SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Nový školní rok 2020/21, aktualizováno 31. 8.

Domů » Nezařazené » Nový školní rok 2020/21, aktualizováno 31. 8.

Vážení žáci, zaměstnanci, rodiče,

začíná nám nový školní rok. Bude to rok, který nám přináší velkou proměnu školy. Do konce září by měla být hotová půdní vestavba, která nám přinese krásné prostory pro odborný výcvik oboru Aranžér a zároveň učebnu počítačové grafiky, malé divadlo, jazykovou učebnu a kabinety. Bude to i rok, ve kterém otevíráme nový domov mládeže. Kapacita ubytovaných žáků se tak zvyšuje na 70. V příštím roce po dalších stavebních úpravách bychom rádi kapacitu ještě navýšili na 80 žáků. Čeká nás školní rok, v němž budeme pokračovat v cestě za co nejkvalitnějším vzdělávání našich žáků. Začíná nám období,

ve kterém svým způsobem vstupujeme do neznáma. Nikdo nedokáže předpovědět, jak bude probíhat výuka. Naše škola je připravena snad na vše. Jsme schopni kdykoli přejít na výuku “sudá x lichá” = rozdělíme třídu na dvě skupiny, jedna bude týden ve škole a druhá se bude připravovat doma a další týden se prohodí. Jsme připraveni kdykoli ihned přejít na distanční výuku. Budeme doufat, že ani jedno nebude potřeba. O prázdninách jsme digitalizovali další stovky stránek výukových materiálů. Ty všechny najdete na našem webu. Škola je vybavena hygienickými prostředky a vším potřebným proti “koroně”. Prosím všechny žáky, aby přijímali nastavený systém s pokorou. Snažili jsme se jej vyladit tak, aby byl optimální. Aby nebyl ani rizikový, ale ani příliš striktní – k nevydržení. Nedodržování nastavených pravidel však může vést ke zpřísnění. Myslete na to.  Prosím všechny žáky, aby se také zbytečně nezdržovali na chodbách a na toaletách. Nebraňte ani učitelům, aby větrali. To vše je především ve vašem zájmu. 

Shrnuto, udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom mohli vzdělávat a vychovávat naše žáky, jak nejlépe umíme. 

Vážení žáci, připravili jsme vám v naší škole příjemné prostředí. Nyní je jen na vás, co si ze školy budete chtít “odnést”. My vám podáváme pomocnou ruku, otevíráme vám dveře za poznáním a uděláme pro vás vše, co budeme umět. Každý z vás vše svojí pílí a tím, jak moc bude chtít ovlivnit to, co vše bude znát a umět, rozhodnete o svém vzdělání. Myslete na to. Nadání není vše. A naopak – i méně nadaní mohou v naší škole zářit. Píle a snaha jsou rozhodující. 

Vážení rodiče, vám přejeme, aby školní rok proběhl v co největším klidu a abyste vlastně ani neměli důvod řešit jakýkoli problém. A když už něco bude potřeba, neváhejte a kontaktujte. Jsme tu pro vás. 

Vážení zaměstnanci, vám přeji hlavně pevné zdraví a pevné nervy. A děkuji vám za přípravu školy, která letos opravdu nebyla vůbec lehká. 

Závěrem bych chtěl připomenout, že ředitel naší školy je takový “Brutální laskavec”. Budu velmi rád, když budu moci ukazovat laskavou část mé osoby. Ale věřte, že to “brutální” bude použito, pokud to bude třeba. Věřím, že celý školní rok bude v naší škole opět pohodový a že si jej společně užijeme. Věřím, že i v této době bude spousta super dní a že vás všechny čeká spousta zážitků. Pěkné dny. 

Štefan Klíma, ředitel školy

 

Platby:

Klíč – 150,- nevratná (ztráta 500,- Kč)

Čipová karta školy – 150,- Kč  

SRPŠ – 400,- Kč v říjnu

Halenky, košile, rondony – cca 550,- Kč (bude upřesněno po info od dodavatele)

Aktuální rozhodnutí jídelny Anja – obědy pro naše žáky v čase 11.00 – 11.30 hodin. Toto rozhodnutí je platné po dnešním pondělním jednání – čas 10.00 hodin.

 

Připomínám všem žákům, že i první školní den je nezbytně nutné před vstupem do učebny vydezinfikovat si ruce, případně si je umýt na toaletě teplou vodou a mýdlem. V úterý ještě nebudeme používat šatní skříňky. 

Povinností každého žáka je mít u sebe neustále školní identifikační kartu.Tu noví žáci obdrží 1. 9. od třídních učitelů. Stejně tak všichni žáci v úterý obdrží potvrzení o studiu. To si mohou nakopírovat, aby jich měli dostatek. Každé další potvrzení je zpoplatněné. Vstupní údaje do Bakalářů obdrží žáci v průběhu prvního týdne. 

Prvního září se budou všichni noví žáci fotit (prváci i noví žáci vyšších ročníků).

V jídelně SPŠ se mohou stravovat všichni strávníci, kteří byli nejpozději k 24. 8. 2020 přihlášeni a měli zaplaceno – v čase od 11.00 do 11.20 hodin. Chtěl bych poděkovat vedení SPŠ a vedení jídelny SPŠ za vstřícné a kontruktivní jednání, byť bylo velmi náročné. 

Ostatní žáci mají možnost přihlásit si obědy v soukromé jídelně Anja, nebo na některé z přilehlých ZŠ v Mladé Boleslavi. 

Bohužel soukromá školní jídelna Anja nám dnes – pátek 10.10 hodin oznámila, že v dohodnutém čase naše žáky do jídelny nepustí a upřednostní cízí strávníky (nejsou žáci). Vážení rodiče, dohoda s vedením soukromé jídelny Anja není asi možná. Jejich diktát podmínek nejsme schopni akceptovat, neboť by se prodloužil žákům rozvrh natoliK, že by nebyli schopni se dopravit domů. Je mi to líto.  Nespokojenost s tím, že školní jídelna Anja upřednostnila soukromý byznys před stravováním žáků můžete zasílat na mail – všechny maily předáme Magistrátu města Mladá Boleslav, který jídelně prostor pronajímá.  

 

Rozvrhy

Významná změna v rozvrzích vznikla na základě hygienických požadavků manuálů MŠMT. Proto bude od 1. 9. 2020 rozvrh hodin následující:

1. hodina     8.00 – 8.45

2. hodina     9.00 – 9.45

3. hodina     10.05 – 10.50

Obědová přestávka     10.50 – 11.30 (jídelny pro naše žáky od 11.00 do 11.20)

4. hodina     11.30 – 12.15

5. hodina     12.20 – 13.05

6. hodina     13.10 – 13.55

7. hodina     14.00 – 14.45

8. hodina     14.50 – 15.35 (osmou hodinu mají pouze tyto třídy – ISO4, PG2.A, PG2.B, PG3, PG4)

Jiné řešení není možné, jídelny nám poskytly pouze tento vhodný čas. V jídelně SPŠ se mohou stravovat všichni strávníci, kteří byli nejpozději k 24. 8. 2020 přihlášeni a měli zaplaceno. Ostatní žáci mají možnost přihlásit si obědy v soukromé jídelně Anja, nebo na některé z přilehlých ZŠ v Mladé Boleslavi. Hledáme i další řešení situace, která nevznikla vinou naší školy. Žáci si mohou ve škole ohřát i svoje jídlo. Na každém patře máme pro žáky mikrovlnku. 

Odkaz na nově upravené rozvrhy najdete zde:

https://www.spgsmb.cz/documents/Maturity/Rozvrh/rozvrh.htm

1. září 2020

Každoroční slavnostní zahájení školního roku letos budeme muset oželet. Rodičům z epidemiologických důvodů nemůže být umožněn vstup do školy. Žáci budou přicházet do školy takto:

8.00 hodin – první ročníky – na recepci u hlavního vchodu budou žáci nasměrováni do správné učebny – PG1.A – učebna č. 21, PG1.B – učebna č. 48, IS1 – učebna č. 59, CPE1 – učebna č. 58, AR1 – učebna CML

8.15 hodin – druhé ročníky – AR2 – učebna č. 60, CPE2 – učebna č. 61, IS2 – učebna č. 64, PG2.A – učebna č. 45, PG2.B – učebna č. 49

8.30 hodin – třetí a čtvrté ročníky – APE3 – učebna č. 51, CP3 – učebna č. 66, ISO3 – učebna č. 57, PG3 – učebna č.29, PG4 – učebna č. 32, ISO4 – učebna č. 63

Žáci první den přicházejí rovnou do učeben. Předpokládaný konec zahájení je v 10.30 – 11.00 hodin. 

Ve škole došlo během prázdnin k velkým změnám. K reorganizaci nás vedly dva důvody – nová půdní vestavba a epidemiologická situace. Vytvořili jsme novou počítačovou učebnu, dvě úplně nové jazykové učebny a novou šatnu pro žáky na odborném výcviku. V půdní vestavbě dokončujeme nejen aranžérský ateliér, ale i dva kabinety, sociální zařízení, jazykovou učebnu a malý divadelní sál pro výuku dramatické výuky. Součástí ateliéru bude i nová učebna PC grafiky. Bohužel je stavba opožděna a ke zprovoznění dojde až v říjnu. V září tedy budeme využívat některé prostory provizorně. 

Ředitel školy připravil na základě pokynů z MŠMT  a z MZ “Manuál ISŠ a SPgŠ” pro nadcházející období. Třídní učitelé seznámí žáky i rodiče s tímto materiálem bezprostředně po zahájení školního roku. 

Domovy mládeže budou z epidemiologických důvodů otevřené od 1. 9. 2020  od 7.00 hodin. Pro mimořádné případy – dojíždění z rána nedostupných míst bude jeden DM otevřený od pondělí 18.00 hodin po dohodě s vedoucí vychovalkou paní Sobotkovou. Děkuji za pochopení. Při každém vstupu na DM bude žákům měřena teplota. Pokud bude mít teplotu vyšší než 37,0 stupňů Celsia, bude jej muset rodič vyzvednou a odvézt domů. Rozdělení žáků do DM:

Jaselská – děvčata pedagogického oboru

Boženy Němcové – všichni ostatní žáci.

Zatím se nám nepodařilo zrealizovat wifi na DM v ulici B. Němcové. Pracujeme na co nejrychlejší instalaci.

Všechny prostory školy, domovů mládeže a obchodů školy jsou vybavené dezinfekcí a jsou pravidelně větrány, uklízeny a dezinfikovány. Pro celý školní rok byla u hlavního vchodu zřízena recepce. 

Třídní schůzky v tomto roce zorganizujeme prostřednictvím video on-linu. Máme připravené technicky nenáročné řešení. 🙂

Po celý školní rok budou minimalizované mimoškolní aktivity.

Sledujte prosím kalendář školy, do kterého vkládáme všechny akce, mimořádnosti a změny v chodu školy.

V tuto chvíli nemáme v prvních ročnících žádné volné místo.

Naše škola bude v září opět spádovou školou písemných maturit. Proto jsme museli průběh prvního týdne upravit. 

Upozorňuji žáky, že uspořádání tříd je nově vytvořeno dle výsledků diskuse ředitele školy s epidemiologem. Není tedy možné měnit pozici lavic, židlí a nábytku v učebnách!

Žákům, kteří začínají praxí (PG, IS, OB…) připomínám termín odevzdání smluv. 

Naše škola celé prázdniny připravovala vše pro nejlepší možný provoz. Věříme, že jsme ve škole vytvořili prostředí, které bude pro všechny nejen přínosné, ale i bezpečné. 🙂

 

Průkazky na autobusy budeme potvrzovat 1. 9., a to tak, že žáci předají svému TU vyplněnou průkazku s nalepenou fotografií. TU zajistí potvrzení a ještě týž den žákům průkazky vrátí.

Rozdělení žáků do PG1.A a PG1.B:

PG1.A – 150, 220, 141, 233, 241, 161, 191, 242, 117, 281, 235, 252, 128, 240, 316, 304, 162, 132, 250, 196, 237, 227. Učebna č. 21 v přízemí.

PG1.B – 320, 301, 232, 321, 142, 164, 181, 206, 230, 107, 147, 151, 210, 202, 183, 124, 102, 219, 291, 226, 158, 197, 310, 284, 104, 190 + opakující. Učebna č. 48 ve druhém patře. 

Vybavení ARA kufříku:

 • Nůžky
 • Řezáky max. 2 tenčí a vetší
 • Aranžérské špendlíky
 • Silonové nitě bezbarvé s návinkou (seženou v rybářských potřebách)
 • Temperové barvy, stačí základ
 • Akvarelové pastelky
 • Lepidlo tuhé v tubě
 • Tavící pistole  + náplně
 • Štětce ploché i kulaté č. 2,4,6,8
 • Sady jehel
 • Jehelníček na ruku ( ten můžeme vytvořit společně na učebně)
 • Redisové pera č. 0,05 mm/ 1,00 mm, 1,50 mm, 2 mm
 • Koh-i-noor nástavce max.3 na redis. Pera

Ukázka aranžérského kufříku: