SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září – to jest lichý týden.   Na 90 % budou mít třídy praxi v:

Sudý týden – APE1, APE2, CP2

Lichý týden – CP1, CA3, PE3

Vysvětlivky zkratek:

APE – třída aranžérů a pekařů

CP – třída cukrářů a prodavačů

CA – třída cukrářů a aranžérů

PE – třída pekařů

Číslovka za zkratkou uvádí ročník, tedy například APE1 – třída aranžérů a pekařů ročník první.

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika bude mít průběžnou praxi takto:

PG3 – liché pondělí (první vyučovací den proběhne ve škole)

PG4 – sudý pátek (první vyučovací den proběhne ve škole)

Souvislá praxe:

PG3 – 3. až 21. října 2016

PG4 – 31. října až 18. listopadu

Všechny uvedené termíny jsou předběžné.