SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

V souladu s § 2, odst. 5, Vyhl. MŠMT č. 16/2005 Sb. oznamuji, že vyhlašuji ředitelské volno 30. a 31. října 2014 pro všechny žáky Integrované střední školy, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206. Žáci budou pověřeni úkoly samostudia dle pokynů učitelů. Vyhlášení ředitelského volna je z důvodu nutné opravy osvětlení učeben.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy

 

Školní obchod a cukrářská a pekařská dílna budou v provozu (pro žáky brigádně).