SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Přijímací zkoušky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2019/2020 budou mít tuto podobu:

Státní část: 12. 4. 2019

Písemný test z českého jazyka a z matematiky

Školní část: 17. 4. 2019

Pohovor ověřující zájem o obor, portfolio žáka (olympiády, soutěže, doporučení…)

Čtenářské a logopedické dovednosti – četba textu a recitace básně

Hudební dovednosti – prokázání hudebního sluchu – zazpívání akordu, zpěv písně (Valčíček nebo Ach synku, synku)

Výtvarné dovednosti – bude upřesněno

Sportovní dovednosti

Švihadlová školka –

10 krát přeskok snožmo

9 krát střídavě pravou a levou nohou

8 krát přeskok po pravé noze

7 krát přeskok po levé noze

6 krát snožmo se zkříženýma nohama

5 krát snožmo s točením švihadla vzad

4 krát snožmo s meziskokem

3 krát střídavě pravá, levá vzad

2 krát vajíčko snožmo, ruce před tělem překřížené

1 krát dvojšvih

 

Přeskok přes švihadlo – 1 minutu (počítá se počet přeskoků)
Volejbal – odbití obouruč o stěnu – 1 minutu

Kritéria přijetí zveřejní ředitel školy v prosinci (jakmile upřesní MŠMT pravidla přijímacích zkoušek). Všechny části přijímací zkoušky jsou povinné. Přihlášku je třeba do školy doručit nejpozději 1. 3. 2019. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 60

Z organizačních důvodů může dojít k úpravě termínů.

Mgr. Štefan Klíma