SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Dnes jedna informace pro uchazeče o obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika”:
Švihadlové desatero:
 
10 krát přeskok snožmo
9 krát střídavě pravou a levou nohou
8 krát přeskok po pravé noze
7 krát přeskok po levé noze
6 krát snožmo se zkříženýma nohama
5 krát snožmo s točením švihadla vzad
4 krát snožmo s meziskokem
3 krát střídavě pravá, levá vzad
2 krát vajíčko snožmo, ruce před tělem překřížené
1 krát dvojšvih
Každý žák si přinese s sebou k přijímacímu řízení: švihadlo, cvičební úbor, sálovou obuv.