SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Podrobnosti ke stážím ve Španělsku.

Termín zahájení přípravy: 14. ledna 2013, každý týden 2 hodiny (španělština, angličtina, místopis,…)

Počet žáků: 25 (v tomto výběru obory – informační služby, cukrář, prodavač, aranžér, obchodník)

Místo: Granada, Cordoba (Španělsko – při jižní hranici)

Odjezd: konec března, začátek dubna

Počet dní: 14

Počet skupin: 2

Přihlášky: od 7. ledna do 10. ledna u ředitele školy

Odpovědi na nejčastější otázky:

Kolik budou žáci platit? Škola hradí z projektu ubytování, dopravu i stravné. Je třeba jen kapesné.

Co mám dělat, když nemám pas? Pas není třeba, stačí občanský průkaz.

Co na stáži budeme dělat? Činnosti budou vycházet zásadně z žákem zvoleného oboru.

Kdo tam bude s námi? Budeme tam sami? Po celou dobu stáže bude na místě pedagog školy. Sami rozhodně nebudete.

Jak to bude s pojištěním? Cestovní pojištění si hradí žáci sami, jedná se o cca 22,- Kč/den.