SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Druhé kolo je otevřené pro obory: Obchodník (obor podobný “Obchodní akademii”), Pekař, Prodavač!!!

Výsledky přijímacího řízení – konečný stav, včetně pořadí

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijatí – 349, 268, 139, 269, 346, 187, 147, 258, 149, 259, 252, 329, 181, 255, 203, 264, 261, 133, 188, 260, 256, 238, 241, 254, 257, 240, 169, 135, 298, 191, 262, 300.

Nepřijatí – 310, 165, 314, 109, 253, 266, 202, 189, 265, 194, 343, 110, 138, 330, 319, 91, 172, 176, 112, 90, 186, 267, 239, 263, 301

Uchazeč na prvním místě získal celkem 90 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 62,60 bodu.

Informační služby

Přijatí –  122, 209, 205, 183, 275, 280, 274, 182, 278, 242, 342, 121, 197, 120, 134, 276, 365, 201, 273, 279, 171, 281, 173, 272. 

Nepřijatí – 307, 185, 277, 170, 166, 164, 370

Uchazeč na prvním místě získal celkem 86,00 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 60,20 bodu.

Obchodník

Přijatí – 136, 364, 196, 312, 348, 125, 306, 150, 118, 87, 288, 159, 287, 344, 304, 299, 303, 332. 

Nepřijatí – 198…

Uchazeč na prvním místě získal celkem 81,20 bodů, uchazeč přijatý na posledním místě získal 33 bodu.

Zápisové lístky odevzdejte neprodleně do školy!

Rozhodnutí o nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 4. 5. 2017 (8.00 – 15.30).

Cukrář

Přijatí179, 127, 363, 151, 156, 180, 204, 345, 305, 107, 178, 206, 155, 208, 193, 227

Nepřijatí – 340, 219, 218, 119, 190, 220, 247, 323, 230, 226, 221, 324, 143, 126, 89, 302, 161, 153, 229, 114, 421, 250, 177, 154, 224, 232, 233, 371, 339, 231, 215, 245, 225, 222, 111, 130, 137, 228, 353, 317, 217, 192, 219, 85, 223, 123, 184, 316 – zkontrolujte přijetí v oboru “Pekař”

Aranžér

Přijatí293, 372, 294, 199, 311, 248, 246, 295, 88, 129, 160, 290, 326, 331, 108, 148, 309, 350

Nepřijatí – 251, 152, 195, 162, 291, 327, 313, 328, 175, 320, 289, 292

 

Pekař

Přijatí168, 115, 244, 174, 321, 131, 396, 398, 352, 291, 230, 228, 324, 302, 114, 224, 233, 371, 339, 231, 225, 222, 111, 137, 228, 217, 85, 123

Nepřijatí – 362, 106, 207, 113, 271, 325, 167, 341, 243, 318, 378, 270, 315

 

Prodavač

Přijatí 141, 132, 142, 283, 285,

Nepřijatí – 284, 296, 200, 351, 397, 322, 333, 282, 286, 308

 

Zápisový lístek odevzdejte neprodleně!

Rozhodnutí o nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí na sekretariátu školy od 26. 4. 2017 (8.00 – 15.30).