SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

O prvním pololetí 2021/2022

Domů » Novinky » Slovo ředitele » O prvním pololetí 2021/2022

O prvním pololetí 2021/2022

Vážení rodiče, vážení žáci, 

blíží se závěr prvního pololetí. Již dva roky prožíváme dobu nepoznanou, dobu častých změn a také dobu, kdy dnes nevíme, co bude zítra. Přesto jsme se snažili zvládnout první pololetí, jak nejlépe umíme. Snažili jsme se nejen vyučovat. Zároveň jsme se snažili udržet život ve škole v co největší pohodě, prožít co nejvíce našich akcí, a to vše při udržení bezpečného prostředí. Hodnocení pololetí činíme při vědomí toho, že výuka nebyla standardní. Požádal jsem všechny kolegyně a kolegy, aby při hodnocení přihlédli ke všem těmto okolnostem. ? 

Jsem rád, že většina žáků se s nástrahami, které jsme až tak nemohli ovlivnit, vypořádala se ctí. Všechny tyto žáky bych chtěl pochválit. Ano, i u nás ve škole nebyli všichni jen výborní. Takoví žáci však musí očekávat nedostatečnou či neklasifikaci. Mají však možnost vše napravit. 

Chtěl bych poděkovat i vám, rodičům, za podporu a za to, že svým ratolestem pomáháte. ?

Aktuálně procházíme poměrně turbulentním obdobím karantén. Vím, že někteří jste ze všeho již unavení a mnohdy jsou vám opatření proti srsti. Chtěl bych vás všechny ubezpečit, že děláme vše pro to, abychom mohli co nejvíce učit klasicky ve škole. Všechna opatření konzultujeme s KHS v Mladé Boleslavi, se kterou je spolupráce na výborné úrovni. Možná že právě proto, že všechna opatření promýšlíme i s výhledem na další dny a týdny, má aktuálně naše škola poměrně malé množství nemocných (v porovnání s jinými školami v regionu). I nás samozřejmě trápí řada karantén. Zatím situaci se zaťatými zuby zvládáme. Je ale pravda, že už jsme hodně na hraně a že i nám chybí hodně zaměstnanců. Pokud tedy budeme muset v dalších dnech přijmout určitá omezující opatření, chápejte prosím, že tak učiníme velmi neradi, ale bude to nezbytná nutnost. 

Prosím, respektujte aktuálně platná opatření – stále se potýkáme s tím, že nám karanténu na některou ze tříd „přinese“ do školy někdo, kdo nedodrží pokyny. Opravdu je důležité, aby do školy nechodili žáci s jasnými příznaky onemocnění a žáci, kteří byli ve styku s pozitivně testovaným. Dnešní karanténa (při bezpříznakovosti) trvá pět dní – to se dá vydržet. Zároveň vás prosím, abyste nás o nemoci či pozitivním testu informovali ihned, jakmile to budete vědět. Pomůže nám to v tom, že budeme moci být se svými žáky ve škole co nejvíce. ?

Současný provoz ve škole je daleko náročnější pro všechny zaměstnance. Učitelé musí často předělávat plány, upravujeme pravidla hodnocení tak, aby odpovídala situaci. Přizpůsobili jsme se i častým karanténám. Ostatním zaměstnancům přibyla spousta práce s dezinfekcí, ale i s administrativou. Moc jim všem děkuji za to, jak situaci zvládají. Vážím si toho, jaký máme kolektiv zaměstnanců. Dokážeme i v dnešní „nervózní době“ v klidu spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Je to opravdu potěšující fakt. 

Vážení rodiče, vážení žáci, věřím, že tato pro nás všechny nezvyklá doba brzy skončí a že od dubna (nejpozději od září) bude zase dobře. Ve škole se opět bude učit, dýchat, „dovádět“, žít bez omezení. Užívejme si život a mysleme na to, že přátelství, lidskost, rodina a svoboda jsou nejdůležitější. 

Hezké dny, pevné zdraví a hodně štěstí.

Štefan Klíma ?