SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Organizace výuky listopad – prosinec 2020 aktualizováno

Domů » Novinky » Slovo ředitele » Organizace výuky listopad – prosinec 2020 aktualizováno

16. 12. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče, vážené kolegyně a vážení kolegové, 
v posledních dnech nepřináším dobré zprávy. Přesto vás všechny pravidelně informuji o vývoji situace ve škole. Nechci, abychom fungovali jako jiné školy, které své žáky, rodiče a mnohdy ani učitele neinformují. Mám rád otevřenost, a navíc se domnívám, že pro řadu rodin jsou informace klíčové pro jejich rozhodování.
Chtěl bych vás ujistit,

že děláme neustále všechna možná opatření pro co největší bezpečí ve škole. S tím souvisí i to, že při každém zjištění pozitivního žáka ve třídě, přesouváme tuto třídu na distanční výuku, a to zejména proto, abychom ochránili ostatní žáky a jejich rodiny. Jsem přesvědčen, že tento postup je v tuto dobu nezbytný. Distanční výuka sice není ideálním řešením, nikdo však v této zemi lepší nevymyslel. Podle našeho trasování se ukazuje, že většina prvních pozitivních žáků se nakazila jinde než v naší škole. 
Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že chápeme situace v rodinách a akceptujeme, a i nadále budeme akceptovat žádosti o dočasný individuální vzdělávací plán. Chceme naše žáky nejen vzdělávat a vychovávat, ale záleží nám i na jejich zdraví a rodinné pohodě.
Vážení rodiče, chtěl bych vám v tuto chvíli poděkovat za spolupráci, pomoc a trpělivost. Chtěl bych vám poděkovat za to, že vytváříte žákům = vašim dětem co nejlepší zázemí pro výuku. Doufám, že všechna opatření a všechny kroky, které činíme chápete. 
Vážení žáci, vám děkuji za spolupráci a prosím, abyste i nadále dodržovali nastavená pravidla a abyste případně dodržovali karantény a další opatření. 
Všem nám přeji, aby tato doba co nejdříve skončila a abychom mohli opět začít žít. Přeji vám samozřejmě pevné zdraví a co nejlepší dny příští.
Pro dny sváteční, které nás čekají vám všem přeji štěstí, pohodu, nádherné chvíle a chvilky, spoustu hodných lidí kolem sebe, pohádkově nádherné Vánoce a aby rok 2021 byl o poznání lepší než ten letošní. 
Štefan Klíma

 

13. 12. 2020

Provoz školy od 14. 12. do 18. 12. lichý týden – fyzicky ve škole PG2.A, PG2.B, IS2, ISO3, AR2, CPE1, ISO4. Ostatní třídy pokračují distanční výukou. Praxe oboru IS a OB jsou nahrazeny projektovou výukou. Odborný výcvik oboru Aranžér – designer bude realizován dle rozpisů.  

V pondělí a úterý 21. a 22. prosince budou výuka i odborný výcvik převedeny na distanční – budeme realizovat další stavební úpravy, aby bylo možné zkolaudovat půdní vestavbu.

Budou i nadále platit všechna epidemiologická opatření – roušky, rozestupy, ruce. Žáci se nesmí zdržovat mimo svoji třídu. Pokud mají výuku v jiné učebně, čekají ve své kmenové učebně, dokud si pro ně vyučující nepřijde. Doporučuji všem žákům, aby svačinovou a obědovou přestávku trávili venku. A také aby svačiny jedli venku. Podle všeho není bezpečné sundat si roušku ani na svačinu (toto je můj soukromý názor).

Postup pro dočasný individuální plán ze zdravotních důvodů – rodiče požádají třídního učitele. Žák si učivo doplní sám, vyučující jsou mu k dispozici v konzultačních hodinách. Pokud je žák či někdo z jeho rodiny rizikový, bude mu vyhověno.

Naše škola činí všechny možná a doslova i nemožná opatření, abychom nebezpečí eliminovali. Dezinfikujeme a větráme školu i o víkendu = včera a dnes.

Mgr. Štefan Klíma

 

11. 12. 2020

Nerad bývám poslem špatných zpráv, nicméně ti, co mě znají, ví, že mám rád upřímnost. Pojďme si shrnout aktuální stav, zejména proto, že jsem právě musel učinit další opatření k provozu školy. Již týden máme v karanténě třídy PG4 a CP3. K nim přidávám do karantény právě nyní třídu APE3 – raději počkáme na výsledky testů. Úplně aktuálně jsem začal řešit problémy ve třídy CPE2. Snažím se dělat taková rozhodnutí, která zajistí co největší bezpečí žákům a jejich příbuzným, zaměstnancům školy a jejich rodinám. Věřím, že mé kroky přijmete a pochopíte. Předem děkuji.

Čeká nás další adventní víkend. Přeji vám všem, abyste jej prožili bez starostí, v plném zdraví a abyste si jej užili. Potěšte se krásou adventu. Nehoňte se, raději v klidu poseďte a odpočívejte. Vánoce jsou svátky klidu. Ono se nakonec nic nestane, když nebude napečeno 14 druhů cukroví, ale jen 8 nebo třeba dva. Také se svět nezboří, když zůstane nějaké místečko malinko méně vygruntované. Myslete na rodinu, na pohodu, na klid a na krásnu Vánoc. A ono to vše přijde.

Krásné, klidné a příjemné dny. Štefan Klíma

PS Případné dotazy mi pište na mail či prostřednictvím Bakalářů. Jsem připraven věnovat se každému z Vás.

 

5. 12. 2020

Ještě jednou připomínám žákům, že od pondělí jsou platné nové rozvrhy. Ve škole došlo k přesunu hudebny do bývalé aranžérny – v přízemí mezi hlavním vchodem a tělocvičnou. Odborný výcvik oboru Aranžér – designer i nadále až do odvolání probíhá distančně. Poté budou mít k dispozici žáci pro odborný výcvik místnost CML, a to až do kolaudace půdní vestavby. 

Prosím všechny žáky, aby z epidemiologických důvodů nenechávali ve třídě žádné své věci – ani oblečení, deky a podobně. Využívejte šatní skříňky. 

V pondělí dopoledne budeme ve škole realizovat testování pedagogických pracovníků. Proto se nedivte, že se ve škole budou pohybovat zdravotníci v “podivných” oblecích. Je to plánovaná akce. 

Pěkný víkend. 🙂

Štefan Klíma

 

1. 12. 2020

Výuka v naší škole od pondělí 7. prosince 2020 bude probíhat takto:

Od 7. prosince vstupují v platnost nové rozvrhy – budou zveřejněny na webu ve čtvrtek dopoledne. Z epidemiologických důvodů jsme museli udělat drobné změny – ty se netýkají učebních oborů.

Od 7. 12. – všechny třídy učebních oborů dle normálního rozvrhu – stále fyzicky přítomní ve škole – buď v lavicích, nebo na ODV (dle rozpisu, s výjimkou oboru Aranžér – distanční výuka se týká pouze odborného výcviku, teoretická výuka oboru Aranžér bude probíhat ve škole)

Od 7. 12. do 11. 12. – ve škole PG1.A, PG1.B, IS1, ISO4, PG4

Od 14. 12. do 18. 12. – ve škole PG2.A, PG2.B, IS2, ISO3, ISO4, PG4

Praxe oboru IS a OB jsou nahrazeny projektovou výukou – ta byla zaslána prostřednictvím třídních učitelů.

Odborný výcvik bude realizován dle rozpisu, který zašlou žákům učitelé ODV – od 7. 12. bude navýšen počet žáků ve skupině.

V pondělí a úterý  21. a 22. prosince  budou výuka i odborný výcvik převedeny na distanční – budeme realizovat další stavební úpravy, aby bylo možné zkolaudovat půdní vestavbu.

V tuto chvíli je do odvolání odborný výcvik oboru Aranžér převeden z provozních důvodů na distanční výuku.

Od 7. 12. budou všechny třídy sídlit ve své učebně. Také bude možné od 7. 12. používat šatní skříňky s omezením, že každý žák může do skříňky pouze jednou ráno před výukou a následně jednou po skončení výuky. Budou i nadále platit všechna epidemiologická opatření – roušky, rozestupy, ruce. Žáci se nebudou smět zdržovat mimo svoji třídu. Od 7. 12. neplatí homogenita tříd či skupin. Výuka skupin (například cizí jazyky) tedy může být realizována bez omezení. Nadále platí nařízení o důkladné dezinfekci rukou před vstupem do počítačové učebny.

Obě školní jídelny fungují. Je třeba si objednat obědy předem. 

Domovy mládeže: 

Jaselská – bude v provozu od 6. 12. do 18. 12. 2020,                Boženy Němcové – v provozu do 18. 12. 2020

Zpráva rodičům a žákům o poplatcích za měsíce říjen – prosinec byla odeslána dne 30. 11. 2020 v Bakalářích.

Karmelka:

V běžném provozu do 21. 12. 2020 s tím, že 22. 12. zkrácená otevírací doba do 15.00 hodin, aby následně mohla proběhnout inventura.

Dílny a kiosek:

V provozu do 18. 12. 2020, 21. 12. sanitace, inventura.      Štefan Klíma, ředitel školy  

 

1. 12. 2020

Prosím všechny žáky naší školy, aby byli opatrní, dávali na sebe pozor. Nepodceňujte prosím současnou situaci. Dodržujte prosím nastavená pravidla. Připravili jsme je tak, aby byla škola pro vás únosná a smysluplná i za této situace. Vím, že mnohá opatření nejsou příjemná, a některá jsou až obtěžující. Když už však stát rozhodl, že musíte chodit do školy, je potřeba dny do Vánoc zvládnout tak, abyste si vy i vaše rodiny užili svátky klidu v radosti a bez starostí.
Vím, že roušky mnozí nesnášíte, a přiznávám se, že je také zrovna nemiluji, jsou však nejvýznamnějším faktorem ochrany před virem. Prosím, uvědomte si, že člověk dýchá nosem. Nesundávejte je tedy ani z úst a ani z nosu, pokud jste ve škole a pokud to není nezbytně nutné. Chtěl bych, aby naše škola situaci zvládla lépe než okolní školy (to není nic proti nikomu), kde se již zavírají nejen třídy, ale převádí i celé školy zpět na distanční výuku.
Prosím, uvědomte si, že chráníte nejen sebe. Svým chováním ovlivňujete i své okolí, zejména zaměstnance školy. Uvědomte si prosím, že ve škole je hodně žáků, kteří nejsou jen zdraví. Virus je může ohrozit, i když jsou mladí.
V naší škole učí spousta skvělých učitelů. V naší škole se učí řada super žáků. Mějme na paměti, že se všichni chceme potkávat a spolupracovat spolu i zítra, pozítří, za měsíc, v době maturit i v dalších letech. Děkuji, že nad mými slovy budete přemýšlet a že je vezmete v potaz. Děkuji, že jste ohleduplní a že uděláte vše pro každého z naší školy. Štefan Klíma 🙂 

30. 11. 2020

Ředitel školy z provozních důvodů převádí odborný výcvik oboru ARANŽÉR od 1. 12. 2020 na distanční výuku. Dále prosím všechny žáky a jejich rodiče, aby do školy vstupovali pouze žáci, kteří jsou opravdu zdraví!  Pro zachování výuku je nezbytně nutné, abychom neohrožovali zdraví jeden druhého. Nepodceňujte prosím vůbec žádné zdravotní problémy. Děkuji za pochopení. Štefan Klíma

 

27. 11. 2020

Aktuální informace k průběhu výuky v týdnu od 30. listopadu – výuka bude pokračovat v nastaveném módu. Fyzická přítomnost ve škole se týká odborného výcviku (rozpisy byly žákům zaslány) a tříd: PG4, ISO4, CP3, APE3. Třída PG3 nastupuje do mateřských škol na praxi. Ostatní žáci pokračují v distanční výuce. 

Další změnu připravujeme od 7. prosince, kdy dojde z organizačních důvodů k drobným změnám v rozvrzích a v úvazcích (netýkají se učebních oborů). O všech změnách budu žáky informovat v pátek 4. prosince. Malé úpravy děláme proto, abychom zkvalitnili výuku a abychom zlepšili náš systém výuky. Nebudou se měnit počty video ani kombinovaných hodin. Tuto neděli zašlu žákům zprávu s prosincovou soutěží, která je čeká. Pro čas na soutěž budou mít snížený počet úkolů. 🙂

Vážení žáci, rodiče, kolegyně, kolegové,

přeji vám všem pěkný, poklidný první adventní víkend. Využijte jej k prvotnímu nasátí vánoční atmosféry. Užijte si  romantiku Vánoc, pohodu a nádherné chvíle, které nás, jak věřím, v prosinci čekají. Dobré a ještě lepší dny 🙂 přeje váš ředitel školy Štefan Klíma. 🙂

 

13. 11. 2020

Vážení rodiče, žáci, čtenáři, návštěvníci webu, kolegyně a kolegové, první část textů o výuce v říjnu a listopadu jsme přesunuli. Od 25. 11. se významně mění situace, proto budeme pokračovat v tomto článku.

Původní článek naleznete zde.

Podrobnosti o výuce od 25. 11. jsme zaslali všem žákům a rodičům prostřednictvím našeho systému Bakaláři. MŠMT postupně upravuje některé pokyny, proto konkrétním oborům posílám některá doplnění. Prosím vás ale všechny, nežádejte po nás další úpravy a změny. Nastavit systém je velmi složité, je ovlivněno řadou nařízení, o kterých běžní občané neví. Snažím se vše nastavit tak, aby výuka probíhala smysluplně, aby vše fungovalo a aby žáci byli v bezpečí. To jsou naše jednoznačné priority. Důvěřujte prosím tomu, že vše, co děláme, děláme opravdu nejlépe, jak jen to jde. Zatím se nám všechny naše kroky ukázaly jako správné.

Odborný výcvik startuje opět ve středu 25. 11. 2020, je třeba však upravit skupiny podle nařízení vlády, MŠMT, MZdr, hygieny či České potravinářské a zemědělské inspekce. Prosím žáky, aby nevstupovali do školy dříve, než dle předem určeného rozpisu. 

Výuka ve škole bude dle nařízení MŠMT probíhat tak, že v průběhu hodin i o přestávkách se bude intenzivně větrat. Prosím žáky, aby se na to připravili. Pro vstup do školy budou platit pravidla jako na jaře. Žáci si po vstupu umyjí či vydezinfikují ruce, přezují se a boty vloží do lavičky u své učebny. Do učebny v botech nevstupují! Ve třídě dodržují pravidla 3R. Žáci používají pouze toalety, které jim byly vyčleněny (stejně jako na jaře).

Školní kiosek bude otevřený od 7.00 do 11.30 hodin. Školní jídelny od středy vaří a pro naši školu opět platí určený čas 11.00 – 11.20 hodin.  

Věřím, že nový systém výuky zvládneme. Rádi vás ve škole uvidíme a těšíme se na klasické hodiny, byť budou ovlivněny rouškami a větráním. Dodržujte prosím pravidla a těšme se společně na klid a pohodu, které nás následně čekají v době Vánoc. Pěkné dny. Štefan Klíma