SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Vážení zájemci o obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika”. Přijímací řízení bude probíhat standardně jako u ostatních oborů na naší škole.

Po odevzdání přihlášky budete elektronicky informováni o termínu přijímacího povoru. V určený den příjdete do školy vybaveni přírodním uhlem a dalšími potřebami, dle vašeho uvážení, potřebnými ke kresbě zátiší. Dále si prosím přineste sportovní oblečení.

Po krátkém pohovoru (několik otázek z běžného života) se přemístíte do výtvarného ateliéru. Po odevzdání kresby budete pokračovat v tělocvičně školy. Sestava se švihadlem (abeceda) obsahuje:

10krát přeskoč snožmo

9 krát střídavě pravou a levou nohou

8 krát přeskok po pravé noze

7 krát po levé noze

6 krát snožmo se zkříženýma nohama

5 krát snožmo s točením švihadla dozadu

4 krát snožmo s meziskokem

3 krát střídavě pravá, levá dozadu

2 krát vajíčko snožmo, ruce jsou před tělem překřížené

1 krát dvojšvih

Pokud žák některý prvek nezvládne, neznamená to, že by neuspěl. Získá méně bodů. Každý žák bude mít čas na rozcvičení a přípravu. Tato sestava se dá při skromném tréninku naučit. 😉

Výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení pohovoru posledního žáka, a to elektronicky na webu školy.

Přeji mnoho štěstí.

Mgr. Štefan Klíma – ředitel školy