SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ředitel školy vyhlašuje na den 30. 6. 2017 z provozně technických důvodů ředitelské volno (s výjimkou školního obchodu Karmelka). Zakončení školního roku se přesouvá na 29. 6. 2017 ve 12.00 hodin. Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

 

Slavnostní zahájení školního roku – 4. září 2017:

Vyšší ročníky od 8.00 hodin ve svých učebnách (rozpis učeben bude zveřejněn poslední týden v srpnu).

První ročníky – sraz v 7.45 na parkovišti u kostela vedle naší školy, ceremoniál uvedení do školy bude následovat od 8.00 hodin v aule (slavnostní oblečení), rodiče jsou vítáni. Přibližně v 9.00 hodin budeme pokračovat fotografováním. První ročníky budou poté cca do 10.30 hodin se svými třídními učiteli v učebnách.