SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

“Tak nám naposledy zazvonilo”, paní Karmeláková, 😉 dalo by se zvolat po dnešní desáté hodině.  Jaký vlastně ten školní rok byl? Inu, myslím, že celkem převratný. Zažili jsme mnoho nového, uspěli jsme v mnoha soutěžích, projeli jsme půl Evropy a žáci úspěšně odmaturovali či veleúspěšně ukončili studium učebních oborů. V květnu jsme prvně oslavili 1. MÁJ = lásky čas. V prosinci jsme opětovně poseděli a zazpívali si nejen koledy. Během školního roku se nám vykrystalizovala i nová žákovská hudební skupina Rektální tsunami, která doplnila Karmelské ďábly. Několik tříd si upravilo své učebny tak, aby se jim v nich lépe žilo. Musím smeknout klobouk a ocenit, jejich dílo se jim opravdu povedlo. Naši žáci úspěšně reprezentovali školu na stáži ve Španělsku, kde získali dokonce ocenění pro nejlepší skupinu ze všech stážujících škol. Při stáži jsme poznávali nejen Španělsko, ale podívali jsme se i na území Anglie.

V uplynulých měsících jsme díky pracovitosti odborného výcviku zvýšili obrat o více než 30 %. To v současné ekonomicky nelehké situaci považuji za veliký úspěch a za velkou pomoc škole.

Ocenil bych i nový systém přípravy k maturitě. O jeho oprávněnosti nás přesvědčily výsledky, neboť pouze dva žáci neuspěli u státní maturity. Sečteme-li, že maturovaly čtyři třídy, myslím, že se jedná o pozitivní posun. Krásný je i výkon našich učňů. U Nových závěrečných zkoušek, které mají podobu jednotného státního zadání, uspěli úplně všichni. Nechť tedy přijmou velkou gratulaci a přání štěstí a pohody v dalším nejen pracovním životě.

Potěšující je i výsledek přijímacího řízení. První ročníky jsou povětšinou naplněné na 100 %. Dnes, kdy je tak málo žáků, se každá naplněná třída cení trojnásobně.

V neposlední řadě považuji za úspěch práci kolegů – učitelů ale i ostatních zaměstnanců školy. Díky nim se povedlo dosáhnout na úspěchy, které jsou výše uvedené.

Ano, našly by se i chvíle a body, které se nepovedly. Stále nás trápí absence žáků, velký počet kuřáků, tedy lidí, kteří si vůbec neuvědomují, že kouření a rakovina plic si jsou tak nebezpečně blízké. Přitom rakovina plic je neřešitelný problém s délkou dožití v měsících po propuknutí nemoci. 🙁

Najdou se i další nedostatky, ale důležité je, že si je uvědomujeme a snažíme se je řešit. A věřte, že vše stále analyzujeme tak, abychom dělali dobrou práci a abychom své žáky nejen kvalitně vzdělávali, ale i důkladně připravovali pro jejich budoucí život.

Vážení kolegové, žáci, rodiče, rád bych vám všem závěrem popřál krásné a pohodové prázdniny plné neskutečných zážitků a suprových okamžiků. Prázdniny, na které budete dlouho vzpomínat. Prázdniny, při kterých naleznete nová přátelství, lásky či zajímavá místa. Prázdniny, při nichž načerpáte novou energii do života.

Krásné dny a 2. září 2013 se na vás těším. Jsem hrdý na to, že patřím ke skupině, které se dnes říká “Karmeláci”.

Štefan Klíma