpělivost, spousta zpráv se mění ze dne na den. 

Ještě k organizaci výuky od 15. 2. 2021

Ve středu 17. února zahajujeme sérii projektů. Informace najdou žáci v Teamsech či v Bakalářích a na Facebooku školy. Chtěl bych připomenout, že vždy je předem určeno, které projekty jsou dobrovolné a které jsou pro všechny žáky. Vše jsme velmi promýšleli. Cílem projektů je nejen posunout distanční výuku, ale zejména zpestřit stereotyp. Také chceme více pečovat o zdraví našich žáků, o jejich fyzické tělo ale i o psychickou pohodu. 

Projekty:

“Jak se budí princezny”

“Sportovní výzva” – desetidenní výzva nejen pro žáky (zapojují se i učitelé a mohou se zapojit i členové rodin našich žáků)

“Joga” 

“Růžičky”

“Karmelský poutník” – třídenní projekt sportovních procházek s úkoly

Připravujeme na březen:

“Foto soutěž” – portrét, krásy přírody, památky

“Maskot třídy”

Děkuji celému pedagogickému sboru za přípravu projektů a všem žákům za podporu a účast. 🙂