SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení rodiče a uchazeči o studium v naší škole, dnes jsou rozesílány pozvánky k přijímacímu řízení.

Termíny:

15. dubna

Písemné testy z českého jazyka a matematiky – 7.30 prezence – pouze uchazeči o maturitní obory

 

22. dubna

7.30 – prezence na obor “Cukrář

9.00 – prezence na obor “Pekař

9.30 – prezence na obor “Aranžér

10.30 – prezence na obor “Prodavač

12.00 – prezence na obor “Ekonomika a podnikání

13.00 – prezence na obor “Informační služby

14.00 – prezence na obor “Obchodník

 

25. dubna

7.30 – prezence na obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika” – předpokládaný konec v 17.00 hodin

Přijďte prosím včas. Předpokládáme cca 2-3 hodiny na každý obor (s vyjímkou pedagogiky). S sebou přineste potřebné doklady a zápisový lístek. S uchazečem musí přijít zákonný zástupce.

Přejeme všem uchazečům hodně štěstí. 🙂

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy