SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Dne 27. února proběhla na naší škole beseda na téma antisemitismus a holocaust, kterou pro nás připravilo Centrum vzdělávání a dialogu ve spolupráci s Terezínskou iniciativou. Besedy se zúčastnili studenti tříd O4, KN4, EP3 a OB3. Úvodní část dvouhodinového bloku patřila Radku Hejretovi z Centra vzdělávání a dialogu. Námětem jeho přednášky byl osud židovského národa a dějiny antisemitismu. Hlavním hostem byla RNDr. Michaela Vidláková, která sama v dětství pocítila krutosti holocaustu a sdělení o této těžké době přijela předat i našim studentům. Její vyprávění bylo velice poutavé a poučné, posluchačům zprostředkovala zkušenosti, jaké žádná učebnice dějepisu nedokáže. Studenti 3. a 4. ročníků tak měli zcela výjimečnou příležitost slyšet vyprávění o židovském údělu z úst pamětníka.

Děkujeme paní RNDr. Vidlákové za mimořádný a silný zážitek.