SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Přihlášky na naší školu pro přijetí do prvního ročníku studia pro školní rok 2014/2015 se přijímají v sekretariátu nebo je možné je zaslat poštou, a to až do 15. března 2014. Předtisk přihlášky – pozor, přihláška má dvě strany – je možné stáhnout přímo na našich stránkách. Přihlášky na všechny obory musí být parafované lékařem.

Na všechny obory se opět budou konat přijímací pohovory (obecný přehled, zájem o studium…).

Přihlášky na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se přijímají taktéž až do 15. března 2014. Přijímací pohovor na tento obor bude sestaven z – komunikace, kresby, testu sportovních dovedností a z testu hudebního sluchu. Podrobnosti zveřejníme v tomto článku později.