SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Pro obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA   vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Pro přijetí je nutno s přihláškou dodat výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M (oficiální zpráva z CERMATu). Následně ředitel školy stanoví termín přijímacích zkoušek – školní část, na který budete pozváni. Kritéria přijímacího řízení platí v nezměněné podobě. Pro druhé kolo je k dispozici 1 místo.

Pro obory ARANŽÉR a PEKAŘ vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Po podání přihlášky obdržíte termín pohovoru. Pro přijetí na obor Aranžér je třeba dodat 5 výtvarných prací (podrobnosti najdete v kritériích pro přijetí – horní menu, “učební obory”, “aranžér”).

Pro obor INFORMAČNÍ SLUŽBY (specializace cestovní ruch) vypsal ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možno podat do 27. 6. 2019. Pro přijetí je nutno s přihláškou dodat výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M (oficiální zpráva z CERMATu). Následně ředitel školy stanoví termín pohovoru, na který budete pozváni.

Informace poskytujeme na sekretariátu školy, případně telefonicky na tel.: 326 321 649, 724 292 704 (ředitel školy). Můžete nás též kontaktovat na mailu ředitele školy –

V případě, že jste neuspěli u přijímacího řízení, obraťte se bez obav na nás, poradíme vám, jaké učinit kroky a kde jsou volná místa k přijetí. 

 

Obor – CUKRÁŘ  je plně obsazený. Obory Prodavač a Obchodník nebudou v tomto roce z kapacitních důvodů otevřené.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy