SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vojtěch Wágner, Pe+OB

Domů » O škole » Příběhy žáků » 2021 » Vojtěch Wágner, Pe+OB

Na SPgŠ a ISŠ MB mám úspěšně dokončené dva obory, konkrétně učební obor Pekař a maturitní obor Obchodník. V současné době studuji na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Této škole vděčím za příležitost, i když to se mnou nebylo vždy jednoduché. Troufnu si říct, že jsem na SPgŠ a ISŠ skutečně dospěl a stal se lepším člověkem.

Vzpomínat budu na férový a individuální přístup, který učitelé i další zaměstnanci školy vůči všem žákům bez rozdílu uplatňují.

Kromě individuálního přístupu oceňuji, jakým způsobem jsou zde vedeny a organizovány praxe k jednotlivým oborům. Žák má příležitost dostatečně propojit teoretické znalosti v praxi.
Navíc se zde pořádají různé exkurze, které souvisí s výukou – např. na učebním oboru Pekař jsme s paní učitelkou zavítali zhruba do pěti pekařských provozoven.

Z ostatních akcí mě nejvíce oslovily předvánoční výjezdy do německy mluvících zemí. Nebo byl zajímavý sportovní kurz v rámci druhého maturitního ročníku. Z toho plyne, že všem uchazečům mohu SPgŠ a ISŠ jednoznačně doporučit.

Všem současným studujícím bych závěrem popřál mnoho studijních úspěchů a zážitků prožitých společně s touto skvělou školou.