SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení čtenáři, v tomto článku najdete podrobné informace k zahájení školního roku.

Rozvrhy – nyní je najdete na facebooku školy (jsou ale ještě možné drobné změny). Posledního srpna budou finalizované rozvrhy přístupné i na webu školy. 

1. září – druhé a vyšší ročníky začínají v 8.10 ve svých učebnách. Číslo učebny můžete odvodit z rozvrhů. Ve čtvrtek jej najdete i u vchodu do školy. 

První ročníky se sejdou v 7.50 na parkovišti mezi naší školou a kostelem. Každý obor bude mít jedno stanoviště – to bude označené barevným deštníkem (barvy zde uvedeme v průběhu týdne). Na slavnostní zahájení se přesuneme do kostela u školy. Toto zahájení je volně přístupné i rodičům. Předpokládáme cca 60 minut.

Žáci prvních ročníků oborů půjdou k následujícímu barevnému deštníku:

PG – modrý

IS – černobílý

CU a PE – žlutý

AR – růžový

Kdo nebude vědět kam, najde si červený. Na recepci u vchodu budou poskytovat naši žáci informace. 

Žáci učebních oborů se přesunou do školy a žáci maturitních oborů po slavnostním zahájení odjíždějí na adaptační kurz na Zvířetice.

V pátek 2. září budou v naší škole probíhat písemné maturity, proto bude provoz následující:

Odborné výcviky a praxe probíhají (případné časové úpravy sdělí TU žákům ve čtvrtek). Teoretická výuka – druhé a vyšší ročníky BZV. První ročníky – adaptační kurz či adaptační den (učební obory).

Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhů. 

Obědy – nezapomeňte si včas přihlásit (odhlásit) obědy – školní jídelna Střední průmyslové školy MB, případně soukromá jídelna Anja. 

Potvrzování průkazek – ve čtvrtek od 8.45 hodin.

Platby – klíček od šatní skříňky či zámeček – 100,- Kč, školní čipová karta – 100,- Kč. 

Přezůvky – v naší škole je povinností žáků se přezouvat. Upozorňujeme, že do bistra je možný vstup pouze v přezůvkách (týká se i žáků na odborném výcviku).

Odpad – u každé učebny jsou nádoby na tříděný odpad. Dodržujte prosím třídění a minimalizujte odpad.

Učebnice – seznam učebnic najdete zde na webu – viz prostřední lísteček nahoře. Pro nákup a prodej můžete využít i naši školní burzu učebnic na facebooku. 

Domovy mládeže – budou otevřené od 31. srpna. Poplatek zatím zůstává 1.600,- Kč, ale čekáme na novou cenovou vyhlášku, kterou vydává MŠMT. 

Přejeme všem hezké dny 🙂

Článek bude průběžně aktualizován.