SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Anketa: Co studovat a který obor bude mít zlaté dno?

Na pomoc při hledání nejperspektivnějších oborů si Finmag přizval prestižní ekonomy, sociology, zástupce státní správy, personálních agentur, ale také osobností z byznysu. Vybrali jsme ty nejzajímavější odpovědi:

 

Jiří Reichl – tiskový mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce

…Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. (motto naší školy – poznámka autora)…

– Cukrář, Pekař, Designový návrhář, Prodavač

Lukáš Kovanda – ekonom a publicista

…i esemeskování z iPhonu verze 36 nebo třeba 257 budeme stále prokládat zakusováním „stejného“ chleba, zapíjet „stejným“ mléka, potraviny budou třeba stále….

– Prodavač, Pekař, Cukrář

 

 Daniel Münich – ekonom, institut IDEA při CERGE-EI

…Na střední škole by se mu mělo dostat všeobecného vzdělání v širokém spektru oborů a hlavně se má naučit to, co bude jistojistě potřebovat ve svém dalším studiu a budoucí kariéře – tedy umět myslet, logicky uvažovat, učit se novým věcem, ovládat všemi formami rodný i cizí jazyk…..

 Ekonomika a podnikání, Obchodník, Informační služby, Podnikání

 

Petr Hampl – podnikatel a sociolog

…Doporučil bych „trojkombinaci“ – psychologii nebo sociologii, management a řemeslo….

 Ekonomika a podnikání, Obchodník, Informační služby, Podnikání, Cukrář, Pekař

 

Petr Kužel – prezident Hospodářské komory ČR

…Takových oborů je celá řada. Všechny mají ale společný základ, bez kterého se budoucí absolvent perspektivních oborů neobejde: matematiku, jazykovou vybavenost a průřezové kompetence. Druhý pilíř je jazyková vybavenost. Už dnes je znalost angličtiny v podstatě nezbytná i pro řemeslné obory. Nové postupy a technologie jsou dostupné převážně v angličtině, až pak se překládají. Ten, kdo si bude chtít udržet znalosti a poučit se o novinkách, bude muset umět plynule používat angličtinu. Nezbytný bude i druhý cizí jazyk, možná i třetí…A klíčové pro udržení celé ekonomiky bude vzdělávání. Obor budoucnosti bude zcela nepochybně učitel. Kvalitní učitel všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných předmětů, který bude v jedné roli kvalitní odborník, pedagog, kouč a mentor….

 Předškolní a mimoškolní pedagogika, Ekonomika a podnikání

 

Leoš Novotný – generální ředitel společnosti LEO Express

…V jistém slova smyslu jsou stále velmi perspektivní tradiční obory….

 Cukrář, Pekař, Prodavač, Aranžér, Informační služby, Pedagogika, Obchodník, Ekonomika a podnikání

 

 

Dagmar Prajzlerová – manažerka projektu Partners bankovní služby

…Uplatnění najdou absolventi všech typů škol, od učilišť po univerzity, protože někdo musí umět zrealizovat to, co druzí vymyslí. Za samozřejmost považuji znalost minimálně jednoho či dvou cizích jazyků. Samostatnou kapitolou jsou odborníci ve službách. Jejich znalosti, klientský přístup a podnikatelská etika budou rozhodujícími kriterii pro jejich úspěch…

 Informační služby, Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Hnědě vyznačené jsou obory naší školy, které odpovídají názorům vážených odpovídajících.