SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ve školním roce 2014/2015 budeme otevírat tyto obory:

Aranžér (12)                                          Ekonomika a podnikání (30 žáků)

Cukrář (24)                                            Předškolní a mimoškolní pedagogika (30)

Pekař  (24)                                             Informační služby (30)

Prodavač (20)                                             

Podnikání – nástavba denní (30) a dálková (30)

 

Přihlášky je třeba zaslat na adresu školy do 15. března 2014. Nezapomeňte na přihlášky uvést funkční e-mail pro komunikaci (probíhá pouze elektronicky!). Všechny přihlášky musí být potvrzené školou a lékařem (platí pro všechny – tedy i maturitní obory!). Před odesláním ještě zkontrolujte údaje na přihlášce (mail, telefon. kontakty) – často se stává, že jsou uvedené neplatné, což může mít za následek nemožnost kontaktovat vás a sdělit vám termín přijímacího pohovoru. Na všechny obory bude probíhat přijímací pohovor – termín obdržíte mailem do 25. března.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme osobně, nebo elektronicky na e-mailu  a nebo telefonicky na tel. čísle  – 326 321 649. 

Další informace o naší škole najdete i na:

 Facebooku školy a videowebu školy: 

 

Přijímací pohovor pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – informace najdete v odkaze “Přijímací řízení” na horní liště. Po rozbalení nabídky se zobrazí odkaz “Učitelka MŠ“. Zde jsou kritéria pro přijetí a zároveň kompletní podrobnosti o přijímacím pohovoru.