SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

S koncem školního roku uzavíráme také realizaci projektu „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“. A co nám projekt přinesl? Podařilo se vybavit školu nádobami na tříděný odpad a také tematickými nástěnkami, abychom nikdy nezapomínali, jak velký

V listopadu jsme navštívili Ekocentrum Zahrada při DDM Mladá Boleslav. Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu "Co tu po nás (ne)zbyde...odpady". Spousta důležitých informací se k nám vkrádala zábavnou formou a pomocí soutěží, takže nám ani nedocházelo, že se jedná

Likvidace skladu vyřazených učebnic a ostatního papírového odpadu se zhostili podle plánu studenti tříd P2 a CA3 v září. Ze starých učebnic odtrhli desky s plastovým povrchem, odstranili kovové spony ze sešitů a časopisů. Roztřídili noviny, časopisy

Naše škola je zapojena do sítě Škol pro udržitelný život. V rámci tohoto programu bude ve školním roce realizován projekt „Třídit musí každý z nás, je nejvyšší čas…“. V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní