SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Distanční období podzim – aktualizováno 19. 11. 2020

Domů » Novinky » Slovo ředitele » Distanční období podzim – aktualizováno 19. 11. 2020

19. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče, dnes ministr školství zveřejnil postup pro otevírání škol v následujících dnech. Seznámím Vás s tím, jak jsme vše připravili v naší škole. Zároveň bych Vám chtěl napsat výsledky anket mezi žáky a rodiči k termínu návratu do škol. 81 % žáků se vyslovilo pro pokračování distanční výuky až do Vánoc a stejný názor má i 69 % rodičů. S názorem se ztotožňuje i většina pedagogického sboru naší školy. Jsem rád, že mi napsalo i několik rodičů své názory. Jsou v nich třeba i obavy z toho, že píšeme málo testů. Nebo jestli vše zvládneme. Mohu vás všechny ubezpečit, že máme vše promyšlené a že jsem přesvědčen, že opravdu vše zvládneme. Důkazem může být i to, že v naší škole po jarní distanční výuce úspěšně odmaturovalo v oboru PG 98 % žáků a celkově ve škole 95 % žáků. Výuční list zvládlo udělat 98 % žáků a pouze jeden žák musí zopakovat praktickou závěrečnou zkoušku. Zároveň musím zdůraznit, že jsme ani o kousek neslevili ze své náročnosti.

Vážení rodiče, chtěl bych Vám v tuto chvíli poděkovat za trpělivost. A také za to, že vše společně s Vašimi potomky zvládáte. Samozřejmě musím zdůraznit, že v současném způsobu výuky je hodně důležitá vůle každého žáka věnovat se výuce. Jsme si toho vědomi a snažíme se s žáky v tomto duchu pracovat.  Vážení žáci – je to na vás. ? A já vám věřím.

Pojďme se nyní společně podívat, jak bude pokračovat výuka od 25. 11. 2020:

  1. Změny od 25. 11. 2020 – fyzická přítomnost tříd PG4, ISO4, CP3, APE3 – u těchto tříd bude probíhat výuka v učebnách dle běžného rozvrhu. Ostatní třídy zůstávají v režimu, který je v platnosti od 2. 11. 2020. Učitelé učící ve zmíněných třídách budou vést výuku ve škole, video a kombinované hodiny ze školy. Třída PG4 bude v učebně č. 32, ISO4 – 63 – dělení třídy dle skupin + uč. č. 64, CP3 – 61 a třída APE3 v učebně č. 45.       Rozpis toalet – PG4 – přízemí, APE3 – 2. patro, ISO4 a CP3 3. patro.
  2. Praxe IS, OB – návrat k praxím od 25. 11. není v původní podobě možný, většina pracovišť nefunguje nebo není bezpečná. Proto budou mít žáci do Vánoc učební praxi, která bude realizovaná za pomoci projektů, které pro tyto třídy připravujeme. Platí pro všechny třídy IS, OB bez výjimky. S projekty žáky seznámíme v průběhu příštího týdne.
  3. Odborný výcvik všech žáků učebních oborů – bude obnoven 25. 11. 2020. Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, ale i proto, že někteří partneři nejsou v provozu, bude fyzicky realizován pouze ODV na pracovištích školy, a to za podmínky, že ve skupině bude maximálně 8 žáků.   Na dobu, kdy nebude žák na ODV, obdrží individuální práci.  Rozpisy sdělí žákům jejich paní učitelky.
  4. Od vstupu do budovy školy až po odchod je povinností mít roušku na ústech a nosu.
  5. Domov mládeže – bude otevřen pouze v ulici Boženy Němcové. Třídní učitelé a vedoucí vychovatelka budou žáky kontaktovat. DM bude otevřený v úterý 24. 11. v 17.00 hodin.

Rád bych se zmínil ještě o jednom problému, který se nyní objevuje. Všichni společně víme, že distanční výuka není optimální, i to, že vlastně trvá už pátý měsíc. Přesto se objevují žádosti o uvolnění žáků z výuky na lednové a únorové lyžování. Nepovažuji tento nápad za dobrý. Nejen s ohledem na to, že školský zákon ukládá povinnost žákům účastnit se výuky, ale také s ohledem na současnou situaci. Je také třeba si uvědomit, že hrozí k týdenní absenci ještě další desetidenní karanténa. Prosím Vás o to, abyste v letošním roce takovéto omluvy velmi důkladně zvážili. Chápu, že určitá relaxace je potřeba, nicméně bych Vás chtěl poprosit, abyste tedy volili termín v době jarních prázdnin. Chápejte, prosím, že nebudu moci vyhovět případným žádostem. Děkuji všem za pochopení.

Závěrem bych Vás chtěl všechny ubezpečit, že i nadále budeme pro naše žáky dělat vše, jak nejlépe umíme. Chápeme současnou situaci, víme, že to mnohdy žáci nemají lehké. Jsme si vědomi toho, jak je situace v mnohých rodinách komplikovaná. Proto se snažíme přizpůsobovat výuku naší školy tak, aby byla co nejefektivnější, a zároveň co nejbezpečnější. Proto jsme udělali řadu opatření, která jsem výše popsal. Věřím, že situaci pochopíte a že společně opravdu vše zvládneme. ?

PS

Dovolte mi ještě přiložit krátkou poznámku z mého pohledu učitele psychologie.

Dnešní doba nenahrává pohodě na duši a dává zabrat našemu zdraví. Dnes jsem kolegyním a kolegům předložil sedmero, které jsem vytvořil. Nyní jej posílám i Vám. Berte jej prosím v dobrém. Třeba i Vás potěší a pomůže vaší pohodě.

7 Klímovo R:

Rozum – berme vše, co se kolem nás děje s rozumem.

Respekt – respektujme se navzájem, respektujme současnou situaci, respektujme rozumná pravidla.

Radost – dělejme si radost. Nezapomínejme na tuto emoci. Je velmi důležitá.

Resilience − duševní odolnost – snažme se pracovat na své odolnosti. Odolnost nám pomůže. Ať už se bude jednat o imunitu, nebo o psychickou pohodu.

Rouška, rozestup, ruce – tady asi není co dodat.

Zastavte se občas, vydechněte, pochvalte sami sebe, pochvalte své blízké, vnímejte a přijímejte své pocity s respektem a rozumem.

Štefan Klíma, ředitel školy

19. 11. 2020

Dnes zveřejňujeme výsledky soutěže tříd. Chtěl bych za celý pedagogický sbor říci, že pro nás vyhrály všechny třídy. Všichni žáci, kteří se podíleli na videích! Jsme rádi, že se videa líbila. Že obsahují lehký humor. Nadsázku. Ukazuje se, že máme šikovné žáky. Sláva vítězům a čest poraženým. 🙂

Výsledky soutěže tříd – sčítání realizovaly asistentky – sčítalo se přesně dle pravidel, zaslaných prostřednictvím Bakalářů :):

11. 11. 2020

Vážení rodiče, žákyně, žáci, zaměstnanci, dnes ministr školství zveřejnil informace o zpřístupnění škol pro některé žáky. Pro naši školu nepřináší žádnou změnu. Pokračujeme v režimu, který máme nastavený od 2. listopadu. Pokud dojde ke změně, budu vás ihned informovat. Dobré a ještě lepší dny. Štefan Klíma, ředitel školy.

9. 11. 2020

Upozorňujeme všechny zájemce o naši školu, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je přeložený. Termín zveřejníme ihned, jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení.

7. 11. 2020

Pohled do naší nádherné školy. Sice v ní nyní chybí slečny a mladíci, ženy i muži, chybí v ní radostné hlasy a energie, ale my všichni víme, že tu dobu překonáme a zase bude dobře.  Těším se na to.

https://www.youtube.com/watch?v=wFRuWVoP08U

1. 11. 2020

Rozvrhy distanční výuky platné od 2. 11. 2020 najdete nejen na webu v rozvrzích, ale i ve fotogalerii školy zde:

Bohužel nám facebook zablokoval školní face, proti čemuž jsem podal odvolání. Důvod není znám. Rozvrhy tak najdete na face i na mém osobním profilu Ámos Kl.

Pěkný zbytek neděle přeji.

Slovo ředitele 30. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče, kolegyně a kolegové,

podzimní prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí se opět navracíme k distanční výuce. Po analýze prvních týdnů jsme učinili úpravy systému. I nadále zůstává prioritou výuka maturitních a odborných předmětů nutných k úspěšnému vykonání závěrečných a maturitních zkoušek. Pro následující tři týdny jsme stanovili mírný nárůst počtu video hodin – v průměru má každá třída 3 – 4 takovéto hodiny denně – myslím, že s tímto počtem jsme rozumní a rozhodně se nechceme přiřadit k mnoha školám, které mají takovéto hodiny od osmi ráno do půl čtvrté odpoledne. Kombinované hodiny zůstávají na stejné úrovni. Žáci mohou ale i nadále využívat konzultace a já vás prosím, abyste se v případě potřeby nestyděli a své učitele kontaktovali. Rádi vám pomůžeme. Berte prosím současnou úpravu pozitivně, děláme ji s ohledem na vás – žáky, abychom vše zvládli co nejlépe. ?

Nové rozvrhy uvidíte na webu v odkaze rozvrhy. Video hodiny jsou označené zeleným písmenem D. Kombinované hodiny jsou označené fialovým písmenem S (bohužel Bakaláři mi neumožňují naši oranžovou). Upozorňuji, že v některých mobilních telefonech se toto označení ukáže teprve tehdy, když mobil otočíte do vodorovné pozice (na ležato). Protože systém neumí rozdělit označení v dělených hodinách, vysvětlí žákům jednotliví učitelé drobné změny mezi oranžovými a zelenými hodinami v několika málo dvou oborových třídách. Po třech týdnech nově nastavený systém opět vyhodnotíme. Opět oslovím i jednotlivé třídy a poprosím je přes „tiskové mluvčí tříd“ o zpětnou vazbu.

V tuto chvíli bych chtěl pochválit naprostou většinu žáků za jejich dosavadní přístup k výuce. Vydržte prosím v nasazení, a i nadále pokračujte v pozitivním přístupu k distanční výuce. Jiný typ výuky nám prostě současná situace nenabízí. I v naší škole máme „pár“ žáků, kterým nedochází, že distanční výuka je povinná. Je samozřejmě čeká řízení s ředitelem o případném ukončení studia v naší škole. Přesto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že jsem rád, že naprostá většina žáků funguje tak, jak se patří.

Poděkovat bych chtěl i všem zaměstnancům za jejich práci. Učitelé neustále inovují distanční výuku, další pracovníci obětavě zajišťují provoz školy, cukrárny, lahůdkárny a pekárny a Karmelky. Moc jim za to děkuji. Vím, jak je současná doba náročná. O to více si cením i toho, že v pondělí rozjíždíme výrobu našeho proslulého cukroví!

Rodiče prosím, aby i nadále měli trpělivost se současným systémem. Lepší zatím nikdo nevymyslel. Zároveň prosím o pochopení, blížící se třídní schůzky odložím na zatím neurčitý termín. Předpokládáme, že proběhnou video formou.  Nebojte se toho, půjde o jednoduchý systém prostřednictvím aplikace Teams, kde mají všichni žáci svůj profil. Přes něj třídní schůzky zrealizujeme.

Nedávno jsem četl moc hezký text o tom, jak zvládnout krizové situace. Dovolil jsem si jej upravit a v pár řádcích vám jej také nabízím. Pro udržení hodnoty svého života je dobré udržovat výkony – uvařím, opravím, vyměním, pomohu, udělám, dojdu…   Je dobré věnovat se i zážitkům – vidět východ slunce, hezký film, povídat si s kamarády, užít si den s blízkými… Pozitivní na této době může být třeba už jen to, že můžeme daleko více času věnovat svým partnerům, kamarádům, rodičům, prarodičům…. V neposlední řadě je důležitý náš životní postoj. Tedy to, snažit se postavit se k případným problémům čelem. Být trpělivý, nezapomínat na respekt, odhodit sobectví a snažit se brát i mrzuté věci s úsměvem na tváři. Trochu příkře řečeno, ze současné situace se nepo…. Neposadit na zem. Ono zase bude dobře. ?

Závěrem mám velkou SOUTĚŽ pro všechny naše třídy (obory) na téma „MOJE TŘÍDA, MŮJ OBOR V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY“. Soutěž o velké ceny – rozdělíme ji na dvě skupiny – pro třídy učebních oborů a pro třídy maturitních oborů. V každé skupině obdrží vítězná třída 5.000,- Kč, druhá 3.000,- Kč a třetí 2.000,- Kč poukázku na výlet či například do restaurace či na nějakou únikovku. Cílem tříd (oborů) je vytvořit 2 – 3 minutové video, které vtipně bude ukazovat vaše činnosti v této době distanční výuky. To, jak se věnujete výuce či praktickým dovednostem. Video může být složeno z krátkých cca „3 – 5“ vteřinových sekvencí. Mohou v něm být i fotky. Ve videu by měli být zapojeni všichni nebo skoro všichni žáci. Rozlišení videa by mělo být alespoň v televizním formátu. Dvou oborové třídy prosím, aby každý obor natočil své video. Hotová videa zasílejte na mail do 9. 11. 2020 do 20.00 hodin. Následně všechny videa zveřejníme a v anketě budou moci hlasovat všichni lidé (nejen žáci) na školním facebooku. Hlasování ukončíme 15. 11. a další den vyhlásíme výsledky. Těším se, že se zúčastní úplně všechny třídy a že uvidíme luxusní videa, protože vím, že v dnešní technické době jste schopni vytvořit parádní věci. Případné dotazy mi prosím posílejte na můj messenger Ámos Kl.

Vážení žáci a rodiče, kolegyně a kolegové, čeká nás deštivý týden, ale berme to pozitivně. Mnoho měsíců naše zem prahla po vodě. Nyní se jí dostává. A my těch pět, šest dní vydržíme. Těšme se na následné sluníčko, které nás opět snad prohřeje a zlepší naši pohodu. Mějte všichni pěkné dny se spoustou dobrých zpráv a samozřejmě všem posílám i přání pevného zdraví a pohody. ?

Štefan Klíma, ředitel školy

A ještě nádherný svit slunce na naši školu.

23. 10. 2020

Dnešním dnem končí první část distanční výuky. V pondělí začínají žákům podzimní Covid prázdniny, které potrvají až do neděle 1. listopadu. V době prázdnin nebude probíhat výuka. Prosím žáky, aby příští týden využili k regeneraci, ale zároveň také k přiměřenému sportování, k procházkám v přírodě a ke zlepšování své imunity. Nezapomínejte i na své blízké, někteří potřebují vaši pomoc, jiné potěší popovídání si třeba po telefonu. Myslete na to, že všichni budeme jednou staří a třeba i sami a každé dobré slůvko potěší. Určitě můžete následující dny využít i ke komunikaci s kamarády a spolužáky, k čemuž jistě využíváte hlavně současných technologických vymožeností. Smiřme se prostě s tím, že v našem dlouhém životě se prostě na pár měsíců omezíme. Možná nás to naučí více si vážit věcí, které jsme měli. A až virus pořešíme, zase je postupně získáme zpět. Možná pomaleji, než bychom chtěli, ale každého úsilí povede k cíli.

     Moc vás také prosím, buďte opatrní a dávejte na sebe pozor. 🙂

Několik dní připravuji “upgrade” našeho systému distanční výuky. Sbírám data a dělám analýzu, abychom systém vylepšili. Musíme to udělat, protože dnes je již jasné, že distanční výuka bude trvat poněkud déle, než jsme předpokládali a než bychom si přáli. Změny připravuji i z toho důvodu, abychom mohli dostát slibu, že maturanty a závěrečné ročníky učebních oborů připravíme na jejich velké zkoušky. Za naši školu mám dobrý pocit, že distanční výuku vylepšujeme. Že se na zkvalitňování podílí většina pedagogických pracovníků školy.

Připravili jsme pro naše žáky i speciální skupinu, ve které si mohou procvičovat učivo anglického jazyka. Hledáme možnosti, abychom tento projekt rozšířili i na další předměty. Pro učební obory připravujeme úpravu a rozšíření distanční výuky i do týdnů jejich odborného výcviku.

Naše škola i nadále pokračuje ve výrobě na cukrářské a pekařské dílně. Karmelka je i nadále otevřená pro naše zákazníky. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům dílen a obchodu, kteří i v této nelehké době pokračují v práci. Jejich současná práce je mimořádně náročná a mají mé obrovské uznání. Smekám před nimi klobouk. 🙂

Vážení žáci, rodiče, kolegyně, kolegové, vím, že distanční výuka je nouzovým řešením. Řešením, které je pro učitele mimořádně náročné (a to mi věřte), pro žáky poněkud nepříjemné a pro rodiče stresující. Přesto si musíme “nalít čistého vína”. Je to v současnosti jediné možné řešení. Musíme se s tím smířit. Prosím vás všechny o pozitivní spolupráci. Mám zprávy některých učitelů, že jsou třídy, které spolupracují skvěle.  Těm děkuji a věřím, že budu moci děkovat všem žákům naší školy. Vidím, že učitelé opravdu učí s nejvyšším nasazením a já jim za to děkuji. Znovu bych chtěl zopakovat, že věřím, že celou situaci zvládneme nejlépe, jak to půjde. Snažíme se o to, snažte se o to. Věřím, věřte. 🙂

Konec slov – přeji vám všem pěkné, klidné a slunečné prázdniny. Přeji vám všem jen samé dobré zprávy. Přeji vám všem, abyste na tváři mohli mít stále úsměv a v duši klid a pohodu.

Pěkné dny všem přeje Štefan Klíma.

19. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci, kolegyně, kolegové, dnes večer mi přišla odpověď z MŠMT stran poplatku za ubytování v DM v měsíci říjnu. Dle pokynu přepočítám mandatorní náklady (energie, praní a podobně) a průměrný počet dní na žáka v DM a stanovuji tak poplatek za měsíc říjen na 700,- Kč. Přeplatek bude vrácen do konce kalendářního roku na účty plátců. Nerušte prosím trvalé příkazy, protože jedině tak dáváte najevo, že máme pro Vaši dceru místo i nadále blokovat. Škola samozřejmě vrátí i případný přeplatek, pokud by žáci nenastoupili do škol od začátku listopadu.
V případě, že byste o místo na DM neměli nadále zájem, informujte prosím vedoucí vychovatelku, neboť máme v pořadníku další více než dvě desítky zájemců o bytování.

Dále bych vás všechny chtěl informovat, že máme ve škole k dispozici ještě 10 notebooků k zapůjčení pro žáky na distanční výuku. Dnes se mi navíc podařilo zajistit ještě 15 počítačů. Ty by měly dorazit v průběhu příštího týdne. Nebojte se prostřednictvím třídních učitelů o počítač požádat. Rádi vám vyhovíme. Naše škola se opravdu snaží zajistit současnou výuku, jak nejlépe je možné.

Pro týden od 26. do 30. října stanovil ministr školství podzimní prázdniny. Proto nebude probíhat výuka. V tomto období vyhodnotíme aktuální stav a připravíme případné úpravy stávajícího systému. Zaměstnanci školy po celý týden budou pracovat nejen na vylepšení distanční výuky, ale máme v plánu celou řadu dalších prací.

Připravili jsme další nadstandard pro naše žáky. V aplikaci Teams zítra zprovozníme skupinu “Procvičování AJ”. V této skupině bude možné operativně řešit s kvalifikovanou angličtinářku individuální potřeby žáků. Žáci budou moci požádat o dovysvětlení učiva, či o procvičení látky. Opět se nebojte využít tuto nabízenou pomoc. O zařazení do skupiny žák může požádat svého učitele “Anglického jazyka”.

Chtěl bych vám také sdělit, že pracujeme s následujícími variantami otevření škol. První znamená otevření škol v úvodu listopadu. A jsme na ni připraveni. Druhá předpokládá otevření škol v lednu či později. Má intuice mi bohužel napovídá, že je potřeba dobře se na tuto okolnost připravit. Mohu vás všechny ubezpečit, že i takováto varianta neohrozí vzdělávání v naší škole. Připravíme naše žáky tak, aby zvládli všechny kroky v budoucím životě. Připravíme je samozřejmě i na všechny zkoušky a testy. Budeme od vás potřebovat pouze spolupráci. Od rodičů i žáků důvěru, že společně vše zvládneme. Od žáků také disciplínu a ochotu pracovat na sobě.  Věřím, že naše společná spolupráce povede k vytouženému cíli.

Vážení rodiče, žáci, kolegyně, kolegové, všichni si moc přejeme, abychom se mohli vrátit “do normálu”, tedy do školních budov, do učeben a do lavic. Nezbývá nám však než respektovat současnou situaci a společně pomoci k uklidnění situace, aby návrat do škol mohl nastat co nejdříve. Moc si to přeji.

Všem vám závěrem přeji pevné zdraví a štěstí. Buďte prosím přiměřeně opatrní a dávejte na sebe a na své blízké pozor. Přehnané obavy nejsou na místě, ale respekt – ten ano. Respektujme se navzájem, respektujme situaci. A věřme, zase bude dobře. A ono bude.

Pěkné a klidné dny vám všem Štefan Klíma, ředitel školy.

Od zítra začne nabíhat povinná výuka odborného výcviku, kterou bude  paní učitelka Nováková pro všechny žáky obou oborů. Její hodiny budou povinné. Termíny a vše potřebné sdělí paní Nováková žákům sama. 

Základní manuál č. 1 pro období říjen 2020:
1. Žákům bude škola zpřístupněna od středy do pátku (14. – 16. října) vždy od 8.00 do 12.00 hodin pro vyzvednutí věcí z šatních skříněk. Do školy budou vstupovat zásadně zadním vchodem maximálně dvě osoby. Vždy budou mít roušku nasazenou na ústech i na nose! Za vchodem provedou dezinfekci rukou. Ve škole se nezdržují a odchází opět zadním vchodem. Ve škole nedělají žádné skupinky. Upozorňuji, že pan školník je nemocný a nemůžeme tedy nikomu půjčovat klíče.
2. Domovy mládeže budou zpřístupněné takto: Jaselská – pátek 16. 10. v 11.00 – 18.00 hodin. Boženy Němcové – dnes 12.00 – 17.00 hodin a pátek 16. 10. v 11.00 – 18.00 hodin. Opět platí všechna hygienická nařízení jako ve škole.
3. Pokud bude žákům nařízena pracovní povinnost, je škola povinna zajistit otevření DM pro tyto žáky. Škola by v tom případě provozovala DM v Jaselské ulici.
4. Karmelka bude mít až do odvolání otevřeno od 10.00 hodin do 16.00 hodin. Na Karmelce bude kompletní personál po celou provozní dobu – Zítková, Brejtrová, Zaplatílková.
5. Školní dílny budou pokračovat v provozu – ten bude zajištěn pouze zaměstnanci školy. Pekařská výroba bude omezena pouze na objednávky, cukrářská výroba bude zachována v co nejvyšší míře. Na konci tohoto týdne situaci vyhodnotíme a rozhodneme, jak v dalších dnech.
6. Praxe v MŠ jsou pouze přerušené a budou pokračovat, jakmile to bude možné. Prosím žákyně třídy PG3, aby o tomto informovali NEPRODLENĚ v MŠ.
7. Všechny praxe a odborný výcvik jsou do odvolání převedeny na distanční výuku. V nejbližších hodinách rozhodnu o formě distanční výuky pro OV. Distanční výuka nahrazující praxe již byla určena.
8. Zaměstnanci školy i nadále budou výuku zaměřovat tak, aby byla smysluplná a abychom připravili naše žáky co nejlépe pro budoucí život i pro jejich životní zkoušky.
9. Situace je náročná, ale my ji zvládneme. Vše budu vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat. Přeji všem co nejlepší dny.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Aktuální systém výuky – teoretická výuka v distanční formě a odborný výcvik a praxe v klasické formě – v naší škole bude pokračovat i v dalších týdnech, pravděpodobně do 23. října. Poslední týden v říjnu budou mít žáci prodloužené podzimní prázdniny.
Chtěl bych ubezpečit všechny žáky a jejich rodiče, že celý sbor zaměstnanců bude i nadále pracovat na plné obrátky. Uděláme vše pro to, aby naši žáci byli opět výborně připraveni na závěrečné zkoušky a na maturity, ale abychom naším žákům poskytli nejkvalitnější vzdělání. Jsme na situaci připraveni. Plnění úkolů, video hodiny a další výuku monitoruji a v případě potřeby je náležitě upravím.
Ze statistik Cermatu můžeme nyní zveřejnit úspěšnost u maturit i u závěrečných zkoušek. Naši maturanti uspěli u oboru PG na 98 %. To je opět parádní výsledek. Ostatní obory mají úspěšnost také vyšší než 90 %. Závěrečné zkoušky máme ukončené opět s úspěšností 100 %. Těchto výsledků dosahuje naše škola dlouhodobě a jsem moc rád, že i v letošním mimořádně náročném roce jsme úspěšní.
Kolegyně, kolegové, žáci a rodiče, přeji vám všem v tuto chvíli zejména pevné zdraví a štěstí. Kdykoli jsem tu pro všechny. Pokud byste měli nějaké dotazy či přání, neváhejte se na mě obrátit.

Klidné dny, úsměvy na tváři a co nejvíce slunečního svitu pro dny následující vám všem přeje Štefan Klíma, ředitel školy.

V období distanční výuky bude rozdělen rozvrh do tří skupin předmětů. První skupina, označená zeleně, budou povinné video hodiny prostřednictvím aplikace Teams. Druhá skupina, označená oranžově, budou kombinované hodiny – video hodiny + samostatná práce žáků. Třetí skupinou budou předměty, kde budou zadávané domácí úkoly, samostatné práce či projekty.

Rozvrhy všech tříd jsou zveřejněné na facebooku školy. Zároveň je posílám v Bakalářích.

Všechny úkoly budou zadávány zásadně pouze prostřednictvím Bakalářů.

Odborný výcvik a praxe budou probíhat ve standardním režimu.  Pouze odborný výcvik oboru Aranžér – jen těch žáků, kteří jsou ve škole v CML – bude převeden na distanční. Ostatní aranžéři budou mít odborný výcvik na pracovištích mimo školu standardně.

V pátek 2. 10. třídní učitelé řešili zapůjčení elektronického zařízení rodinám, které nejsou vybavené. Statistiku máme z prvního září 2020. 

V naší škole jsme na distanční výuku připraveni, ale netoužíme po ní. Online svět není náš svět. Z očí do očí, to je náš svět. 🙂

Pěkné dny a pevné zdraví všem.

Štefan Klíma, ředitel školy