SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

naše škola uspěla v dotačním řízení a v období září – prosinec 2015 umožní žákům školy účast na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu ve Velké Británii.

Kritéria výběru žáků stanovil ředitel školy takto:

–          Žák nesmí být hodnocen v posledním školním roce nedostatečnou známkou z AJ

–          Žák nesmí mít v posledním školním roce neomluvenou absenci

–          Žák nesmí být hodnocen trojkou z chování nebo mít podmíněné vyloučení ze školy

–          Výběr bude učiněn dle pořadí odevzdání závazné přihlášky, prospěchu a chování

Předpokládaný první termín odjezdu je koncem září. První destinací by měla být  Anglie a žák bude potřebovat cca 100 liber kapesné (3.900,- Kč). Druhou destinací by mohl být Edinburgh ve Skotsku. Zde je však třeba mít připravené vyšší kapesné (na vstupné) – 200 liber (7.800,- Kč). Odjezd do této destinace bude pravděpodobně koncem listopadu. Podrobnosti najdete na facebooku školy (odkaz najdete na webu školy a je přístupný i lidem, kteří nemají facebookový profil). Každý žák může vycestovat pouze jednou.

Pro zájemce o zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt nyní následuje důležitá informace. Prosím o vyjádření zájmu o pobyt následovně:

Neprodleně napište na mail :

Předmět: PŘIHLÁŠKA ANGLIE

Zpráva: Jméno a příjmení zákonného zástupce přihlašuji syna/dceru (doplníte jméno a příjmení) třída …. (doplňte) na pobyt do ….a doplníte váš výběr – Anglie….   nebo do Skotska.  Je možné doplnit pouze jednu variantu – můžete připsat, zda byste v případě nevýběru na vámi vybranou variantu měli zájem o druhou variantu pobytu. Já rodič,zaručuji, že svého syna/svoji dceru vybavím potřebným kapesným, které je jediným nákladem ze strany rodičů a žáků.

Podpis rodiče

I plnoletí žáci musí mít souhlas svých rodičů!!!

Přihlášku prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do 10. 8. 2015. Po ukončení výběrového řízení a po stanovení účastníků obdrží rodiče závaznou přihlášku = smlouvu (první týden v září). Od této smlouvy již nebude možné odstoupit (pouze pokud rodič uhradí kompletní náklady).

Případné dotazy můžete telefonovat na mobil 724 292 704. Určitě využijte možnost, která se nyní naskýtá.

Na všechny maily ředitel školy bude reagovat potvrzením přijetí! Pokud byste potvrzení do tří dnů neobdrželi, kontaktujte neprodleně školu.

Přeji pěkné prázdninové dny a dobré rozhodování.

V Mladé Boleslavi dne 29. 7. 2015                                                         Mgr. Štefan Klíma

                                                                                                                          ředitel školy