SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Opatření ředitele školy platné od 10. 9. 2020

Domů » Novinky » Aktuálně » Opatření ředitele školy platné od 10. 9. 2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Klíčové je zejména – udržování vzdálenosti, větrání a dle MZ nošení roušek.

Rodiče roušky nosit musí.

Dle Ministerstva zdravotnictví se na některé osoby tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

– internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

Mohou nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního.

 

Pokud byste měli kdokoli nějaké otázky, jsem vám plně k dispozici na tel.: 724 292 704.  

 

Všechny dosavadní výsledky testů máme negativní! Buďte ale prosím i nadále opatrní a chraňte nejen sebe ale i své spolužáky a všechny v rodině či u nás ve škole. Předem děkuji. Slibuji, že i my pro vás budeme i nadále dělat vše, co bude v našich silách.
Přeji vám pěkné dny a úspěchy u všech zkoušek, kterými nyní procházíte. Štefan Klíma, ředitel školy