SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Z důvodu nepřiměřeně vysokých teplot zkracuji teoretické vyučování (netýká se praxí) ve dnech 18. – 21. června 2013 do 11.30 hodin. Odpolední výuka bude probíhat pomocí e-learningu.  Výuka u dálkové nástavby se nemění.

Rozhodnutí je učiněno na základě paragrafu 18 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., který zní:
“Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota  vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového
teploměru tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování.

Od 18. 6. 2013 teploty překročily zmíněnou hranici.

Štefan Klíma – ředitel školy