SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ředitel školy stanovil termín pro nahlédnutí do spisu: 2. 5. 2018 od 6.00 do 12.00 hodin. (zveřejněno 30. 4. 2018)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Předškolní a mimoškolní pedagogika  – zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati – 138, 218, 217, 286, 282, 304, 279, 152, 139, 216, 231, 98, 94, 160, 64, 210, 219, 280, 214, 179, 154, 257, 151, 294, 146, 220, 122, 62, 281, 272, 199, 223, 66, 238, 248

Nepřijati – 67, 117, 81, 276, 206, 156, 201, 283, 68, 297, 230, 233, 129, 240, 299, 164, 239, 271, 158, 137, 241, 173, 287, 269 

 

Informační služby –  zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati – 86, 246, 54, 71, 55, 131, 275, 169, 118, 53, 263, 256, 293, 228, 225, 247, 307, 97, 191, 149, 93, 285, 96, 202, 161

Nepřijati – 215, 87, 298, 192, 182, 205, 251, 209, 224, 208, 277

 

Obchodník –  zveřejněno 27. 4. 2018

Přijati – 246, 303, 190, 95, 229, 63, 88, 61, 183, 90, 119, 102, 116, 235, 278, 140, 150, 178, 212, 270, 291, 110, 250

Nepřijati – 254, 236, 171 

 

Cukrář – zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati – 73, 266, 59, 159, 141, 80, 52, 123, 273, 237, 267, 260, 221, 176, 167, 188, 186, 290, 172, 284, 157, 264, 148, 204, 232, 227, 175, 108, 115, 

Nepřijati – 114, 113, 51, 180, 82, 99, 155, 222, 187, 127, 181, 100, 162, 91, 83, 292, 226, 79, 289, 305, 249, 259, 112, 244, 132, 134, 111, 268, 252, 42

Aranžéř– zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati –  255, 262, 296, 301, 211, 274, 261, 193, 92, 295, 168, 121, 189, 170, 198, 130, 126, 147, 89, 60

Nepřijati – 65, 203, 153, 184, 288, 207

Pekař- zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati – 234, 72, 166, 265, 101, 163, 78, 174, 136, 109, 258, 113, 128, 253, 305, 111, 226

Nepřijati – 311, 99, 406

Prodavač- zveřejněno 22. 4. 2018

Přijati – 302, 125, 177, 120, 200, 135

Nepřijati – 242, 185, 77

Výsledky učebních oborů byly zvěřejněny dne 22. 4. 2018.

Mgr. Štefan Klíma

Další postup:

6. V případě přijetí k nám odevzdej do 10 pracovních dnů zápisový lístek na sekretariát školy. GRATULUJEME

7. V případě nepřijetí přijď s rodiči do školy na sekretariát (7:00 – 16.00), nebo volej do školy na telefon 326 321 649. Zde se dozvíš, co dělat dál.

8. Pro nepřijaté žáky budou na některé obory vyhlášena další kola přijímacího řízení.

9. V polovině června se uskuteční schůzka s rodiči přijatých žáků.

10. V září tě slavnostně přivítáme ve škole.

11. V prvním týdnu v září se můžeš těšit na adaptační kurz. 🙂

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v Integrované střední škole, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7 školského zákona).

.

.

Nejvyšší a nejnižší bodové skore:

PMP 95 – 44

IS  100 – 44

OB  75  – 44

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy