SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Anglie I.

Domů » O škole » Naše projekty » Anglie I.

Pondělí 2. listopadu bylo pro čtyřicet našich žáků dnem „D“. Čekal je totiž studijní pobyt v Anglii, konkrétně ve městě Worthing. Žáci samozřejmě neabsolvovali cestu sami, doprovázeli je čtyři učitelé, kteří je po celou dobu zájezdu opatrovali, jak se říká, oko v hlavě. Nálada našich žáků před odjezdem byla plna očekávání a nedočkavosti. Cesta začínala u naší školy, kde nás vyzvedl krásný autobus se dvěma řidiči a paní průvodkyní, a pokračovala přes Německo, Belgii a Francii.

V průběhu této dlouhé cesty jsme se kochali krásnou podzimní pestrobarevnou přírodou, starobylými hrady a zámky a jinými zajímavostmi cizích krajů. Trasa po pevnině končila ve francouzském přístavu Calais a pokračovala plavbou trajektem do anglického přístavu Dover. Nikdo z nás si nenechal ujít návštěvu venkovní paluby, aby se nadýchal čerstvého mořského vzduchu a nasál atmosféru hluboké hvězdné noci.

První den v Anglii započal návštěvou Cambridge, starobylého univerzitního města, které se nachází 80 kilometrů od Londýna. Žáci zde navštívili nejznámější instituci University of Cambridge, dále si užili plavbu na lodi s výkladem anglického studenta, který své vyprávění obohatil historkami ze studentského života. Někteří si ještě nenechali ujít návštěvu letecké základny Duxford Airfield, jedná se o největší muzeum letectví ve Velké Británii. Jak se den chýlil ke konci, mezi studenty stoupalo napětí z očekávání, jaká rodina se jich večer ujme a jak zvládnou veškerou komunikaci, ale tyto obavy byly opravdu zbytečné J Druhý den ráno se totiž všichni sešli nadšení a spokojení a sdělovali si své první dojmy.

Následující dny se daly považovat za ještě zajímavější, jelikož jednotlivé výlety byly zpestřeny výukou anglického jazyka v místní škole s anglickými lektory. Žáci si výuku velmi pochvalovali a každý den se těšili do školy.

Anglické počasí opravdu nezklamalo, bylo opravdu aprílové, ale našemu cestování to vůbec nebránilo. V průběhu týdne jsme navštívili přepychový palác Hampton Court, který vlastnil jeden z nejvýznamnějších panovníků Jindřich VIII. Dále Leed´s Castle, stavbu z 12. století, která je mnohými považována za nejkrásnější hrad v Anglii. V jeho areálu se nacházejí rozlehlé zahrady s přírodními bludišti, četnými jezírky a rozmanitým ptactvem. Žáci se však ze všeho nejvíce těšili na to, až pojedeme k Seven Sisters a Beachy Head, jedná se o jedno z nejproslulejších míst na jižním pobřeží, kde moře z vápencových masivů vytvořilo celou řadu velkolepých útesů.

Poslední den v Anglii byl zakončen cestou do Brightonu, kde naše cesty vedly do luxusního paláce postaveného v orientálním stylu, Royal Pavilion, který každého ohromí svou překrásnou výzdobou, a také do Sae Life Centre, atrakce přímořského světa. Zde se nám všem nejvíce líbili žraloci a obrovské želvy. Náš pobyt se tímto chýlil ke konci, večer jsme se museli vydat na cestu domů. Všichni se vrátili ve zdraví, plni zážitků, dojmů, nově získaných zkušeností a s radostí z nově navázaných přátelství.    Pro všechny byla cesta cenným přínosem a úžasné vzpomínky nám zůstanou do konce života.