SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Organizace výuky od ledna 2021

Domů » Novinky » Slovo ředitele » Organizace výuky od ledna 2021
?

4. 2. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, před pár dny skončilo první pololetí. Byl bych špatný manager, kdybych po tak dlouhé době neudělal analýzu a kdybych nehledal řešení některých nepříjemností, které souvisí s distanční výukou. Ani žáci, ale ani učitelé si tento způsob výuky nepřáli. Musíme se s ním však vypořádat ku prospěchu vzdělávání, ale i s ohledem na zdraví obou skupin a také musím myslet na duševní pohodu všech zúčastněných. Myslím, že nastavení tří druhů hodin je dobrým řešením distanční výuky. V posledních týdnech však vidím na žácích určitou letargii, zmenšenou chuť do výuky či duševní nepohodu a někdy i začínající zdravotní problémy v oblasti zad či očí. Také nebudu zastírat, že náš systém výuky je pro většinu učitelů velmi zatěžující.

Po zvážení všech faktorů jsem se rozhodl dnes na poradě s celým pedagogickým sborem předložit úpravy vzdělávání pro období od 15. února do konce března. A bude-li to potřeba, tak i déle.

V tuto chvíli vám předložím hrubý nástin toho, co nás čeká. Podrobnosti oznámím po jarních prázdninách. Věřím, že všichni přijmete změny s radostí, neboť by měli napomoci řešit problémy, které jsem výše pojmenoval.

Od 15. února přidáme do distanční výuky „průběžné projekty“. Zatím vám napíši pouze jejich názvy – Výzva (sportovní cvičení, možná „Na TV hodinu, vyzvi celou rodinu“- nebojte, pro členy rodiny nebude povinné… Jóga na celý týden …. Meditace…..Foto soutěž (3 kategorie – příroda, portrét, památka) – zde budou probíhat třídní kola a nejlepší 3 fotky postoupí do školního kola. Růže pro lékaře, sestřičky a pacienty Oblastní nemocnice a LDN – tvůrčí výroba krepové růže.

Dále jsme připravili následné třídenní až týdenní projekty:

Sportovně-fyzikálně-biologicky-dějepisně-zeměpisná procházka (rychlou chůzí, např. 5km) – po trase s úkoly.

Populárně naučná kniha (např. hry ve škole v přírodě, přehled vývoje osobnosti, vývoj jedince v období od batolete po pubertu, jak založit firmu, jak vést obchod, jak vybrat hypotéku…)

Další projekty zatím nemohu odtajnit. Byl bych rád, kdyby se žáci projektů účastnili dobrovolně, ale…

Všechny činnosti budou výukově zaměřené, a nikdo se nemusí obávat, že by se v naší škole neučilo.

Zcela jistě ale všichni vidíte, že se snažíme povýšit distanční výuku, že pro nás jsou klíčové dovednosti a že přemýšlíme nad smyslem výuky. Chceme dělat věci tak, aby byly smysluplné.

Děláme vše pro to, aby naši žáci zvládli nejen současné období, ale aby i byli připraveni pro život tak, jak nejlépe to jde. V době projektů bude video výuka i část asynchronní výuky omezena, tak abychom udrželi zásadu přiměřenosti pro naše žáky.

O jarních prázdninách připravím i drobné úpravy video a kombinovaných hodin.

Vážení rodiče, vážení žáci, zítra začínají jarní prázdniny. Za celý pedagogický sbor slibuji, že od páteční 15.00 hodiny zahájíme absolutní výukový klid. Budeme ho dodržovat až do 15. 2. do 7.00 hodin. Prosím vás – žáky i rodiče – o totéž. Zachovejme naprostý klid, nevolejme či nepišme kvůli výuce. Věřte, že z hlediska psychohygieny je to nezbytně nutné. Čeká nás i nadále nelehké období, a proto je třeba, aby přišlo období klidu a odpočinku. Předem děkuji, že budete tuto dohodu respektovat. Na druhou stranu, ředitelství (  724 292 704) a sekretariát ( 326 321 649) vám budou i nadále k dispozici pro řešení neočekávaných situací.

Vážení žáci a vážení rodiče, závěrem bych vás chtěl poprosit o zpětnou vazbu na uplynulé období či na připravované období. Budu rád za názory, neboť jedině tak mohu i nadále naše systémy vylepšovat.
I v době jarních prázdnin můžete sledovat web školy, Facebook či Instagram naší školy. Budeme je pravidelně aktualizovat.​

Přeji vám všem poklidné dny, pohodu v rodinách, pevné zdraví a hodně energie do dalších dní. Moc nám všem přeji, aby se situace konečně začala obracet k lepšímu a aby i přijímaná opatření byla lepší a napomáhala situaci. Držím nám všem palce. Pěkné dny. Štefan Klíma 🙂

 

30. 1. 2021

Na facebooku školy najdou maturanti časové harmonogramy didaktických testů a další informace, které nám MŠMT zaslalo. 

Termíny školní části maturitní zkoušky zůstávají zachovány. 

Na facebooku školy najdou žáci tříd APE3 a CP3 informace k závěrečným zkouškám.

28. 1. 2021

Aktuálně k maturitám a závěrečným zkouškám:

– písemné práce (slohy) se psát nebudou

– didaktické testy ČJ, CJ bude o 10 minut více času 

– v červnu bude stanoven další termín pro maturanty, kteří budou v karanténě či nemocní Covidem

– profilová část maturity bude moci být realizována až do 25. června

– praktická část bude moci být realizovaná až do 27. srpna

– ZZ proběhne standardním způsobem, termín je prodloužen až do konce srpna

– odborný výcvik bude moci probíhat i o prázdninách

– v druhém pololetí bude výuka zaměřena především na maturitní předměty a na předměty podstatné pro ZZ

27. 1. 2021

Ani v následujícím týdnu se žáci nevrátí do školy. To znamená, že příští týden pokračujeme distančně a následovat budou jarní prázdniny. Nezbývá nám, než věřit, že po jarních prázdninách bude lépe. Držme si palce. Hezké dny. ?    

20. 1. 2021

Vážení žáci, na příští týden jsme připravili velký celoškolní projekt. Od pondělí do čtvrtka nebude probíhat distanční výuka ve známé podobě. Třídní učitelé vás budou informovat o podrobnostech. Věřím, že se vám projekt bude líbit a že vytvoříte super díla. Pamatujte si, že podmínkou pro každou třídu je to, že se musí na projektu podílet všichni žáci. Vaším úkolem je si činnosti rozdělit. Držím vám všem palce a moc se těším na konec příštího týdne, kdy se seznámíme s výsledky. Slibuji, že nejlepší díla všem žákům třídy vytiskneme a necháme svázat.

První únorový týden se vrátíme k distanční výuce (tři druhy hodin), pokud stát nerozhodne jinak. A následovat budou jarní prázdniny. Co bude po jarních prázdninách netuším, ale věřte, že si moc přeji, abychom se mohli potkávat ve škole – samozřejmě, bude-li to možné. Pěkné dny. Štefan Klíma

17. 1. 2021

I ve třetím lednovém týdnu bude pokračovat distanční výuka dle našeho systému. V průběhu následujících dní MŠMT určí, jestli se vrátí končící ročníky a odborné výcviky do školy. Pokud bude zahájen odborný výcvik, budeme určitě vytvářet méně početné skupiny a včas zveřejníme rozpisy. Průběžné praxe ve všech oborech budou probíhat do konce školního roku ve stávajícím modelu. 

Na začátku března bychom měli konečně zkolaudovat nový půdní prostor – designerskou dílnu, jazykovou učebnu, učebnu PC grafiky, malý divadelní sál. 🙂 

Přihlášky na nástavbové studium či na VŠ najdete na internetu – pro nástavbové studium ji žákům vkládám do “Teamsů”. Ověřte si, zejména u VŠ, zda škola nepožaduje pouze elektronickou přihlášku. 

 

10. 1. 2021

Termín uzavření známek za první pololetí jsme stanovili na 22. ledna 2021. Od následujícího pondělí budeme hodnotit práci, znalosti, dovednosti a snahu žáků na druhé pololetí. Pokud by i na konci ledna pokračovala distanční výuka, najdou žáci a rodiče pololetní vysvědčení v systému Bakaláři 28. ledna 2021. Hodnocení prospěchu bude klasicky – známkami.

Od 11. 1. bude škola s výjimkou cukrářské, pekařské a lahůdkářské dílny úplně uzavřena. Školní obchod KARMELKA je i nadále v provozu. Veškeré žádosti vyřizujeme elektronicky. Využívejte pro ně mail:

7. 1. 2021

Aktuálně nám státní instituce určily, že školy nebudou otevřené nejméně do 22. ledna. Pokračujeme tedy i nadále v již zaběhlém systému distanční výuky. Buďte prosím zodpovědní a účastněte se všech hodin. Využívejte konzultace a kombinované hodiny.

Všem žákům bych doporučoval, aby si stanovili pravidla pro svůj život – režim dne. Určete si, že každý den budete vstávat například v půl osmé, po video hodinách půjdete do přírody a následně vypracujete úkoly, a přečtete další část povinné literatury. Bude se vám lépe vracet do běžného života. Až nám jej situace umožní. I nadále myslete na svoji imunitu. Je daleko důležitější, než mnohá “nařízení”, která nás současným životem provázejí. Vitamíny – ty skutečné ve stravě – jsou pro imunitu lidského těla klíčové. Obecně zdravý životní styl je dnes daleko více podstatný, myslete na to.

Od příštího týdne nás navíc pravděpodobně čeká tvrdý lockdown (mimochodem, původní význam slova = uzamčení vězňů), obrňte se trpělivostí a myslete na své rodiny, na členy, kteří by mohli potřebovat vaši pomoc. Třeba jste jediní, kdo jim může pomoci. Myslete na příjemnější věci – odpočinek, relaxaci, sport. Snažte se naučit něco, co by vás mohlo bavit. A když už se nemůžeme stýkat osobně, sociální sítě nám umožňují virtuální “mejdany”.

Těšme se na dobu, kdy se opět sejdeme ve škole, při různých sportovních utkání či na koncertech. Věřme, že ta doba se pomalu s jarem přiblíží. Nyní vydržme do jarních prázdnin. Po nich se snad školy začnou pomalu otevírat. Mějme trpělivost. Hezké dny. Štefan Klíma

 

2. 1. 2021

Od 4. ledna bude výuka pokračovat podle rozhodnutí MŠMT pouze distančně, a to pro všechny žáky. Toto opatření se týká i odborného výcviku a praxí. Distanční výuku odborného výcviku budou vést paní učitelky Nováková a Dědková. Praxe u oborů IS a OB budou i nadále probíhat distanční formou. První školní týden je LICHÝ. Domovy mládeže zůstávají uzavřené. Školní obchod Karmelka bude mít standardní otevírací dobu. Provoz cukrárny, pekárny a lahůdkárny, stejně jako obchodu Karmelka budou zajišťovat zaměstnanci školy – moc jim za to děkuji.  Pěkné dny. 🙂

Prosím žáky, aby sledovali pravidelně informace zde na webu i v Teamsech. V Bakalářích budou nadále zadávány úkoly. 

 

1. 1. 2021

Přejeme všem, aby v roce 2021 bylo více krásných a pohodových dní. Přijměme tento rok sice s pokorou, ale zároveň s hrdostí k našim činnostem. Nezapomeňme na úsměvy, lidskost, spravedlnost, pracovitost a pečlivost, ale i na toleranci a úctu k druhým. Lepší dny všem.

 

24. 12. 2020

Letošní rok nebyl ani pro naši školu vůbec snadný. Finanční propad z uzavřených obchodů, cukrárny, pekárny a lahůdkárny na nás drtivě dopadl. Už to vypadalo, že tak moc, že nás letos poprvé ani Ježíšek nenavštíví. Jenže Ježíšek viděl obrovskou snahu zaměstnanců zvládnout situaci se ctí! Viděl také to, že většina žáků se snažila a distanční výuka tak měla smysl. A tak snahu ocenil.

Ježíšek přinesl v těchto chvílích naším žákům a naší škole nové “Studentské office centrum”. Bude otevřené v posledním patře u učeben č. 57, 58 a 59. Žáci si v něm budou moci kopírovat, tisknout seminární práce, prezentace a další materiály – pro tyto účely nám Ježíšek přinesl novou kopírku. Bude zde možno skenovat, nechat si udělat vazbu a další práce. Místnost bude vybavena i kávovarem a bude možno zakoupit i čaj. Ježíšek nám přinesl i lepší ozvučení pro 5 učeben a další drobnosti. 🙂

    

23. 12. 2020

Vláda právě rozhodla, že od 4. 1. 2021 budou školy v 5 stupni, to znamená, že bude probíhat výuka distančně. Toto opatření je zatím platné do 10. ledna 2021.