SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ve středu dne 15. 2. 2012 jsme s žáky naší školy navštívili Senát. Prohlédli jsme si historické sály Valdštejnského paláce. Dozvěděli jsme se, že původní vybavení tohoto architektonického skvostu bohužel není možné shlédnout, protože bylo odvezeno do Švédska během 30ti leté války. Po prohlídce jsme se zúčastnili besedy s naším senátorem PhDr. Jaromírem Jermářem, který nás krátce seznámil s historií senátu a náplní jeho činnosti. Na závěr besedy jsme mohli panu senátorovi klást otázky, čehož jsme plně využili. Zajímavá byla pro nás skutečnost, že věci, které nás zajímají nebo dokonce trápí v našem okolí jsou také předmětem zájmu pana senátora Jermáře a snaží se najít cestu k jejich řešení. Milé bylo, že nám odpověděl na všechny naše dotazy a nijak se z odpovědí nevykrucoval.